KASIM

Zuhal Aydın (Türkçe)

Kasım ayında 2. fasikülden edebi dönemlerin genel tekrarı yapıldı. Fiilimsi konusuna giriş yapıldı. 8. sınıfta öğrendikleri bilgiler tekrar edilerek onun üzerinden fiilimsilerin fiilden farkları açıklandı, hatırlatıldı. İsim fiil sıfat fiil ve zarf fiil konuları işlendi. Konularla ilgili etkinlikler birlikte çözüldü. Ödevlendirmeler genel tekrar yapmak amacıyla işlenen konulardan karışık olarak verildi.

Handan Tepe(Coğrafya)

Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde dış kuvvetlerin genel özellikleri hatırlatılarak rüzgarların oluşturduğu aşınım ve birikim şekilleri incelendi. Oluşan yerşekillerinin gerçek görsellerine bakılarak konu günlük hayata indirgendi. Ardından rüzgarların Türkiye’de oluşturduğu yerşekilleri örnekleri verilerek konu bütünlüğü sağlandı. Akarsular ile ilgili önemli terimlerin tanımları verilerek görsellerle desteklendi. Türkiye’de akarsuların oluşturduğu aşınım ve birikim şekilleri konusuna giriş yapıldı.

Sercan Gündü(İngilizce)

  1. sınıflarla Kasım ayında 6. ünitede ”Second and Third Conditional” ,7. ünitede ”Reported Speech” konusunu işledik.

Tuba Sabır(Matematik)

Kasım ayında önceki konularla ilgili genel bir tekrar yapıldı. Sonrasında olasılık konusu ile ilgili uygulamalar yapıldı.fonksiyonlar konusuna geçildi. Fonksiyon kavramı öğrenilip , konuyla ilgili uygulamalar yapıldı. Bol bol soru çözümü yapıldı .

Sema Sağlam(Tarih)

Kasım ayında 3.ünitemiz olan ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili pekiştirme soruları çözüldü.

Songül Ceran (Biyoloji)

Kasım ayı Biyoloji ders içeriğinde 2. fasikülde ki konu olan hücre     bölünmelerinin ikincisi olan Mayoz Bölünme konusu işlendi ve bitirildi. Mitoz ve Mayoz bölünmenin özellikle karşılaştırmalı olarak benzerlik ve farklılıkları üzerinde duruldu. Konu ile ilgili derslerde beraber soru çözülmeye devam edilecektir. Öğrencilerden de düzenli olarak tekrar yapmaları özellikle bölünme çeşitlerine bölünme şamaları üzerinden ve kendileri de çizerek çalışmaları beklenmektedir. Defter notlarında eksiği olan öğrencilerin de bu eksiklerini tamamlamaları beklenmektedir.

Gökçe Taşkın (İngilizce)

Kasim ayinda Focus 3 kitabinin 6. ve 7. Uniteleri tamamlandi. Tv programlari, eglence sektoru ve saglik konulariyla ilgili kelimelerin yani sira “reported speech” gramer konusu ogrenildi. Haftalik duzenli olarak verilen online odevlendirmeler ve sinif ici alistirmalariyla da ogrenilen konular pekistirildi.

Semra Günay

Kasım ayında elektrik devresinde üreteçlerin bağlanması konusu işlendi. Manyetik alan ve mıknatıslar tekrar edildi. Basınç konusuna başlandı. Katı basıncı ve katı basınç kuvveti anlatıldı. Örnekler çözüldü. Piazo elektrik kullanım alanları açıklandı.

Aysun YILDIZ(Kimya)

Kasım ayında 2.fasikul kimyasal hesaplamalar konusuna geçildi. Tepkime denklestirme ve tepkime türleri işlendi. Konu pekiştirme soruları çözüldü.

Aysun Genççakır (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
Allahın zati ve subuti sıfatlarını ve anlamlarını tanıdı püf noktaları ile örneklerle pekiştirdi.
İnsanların Allah ile irtibat yolları olan Dua,İbadet,Tövbe,kuranı kerim kavramlarının mahiyetini anladı.
Kuranı kerimdeki Rum suresi 18….27 ayetleri dahil arasında geçen ayetlerin ünite ile irtibatını sağlayacak şekilde mealini okudu kavradı.

Sedat TAKICI (Felsefe)

Felsefe ve düşünce unitesinde yer alan görüş ve arguman konusu,önermeler,akıl yürütme ,dogruluk ve gerceklik kavramlari sorularla pekiştirerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

EKİM

İNGİLİZCE

Ekim ayında Focus 3 kitabımızın 4, 5 ve 6. üniteleri tamamlandı. Öğrenciler coğrafya ve doğal afetler ile ilgili kelimelerin yanı sıra “wish-if only” yapılarını kullanarak kendilerini ifade edebilmeyi öğrendiler. Sınıf içinde gramer alıştırmalarına ek olarak konularla ilgili okuma, dinleme ve konuşma çalışmaları da yapıldı. Gökçe Taşkın

Ekim ayına 4. ünite ile devam edildi.”Future time clauses,Future Perfect Simple,Future Continuous,Articles” konuları işlendi.Ayrıca “Non-defining ve defining relative clauses” arasındaki farklar anlatıldı.6. üniteye kadar gelindi ve “Second Conditional” konusuna başlandı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Ekim ayı içerisinde “Hikaye” konulu 2. fasikülü bitirdik. Edebiyatın tanımından Türkçenin Dil Gelişimi konusunun sonuna kadar genel tekrar yapıp defterimize not ettik. Özellikle hikaye konusunu dönemler üzerinde ayrıntılı bir şekilde işleyerek testlerle genel konuları pekiştirdik. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Ekim ayında kombinasyon konusu tamamlandı.paskal ve binom açılımı konusu bitirildi.soru çözümü yapıldı.olasılık konusuna geçildi. Soru çözümü devam edecek. Tuba Sabır

TARİH

Orta Asya Türk Tarihi Ünitesine geçildi.İlk türk devletleri,ilk türk devletlerinde kültür medeniyet Hakkında bilgi verildi.İşlediğimiz ilk 2 üniteyle ilgili genel tekrar ve soru çözümü yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde İç Kuvvetler ünitesinin Depremler ve Volkanizma alt başlıkları tamamlandı. Ardından Türkiye’de iç kuvvetlerin etkilerine değinildi. Dünya haritası üzerinde ülkeler bulma üzerine bir ders saati çalışıldı. Handan Tepe

FELSEFE

Felsefenin 1.ünitesi Felsefenin anlamı,felsefenin genel özellikleri,felsefenin insan ve toplum üzerindeki etkileri islendi.Soru -cevap ,tartışma ve orneklem sorular uzerinden aktivasyon gerçekleştirildi. Tyt ağırlıklı sorular uzerinden ders tekrarı yapilarak süreç başarılı şekilde sürdürülmüştür. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allahın varlığı ve birliğinin delillerini kainat tablosundaki muazzam eşsizlikteki uyum ve ahenkli ispatını ayet ve hadisler ile tanıdı
Allahın isimlerini ve anlamlarını tanıdı

Allahın sıfatlarını tanıdı mahiyetini anladı Aysun Genççakır

FİZİK

Ekim ayında fizikten dirençlerin bağlanması (seri ve paralel bağlama) ve üreteçlerin bağlanması (seri, ters ve paralel bağlama) konusu işlendi. Konu ile ilgili soru çözümleri yapıldı. Konu tekrarı yapılarak öğrencinin dersi anlaması sağlandı. Semra Günay

KİMYA

Ekim ayında kimya dersinde 1.unitemizin 2.bolumu olan mol kavramı konusu işlendi. Avogadro sayisi ile ilgili bilgiler verildi. Hesaplamalar yapıldı. Bol miktarda soru çözüldü. Öğrencilerden de yazarak tekrar etmeleri örnek sorular çözmeleri beklenmektedir. Aysun Yıldız

BİYOLOJİ

Ekim ayı Biyoloji dersi içeriğinde Hücre Döngüsünün Kontrolü ve kanser konusu işlendi ve bitti. Hücre döngüsünün kontrolü ve bunun canlılar için önemi üzerinde duruldu.
Eşeysiz üreme konusuna başlandı . Eşeysiz üremenin temelinin Mitoz Bölünmeye dayandığı ve bu nedenle çeşitliliğe neden olmadığı üzerinde duruldu.Eşeysiz üreme bağlamında bölünerek,tomurcuklanma ,sporla üreme,rejenerasyon, partenogenez ve vejatatif üreme örnekleri verildi.Eşeysiz üreme çeşitlerinden vejatatif üreme içerisinde bahçecilik ve tarım sektörlerinde ki uygulamalarına örnekler verilmesi dışında eşeysiz üreme çeşitleri konusu genel çerçevede bittiridi.

Öğrencilerden mümkün olduğunca yazarak tekrar yapmaları beklenmektedir. Songül Ceran

EYLÜL

İNGİLİZCE

Focus 1 kitabımızın 2. ve 3. üniteleri tamamlandıktan sonra 4. ünitesine başlandı. Şimdiki zaman ve Geniş Zaman gramer konuları işlendi. Öğrenciler formal/informal şekilde mail atabilmeyi, bir fotoğrafı ayrıntılı şekilde tanımlayabilmeyi; meslekler, müzik zevkleri ve giyim tarzları konusunda ayrıntılı şekilde konuşabilmeyi öğrendiler. Konuları pekiştirme amaçlı okuma ve konuşma pratiklerinin yanında online ödevlendirme sisteminden ve kitaptan da gramer alıştırmaları çözüldü. Gökçe Taşkın

Eylül ayı içerisinde Seçmeli 1. Yabancı Dil ve İng. Edebiyatı dersinde “Collocations,Prepositions” , “Present Simple” , “Countable,uncountable nouns”,”Articles” , “Present Continuous” konuları işlendi.İlk 3 ünite tamamlandı,4. üniteye başlandı. .”Comparatives ve Superlatives “ konuları işlendi ve kitaptan alıştırmalarla pekiştirildi.Workbooktan opposite adjectives alıştırmaları ve “Comlaratives,Superlatives” konusu tekrar edildi. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Eylül ayı içerisinde Hikâye konusuna başlangıç yaptık. Olay hikayesi ve durum hikayesinin farklarını öğrendik. Temsilcilerini öğrendik. Hikaye nasıl yazılır, aşamalarını belirledik. Sunumun nasıl hazırlanacağını, nelere dikkat edileceğini öğrendik. Sınıftan bir grup hikaye yazıp derste okudu, bir grup da olay ve durum hikayeciliği konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Ders içerisinde ayrıca metinler okuyup etkinlik sorularını hep birlikte çözdük. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Mantık konusuyla ilgili soru çözümü yapıldı. Kümeler konusuna geçildi. Küme kavramları , kümelerde işlemler konusu işlenildi. Küme problemleri çözüldü. Kümelerle ilgili biraz daha örnek soru çözümü yapılıp konu bitirilecek. Tuba Sabır

TARİH

Tarih öncesi devirler ünitesi işlendi.Mısır ve Mezopotamya coğrafyasının özellikleri anlatıldı.”Coğrafya Kaderdir” sözü üzerinde yorumlar yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Eylül ayı Coğrafya dersinde sırasıyla İlk Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ coğrafyacıları hakkında bilgiler verildi. Ardından Dünya’nın küremsi şekli ve geoit şekli sonuçlarıyla birlikte incelendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İslamda bilgi kaynaklarını tanıdı önemli olan bilgiler not edilip tekrarlar ile pekişitirilmesi sağlanır. Aysun Genççakır

FİZİK

Eylül ayında elektrik konusuna devam edildi. Dirençlerin seri, paralel ve karışık bağlanması konusu işlendi. Ders kitabındaki örnek sorular çözüldü. Kalan sorular ögrenciye ödev olarak verildi. Semra Günay

KİMYA

Eylul ayında 1.unitenin 1.bolumu Kimyanın Temel Kanunları(kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu,sabit hacimler kanunu) bitirildi. Konu sonu testleri ödev verildi. Aysun Yıldız

BİYOLOJİ

Hücre Bölünmeleri ünitesine başlandı ve Hücre bölünmesinin canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ile ilişkilendirilerek açıklamaları sağlandı. Bölünmenin hücresel gerekçeleri üzerinde duruldu.. İnterfaz temel düzeyde işlendi. ve Mitozun evreleri temel düzeyde özellikle görseller üzerinden işlendi. Mitoz Bölünmenin sonuçları üzerinde duruldu.Özellikle öğrenilen yeni konuların sık sık ve mümkün olduğunca yazarak tekrar etmeleri beklenmektedir. Songül Ceran