10A Sınıfı Eğitim Bülteni

GÖKÇE TAŞKIN (İNGİLİZCE)

Eylul ayi icerisinde Focus 3 kitabimizin ilk iki unitesi tamamlandi. Dynamic and State verbs, Narrative tenses, Present Perfect Continuous ve verb patterns gramer konulari islendi. Okuma, dinleme, yazma ve konusma alistirmalari yapildi. Munazara konulari ve gruplari belirlendi. Sinif icinde ingilizce kelime calismalari yapildi.

ZUHAL AYDIN (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI)

Eylül ayı içerisinde “Edebiyat Nedir?” konusunun üzerinde durduk. Edebiyatı tanımlarken diğer sanat dalları ve bilimle karşılaştırmalar yaptık. Edebiyatın dönemlere ayrılırken hangi ölçütlere göre ayrıldığını öğrendik. Türk edebiyatının dönemlerinin tek tek üzerinde durduk, her dönemin özeliklerini kavradık. Türkçenin tarihi gelişimi üzerinde durduk. Dil, lehçe, şive, ağız gibi kavramların ne olduklarını, aralarındaki farkları açıkladık. Tüm bunları deftere not alarak konuları tekrar etmeye başladık. Her bir konudan etkinlikler ve testler çözdük. Bu ay içerisinde Ahmet Mithat Efendi’nin “Felâtun Bey ile Râkım Efendi” adlı kitabı öğrencilere verilen çeşitli görevlerle birlikte 5. bölüme kadar okutuldu ve öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdiler. Bu kitapla birlikte yüzümüzü Batı’ya döndüğümüz Tanzimat edebiyatını daha yakından tanımaya çalıştık.

DENİZ AKSAKAL (MATEMATİK)

  1. Sınıf konularına geçtiğimizde geçmişten gelen bir çok temel eksiklikler olduğunu fark ettim.Dersimize Matematik ile ilgili görsel videolarla başladım.Matematiğin Modern sanata yansıması olan Klein şişesi ilgilerini çekti.Sonra sırasıyla;

Sayma kuralları

Faktöriyel

Permütasyon

Tekrarlı Permütasyon

Kombinasyon ve bu konu ile ilgili olan Pascal üçgeninde Matematiğin temel kavramı kümelere ve alt kümelere yer verdim .Dersin bir bölümünde :Öğrencilerimizin matematikte pratiklik kazanmalarını sağlayacak Gauss teoremi ,ortak paranteze alma gibi konulara yer verdim.Defter tutmaları konusunda desteğinize ihtiyacım var.Böylelikle Tyt dönemine geldiklerinde geri dönüp bakıp hatırlamalarını sağlayacağız.

SEMA SAĞLAM (TARİH)

  1. Ünite: Tarih ve Zaman

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

Eylül ayı Tarih dersinde öğrencilerimizin öğrendiği bilgiler yukarıda belirtilmiştir.

HANDAN TEPE (COĞRAFYA)

Eylül ayı 10. Sınıf Coğrafya dersine kıtaları ve levhaları harita işe karşılaştırarak başlandı. Ardından Pangea teorisi delilleriyle birlikte aktarıldı. Jeolojik devirler özellikleriyle birlikte verildi. Son olarak kayaçların grupları ve kayaçların günlük hayatımızda kullanım alanları konusu tamamlandı.

SEDAT TAKICI (FELSEFE)

Felsefeyi tanıma ve anlama

Felsefenin işlevleri

Akıl yürütme yöntemleri

Önerme ve türleri konusu işlendi.

AYSUN GENÇÇAKIR (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ)

Allah inancı ve İnsan

Allah inancının insan hayatındaki önemini anlar ve yorumlar

Allahın varlığı ve birliğine dair akli be nakli delilleri tanır ve örnekler getirerek açıklar

Allah’ın cc 99 tane Esma-ül-Hüsna Hüsnasını Güzel İsimlerini tanır

Haşr ve Bakara suresinde Ayetelkürsü duasında geçen güzel isimleri ve anlamlarını tanır

SEMRA GÜNAY (FİZİK)

Eylül ayinda elektik akımı, potansiyel fark ve direnç kavramlarını öğrendik. Direnclerin paralel ve seri bağlanmasini, Ohm kanunu ile ilgili calışmalar yaparak labaratuvarda elektrik ile ilgili aletleri tanıdık.

AYSUN YILDIZ (KİMYA)

Eylul ayında kimya dersinde kimyanın temel kanunları konusuna değinildi. Konu kavrama testleri ödev verildi,kontrolleri sağlandı.

SONGÜL CERAN (BİYOLOJİ)

Eylül ayı Biyoloji ders içeriğinde ilk ünitemiz Hücre Bölünmeleri konusundan Mitoz Bölünme işlendi ve bitirildi. Hücre bölünme çeşitleri karşılaştırmalı olarak daha rahat anlaşılacağı için Mayoz Bölünme konusuna Eşeysiz Üreme konusundan önce başlanıldı. Öğrencilerden Hücre Bölünmelerine özellikle şema üzerinden sırasıyla tekrar etmeleri beklenmektedir.