OCAK

Sema Sağlam
Osmanlı kuruluş dönemi ünitesi bitirildi.Üniteyle ilgili pekiştirme soruları çözüldü.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aysun Genççakır
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder ve açıklar
İslam dinini kültür,sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini tanır ve açıklar

Songül Ceran
Ocak ayı Biyoloji ders içeriğinde , Kalıtımla ilgili Temel Kavramlar, Kalıtım ile ilgili Hesaplamalar konuları bitirildi. özellikle bağlı ve bağımsız genlerde gamet çeşidi sayısı hesaplamayla ilgili örnekler üzerinde duruldu. Mendel genetiği konusunda neler öğreneceğimize değinildi.
Sömestr tatilinde öğrencilerden tekrar yapmaları ve ilk 11 yaprak testi çözmeleri beklenmektedir.

Gökçe Taşkın
Ocak ayı içerisinde Focus 4 kitabımızın 2. ünitesi tamamlandı. Gramer konusu olarak Past Perfect Simple ve Continuous konuları işlendi. Okuma, dinleme ve konuşma alıştırmaları yapıldı.

Handan Tepe
Ocak ayı 10. Sınıf Coğrafya dersi içeriğinde Yeryüzünde Su Varlığı ünitesine giriş yapıldı. Ardından oluşumlarına göre göller açıklanarak Türkiye’den örnekler verildi. Yeraltı su kaynakları açıklandı. Dünyada ve Türkiye’de dağılış alanları incelendi. Son olarak Türkiye’nin akarsuları bölgeler bazında harita üzerinde gösterilerek konu kavrama soruları çözüldü.

Tuba Sabır
Ocak ayında fonksiyonlar konusu tamamlandı.anlasılmayan yerler tespit edilip tekrar yapılması gerekti. tekrar yapılıp soru çözümü yapıldı. Polinomlar konusu işlenildi. Devam edilecek.

Zuhal Aydın
Ocak ayında, Divan Şiiri genel hatlarıyla işlendi. Gazel ve Kasidenin özellikleri örnek şiirler üzerinden işlendi. Şarkı, Mesnevi, Rubai, Tuyuğ, Kıt’a, Tercii Bent , Terkibi Bent nazım türleri özellikleri işlendi. Divan edebiyatı sanatçıları hakkında bilgi verildi. Dil bilgisi konusu olarak İsim Tamlaması konusu işlendi. Konuyla ilgili etkinlik çalışmaları yapıldı. Bunların dışında bu ay Franz Kafka’dan “Dönüşüm” ve Stefan Zweig’dan “Satranç” kitapları okunup derste kitap tahlili ve eleştirisi yapıldı.

Sercan Gündü(İngilizce)
Ocak ayında Focus 4ün 2. üniteyi bitirdik.Past Perfect Simple ve Past Perfect Continuous konuları işlendi.Bol tekrar yapıldı.

İlayda (İngilizce)
Ocak ayında What a World adlı okuma kitabımızda 4 ünite tamamladık. Okuma parçalarına ait etkinlikler, aktiviteler tamamlanıp sorular cevaplandı. Yazmayı pekiştirme adına ünite sonu verilen üç konudan birini seçilip writing ödevi verildi. Ünite kelimelerinden Jeopardy adlı kelime quizi hazırlanıp uygulandı.

Sedat TAKICI Felsefe
Bilgi felsefesinin genel özellikleri,temel kavramları,temel problemleri hikaye ve sorularla desteklenerek karşılıklı tartışma içerisinde soru cevap seklinde ders anlatımı gerceklestirilmistir.

Semra Günay
Ocak ayında fizik dersinde akışkan basıncı Bernoulli Ilkesi anlatılıp günlük hayattan örnekler verildi. Basınç konusu bitiridi. Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvveti basınç farkı ile açıklanıp matematiksel modeli verildi. Kaldırma kuvveti ile ilgili günlük hayattan örnekler verildi.

Aysun YILDIZ
Ocak ayında 2.fasikul bitirildi. Bol bol örnekler çözüldü. Ve 3.fasikul asit ve bazlar ünitesine geçildi.
Limon,sirke,maddelerin asit olduğunu, sabun deterjanların baz olduğu anlatıldı. Bununla ilgili doğal indikatör olan lahana suyu ile asit ve bazlardaki renk değişimi deneyi izlenildi ve evde kendilerinin aynı deneyi yapmaları ödev verildi.

ARALIK

İngilizce 1
Aralık ayında Focus 3 kitabından10. sınıflarla ”Passive Voice”,”Reported Speech” konuları işlendi.Speaking,Writing içeren aktiviteler ders esnasında işlendi,ödev olarak verildi.

İngilizce 2
Aralik ayinda passive ve reported speech konulari tamamlanarak Focus 3 kitabi bitirildi. Focus 4 kitabinin ilk unitesine baslandi. Bolca alistirma ve tekrar yapilarak konular pekistirildi. Haftalik duzenli olarak verilen online odevlendirmeler ile ogrencilerin konulari tekrar etmesi saglandi.

İngilizce 3
What a World 3 kitabına başlangıç yapıldı. Medieval Castles ünitesine başlanıp paragraflar okundu. Ünite sonu etkinlikleri tamamlanıp, verilen 3 konudan birini seçip “essay” yazmaları istendi.

Türkçe
Aralık ayında Türkçe dersinde Metin Yorumu ünitesini komple bitirip bolca etkinlik ve test çözdük. Ses Olayları konusuna geçiş yaptık. Her bir ses olayı için ünlü ve ünsüz harfleri bilmemizin en önemli şey olduğunu öğrendik. Her bir kuralı tek tek pekiştirmeye çalıştık. Genel tekrar yapmak amacıyla geçmiş konulardan da testler çözdük. Bu ay Süleyman Bulut’un “Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler-1” adlı eserini okuyarak her hafta kitapla ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Atatürk’ün özelliklerini keşfettik, kitapla ilgili sorular hazırlayarak birbirimize sorular sorduk. Bunun yanında kompozisyon yazdık. “Bilinç akışı tekniği” ile yazı yazdık, hikayeler oluşturduk. Word’de kurallara uygun nasıl kompozisyon yazılacağını öğrendik. Atasözleri ve deyimlerin oluşma hikayeleriyle videolar hazırladık. Her bir öğrenci videoda bir program sunucusu gibi Türkçeyi düzgün kullanmaya çalıştı. Bu tarz etkinlikler çocuklar derste aktif kılınmaya çalışıldı.

Matematik
Aralık ayında fonksiyon kavramı ve gösterimi ile ilgili anlaşılmayan yerler tespit edildi. tekrar yapılıp soru çözümü yapıldı. Fonksiyon türleri öğrenildi. Fonksiyon grafikleri ve fonksiyon grafiklerini okuma ve yorumlama konusu işlenildi. Fonksiyonları tersi öğrenilip konu tamamlanacak.

Tarih
Aralık ayında İslam Tarihi ünitesine giriş yapıldı.Hz.Muhammet Dönemi ve savaşları hakkında bilgi verildi.Dört Halife Devrine geçildi.

Coğrafya
Aralık ayı Coğrafya 10. sınıf dersi içeriğinde karstik aşındırma ve karstik biriktirme şekilleri oluşumları ve örnekleriyle incelendi. Ardından Buzul aşınım ve birikim şekilleri, dalga ve akıntıların oluşturduğu aşınım ve birikim şekilleri örnekler verilerek incelendi. Devamında Dünyada ve Türkiye’de görülen kıyı tipleri oluşumları konusu tamamlandı. Türkiye’nin dağları volkanik, kıvrımlı ve kırıklı olarak gruplandı ve öğrencilerin çizmiş oldukları Türkiye’nin dağları haritası incelendi.

Felsefe
Felsefe düşünce,felsefe_akil yürütme ve felsefe dil ilişkisi sorularla anlatılarak kavratildi.Ayrica üçüncü unite felsefenin alt disiplinlerinden varlik felsefesi sorularla desteklenerek ders anlatımı gerçekleştirildi.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Aysun Genççakır (AF Kraliçesi)
Hz muhammed sav🌹ve gençlik
Kuranı kerimde gençlerle ilgili ayetleri tanır örneklendirir
Hz Muhammedin sav 🌹gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını tanır ve kendi hayatları ile ilişkilendirir
Hz muhammed sav 🌹ile sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini
örnek alır
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini
örnek alır.
Ali imran suresi 159. Ayettin tefsiri yapıldı
verilen mesajları anladılar.

Fizik
Aralık ayında fizik dersinde katı, sıvı ve gaz basıncı işlendi. Pascal prensibi açıklandı. Açık hava basıncında Torricelli deneyi ve barametreler anlatıldı. Kapalı kaplarda ki gaz basıncı ve manometreler işlenerek, akışkan basıncı Bernoulli ilkesi günlük hayattan örneklerle tekrar edildi.

Kimya
Kimyasal tepkimeler işlendi. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapıldı. Konu kavrama testleri ödev verildi.

Biyoloji
Aralık ayı Biyoloji dersi içeriğinde 2. Fasikulden Mayoz Bölünme ve Eşeyli üreme konuları mümkün olduğunca birlikte sorular çözülerek bitirildi. 3. Fasikül içeriği Kalıtımın Genel İlkeleri ünitesine başlandı. Öğrencilerden bitirilen ünite ile ilgili öğrendiklerini unutmamak adına zaman tekrar yapmaları beklenmektedir.

KASIM

Zuhal Aydın (Türkçe)

Kasım ayında 2. fasikülden edebi dönemlerin genel tekrarı yapıldı. Fiilimsi konusuna giriş yapıldı. 8. sınıfta öğrendikleri bilgiler tekrar edilerek onun üzerinden fiilimsilerin fiilden farkları açıklandı, hatırlatıldı. İsim fiil sıfat fiil ve zarf fiil konuları işlendi. Konularla ilgili etkinlikler birlikte çözüldü. Ödevlendirmeler genel tekrar yapmak amacıyla işlenen konulardan karışık olarak verildi.

Handan Tepe(Coğrafya)

Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde dış kuvvetlerin genel özellikleri hatırlatılarak rüzgarların oluşturduğu aşınım ve birikim şekilleri incelendi. Oluşan yerşekillerinin gerçek görsellerine bakılarak konu günlük hayata indirgendi. Ardından rüzgarların Türkiye’de oluşturduğu yerşekilleri örnekleri verilerek konu bütünlüğü sağlandı. Akarsular ile ilgili önemli terimlerin tanımları verilerek görsellerle desteklendi. Türkiye’de akarsuların oluşturduğu aşınım ve birikim şekilleri konusuna giriş yapıldı.

Sercan Gündü(İngilizce)

  1. sınıflarla Kasım ayında 6. ünitede ”Second and Third Conditional” ,7. ünitede ”Reported Speech” konusunu işledik.

Tuba Sabır(Matematik)

Kasım ayında önceki konularla ilgili genel bir tekrar yapıldı. Sonrasında olasılık konusu ile ilgili uygulamalar yapıldı.fonksiyonlar konusuna geçildi. Fonksiyon kavramı öğrenilip , konuyla ilgili uygulamalar yapıldı. Bol bol soru çözümü yapıldı .

Sema Sağlam(Tarih)

Kasım ayında 3.ünitemiz olan ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili pekiştirme soruları çözüldü.

Songül Ceran (Biyoloji)

Kasım ayı Biyoloji ders içeriğinde 2. fasikülde ki konu olan hücre     bölünmelerinin ikincisi olan Mayoz Bölünme konusu işlendi ve bitirildi. Mitoz ve Mayoz bölünmenin özellikle karşılaştırmalı olarak benzerlik ve farklılıkları üzerinde duruldu. Konu ile ilgili derslerde beraber soru çözülmeye devam edilecektir. Öğrencilerden de düzenli olarak tekrar yapmaları özellikle bölünme çeşitlerine bölünme şamaları üzerinden ve kendileri de çizerek çalışmaları beklenmektedir. Defter notlarında eksiği olan öğrencilerin de bu eksiklerini tamamlamaları beklenmektedir.

Gökçe Taşkın (İngilizce)

Kasim ayinda Focus 3 kitabinin 6. ve 7. Uniteleri tamamlandi. Tv programlari, eglence sektoru ve saglik konulariyla ilgili kelimelerin yani sira “reported speech” gramer konusu ogrenildi. Haftalik duzenli olarak verilen online odevlendirmeler ve sinif ici alistirmalariyla da ogrenilen konular pekistirildi.

Semra Günay

Kasım ayında elektrik devresinde üreteçlerin bağlanması konusu işlendi. Manyetik alan ve mıknatıslar tekrar edildi. Basınç konusuna başlandı. Katı basıncı ve katı basınç kuvveti anlatıldı. Örnekler çözüldü. Piazo elektrik kullanım alanları açıklandı.

Aysun YILDIZ(Kimya)

Kasım ayında 2.fasikul kimyasal hesaplamalar konusuna geçildi. Tepkime denklestirme ve tepkime türleri işlendi. Konu pekiştirme soruları çözüldü.

Aysun Genççakır (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
Allahın zati ve subuti sıfatlarını ve anlamlarını tanıdı püf noktaları ile örneklerle pekiştirdi.
İnsanların Allah ile irtibat yolları olan Dua,İbadet,Tövbe,kuranı kerim kavramlarının mahiyetini anladı.
Kuranı kerimdeki Rum suresi 18….27 ayetleri dahil arasında geçen ayetlerin ünite ile irtibatını sağlayacak şekilde mealini okudu kavradı.

Sedat TAKICI (Felsefe)

Felsefe ve düşünce unitesinde yer alan görüş ve arguman konusu,önermeler,akıl yürütme ,dogruluk ve gerceklik kavramlari sorularla pekiştirerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

EKİM

İNGİLİZCE

Ekim ayında Focus 3 kitabımızın 4, 5 ve 6. üniteleri tamamlandı. Öğrenciler coğrafya ve doğal afetler ile ilgili kelimelerin yanı sıra “wish-if only” yapılarını kullanarak kendilerini ifade edebilmeyi öğrendiler. Sınıf içinde gramer alıştırmalarına ek olarak konularla ilgili okuma, dinleme ve konuşma çalışmaları da yapıldı. Gökçe Taşkın

Ekim ayına 4. ünite ile devam edildi.”Future time clauses,Future Perfect Simple,Future Continuous,Articles” konuları işlendi.Ayrıca “Non-defining ve defining relative clauses” arasındaki farklar anlatıldı.6. üniteye kadar gelindi ve “Second Conditional” konusuna başlandı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Ekim ayı içerisinde “Hikaye” konulu 2. fasikülü bitirdik. Edebiyatın tanımından Türkçenin Dil Gelişimi konusunun sonuna kadar genel tekrar yapıp defterimize not ettik. Özellikle hikaye konusunu dönemler üzerinde ayrıntılı bir şekilde işleyerek testlerle genel konuları pekiştirdik. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Ekim ayında kombinasyon konusu tamamlandı.paskal ve binom açılımı konusu bitirildi.soru çözümü yapıldı.olasılık konusuna geçildi. Soru çözümü devam edecek. Tuba Sabır

TARİH

Orta Asya Türk Tarihi Ünitesine geçildi.İlk türk devletleri,ilk türk devletlerinde kültür medeniyet Hakkında bilgi verildi.İşlediğimiz ilk 2 üniteyle ilgili genel tekrar ve soru çözümü yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde İç Kuvvetler ünitesinin Depremler ve Volkanizma alt başlıkları tamamlandı. Ardından Türkiye’de iç kuvvetlerin etkilerine değinildi. Dünya haritası üzerinde ülkeler bulma üzerine bir ders saati çalışıldı. Handan Tepe

FELSEFE

Felsefenin 1.ünitesi Felsefenin anlamı,felsefenin genel özellikleri,felsefenin insan ve toplum üzerindeki etkileri islendi.Soru -cevap ,tartışma ve orneklem sorular uzerinden aktivasyon gerçekleştirildi. Tyt ağırlıklı sorular uzerinden ders tekrarı yapilarak süreç başarılı şekilde sürdürülmüştür. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allahın varlığı ve birliğinin delillerini kainat tablosundaki muazzam eşsizlikteki uyum ve ahenkli ispatını ayet ve hadisler ile tanıdı
Allahın isimlerini ve anlamlarını tanıdı

Allahın sıfatlarını tanıdı mahiyetini anladı Aysun Genççakır

FİZİK

Ekim ayında fizikten dirençlerin bağlanması (seri ve paralel bağlama) ve üreteçlerin bağlanması (seri, ters ve paralel bağlama) konusu işlendi. Konu ile ilgili soru çözümleri yapıldı. Konu tekrarı yapılarak öğrencinin dersi anlaması sağlandı. Semra Günay

KİMYA

Ekim ayında kimya dersinde 1.unitemizin 2.bolumu olan mol kavramı konusu işlendi. Avogadro sayisi ile ilgili bilgiler verildi. Hesaplamalar yapıldı. Bol miktarda soru çözüldü. Öğrencilerden de yazarak tekrar etmeleri örnek sorular çözmeleri beklenmektedir. Aysun Yıldız

BİYOLOJİ

Ekim ayı Biyoloji dersi içeriğinde Hücre Döngüsünün Kontrolü ve kanser konusu işlendi ve bitti. Hücre döngüsünün kontrolü ve bunun canlılar için önemi üzerinde duruldu.
Eşeysiz üreme konusuna başlandı . Eşeysiz üremenin temelinin Mitoz Bölünmeye dayandığı ve bu nedenle çeşitliliğe neden olmadığı üzerinde duruldu.Eşeysiz üreme bağlamında bölünerek,tomurcuklanma ,sporla üreme,rejenerasyon, partenogenez ve vejatatif üreme örnekleri verildi.Eşeysiz üreme çeşitlerinden vejatatif üreme içerisinde bahçecilik ve tarım sektörlerinde ki uygulamalarına örnekler verilmesi dışında eşeysiz üreme çeşitleri konusu genel çerçevede bittiridi.

Öğrencilerden mümkün olduğunca yazarak tekrar yapmaları beklenmektedir. Songül Ceran

EYLÜL

İNGİLİZCE

Focus 1 kitabımızın 2. ve 3. üniteleri tamamlandıktan sonra 4. ünitesine başlandı. Şimdiki zaman ve Geniş Zaman gramer konuları işlendi. Öğrenciler formal/informal şekilde mail atabilmeyi, bir fotoğrafı ayrıntılı şekilde tanımlayabilmeyi; meslekler, müzik zevkleri ve giyim tarzları konusunda ayrıntılı şekilde konuşabilmeyi öğrendiler. Konuları pekiştirme amaçlı okuma ve konuşma pratiklerinin yanında online ödevlendirme sisteminden ve kitaptan da gramer alıştırmaları çözüldü. Gökçe Taşkın

Eylül ayı içerisinde Seçmeli 1. Yabancı Dil ve İng. Edebiyatı dersinde “Collocations,Prepositions” , “Present Simple” , “Countable,uncountable nouns”,”Articles” , “Present Continuous” konuları işlendi.İlk 3 ünite tamamlandı,4. üniteye başlandı. .”Comparatives ve Superlatives “ konuları işlendi ve kitaptan alıştırmalarla pekiştirildi.Workbooktan opposite adjectives alıştırmaları ve “Comlaratives,Superlatives” konusu tekrar edildi. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Eylül ayı içerisinde Hikâye konusuna başlangıç yaptık. Olay hikayesi ve durum hikayesinin farklarını öğrendik. Temsilcilerini öğrendik. Hikaye nasıl yazılır, aşamalarını belirledik. Sunumun nasıl hazırlanacağını, nelere dikkat edileceğini öğrendik. Sınıftan bir grup hikaye yazıp derste okudu, bir grup da olay ve durum hikayeciliği konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Ders içerisinde ayrıca metinler okuyup etkinlik sorularını hep birlikte çözdük. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Mantık konusuyla ilgili soru çözümü yapıldı. Kümeler konusuna geçildi. Küme kavramları , kümelerde işlemler konusu işlenildi. Küme problemleri çözüldü. Kümelerle ilgili biraz daha örnek soru çözümü yapılıp konu bitirilecek. Tuba Sabır

TARİH

Tarih öncesi devirler ünitesi işlendi.Mısır ve Mezopotamya coğrafyasının özellikleri anlatıldı.”Coğrafya Kaderdir” sözü üzerinde yorumlar yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Eylül ayı Coğrafya dersinde sırasıyla İlk Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ coğrafyacıları hakkında bilgiler verildi. Ardından Dünya’nın küremsi şekli ve geoit şekli sonuçlarıyla birlikte incelendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İslamda bilgi kaynaklarını tanıdı önemli olan bilgiler not edilip tekrarlar ile pekişitirilmesi sağlanır. Aysun Genççakır

FİZİK

Eylül ayında elektrik konusuna devam edildi. Dirençlerin seri, paralel ve karışık bağlanması konusu işlendi. Ders kitabındaki örnek sorular çözüldü. Kalan sorular ögrenciye ödev olarak verildi. Semra Günay

KİMYA

Eylul ayında 1.unitenin 1.bolumu Kimyanın Temel Kanunları(kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu,sabit hacimler kanunu) bitirildi. Konu sonu testleri ödev verildi. Aysun Yıldız

BİYOLOJİ

Hücre Bölünmeleri ünitesine başlandı ve Hücre bölünmesinin canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ile ilişkilendirilerek açıklamaları sağlandı. Bölünmenin hücresel gerekçeleri üzerinde duruldu.. İnterfaz temel düzeyde işlendi. ve Mitozun evreleri temel düzeyde özellikle görseller üzerinden işlendi. Mitoz Bölünmenin sonuçları üzerinde duruldu.Özellikle öğrenilen yeni konuların sık sık ve mümkün olduğunca yazarak tekrar etmeleri beklenmektedir. Songül Ceran