10A Sınıfı Eylül Ayı Bülteni

Sınıfımızda Eylül ayında yapılan eğitsel çalışmaları bu sayfada bulabilirsiniz.

This Post Has 10 Comments

 1. Din kültürü ve Ahlak bilgisi:Aysun Genççakır

  Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini tanır ve yorumlar önemli görülen bilgiler not alınır ve soru cevap Yöntemi ile aktif katılım ile kazanımlar pekiştirilir

 2. Tarih öğretmeni Sema Sağlam

  Tarih öncesi devirler ünitesi işlendi.Mısır ve Mezopotamya coğrafyası hakkında bilgi verildi.”Coğrafya kaderdir”sözü hakkında konuşuldu.

 3. Tuba Sabır

  Faktöriyel konusuyla ilgili örnek soru çözümü yapıldı. Permütasyon konusu işlenildi. Öğrencilerle birlikte bol örnek soru çözümü yapıldı. Kombinasyon konusu işlendi. Öğrencilerle beraber soru çözümü yapıldı.

 4. SONGÜL CERAN

  Hücre Bölünmeleri ünitesine başlandı ve Hücre bölünmesinin canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ile ilişkilendirilerek açıklamaları sağlandı. Bölünmenin hücresel gerekçeleri üzerinde duruldu.. İnterfaz temel düzeyde işlendi. ve Mitozun evreleri temel düzeyde özellikle görseller üzerinden işlendi. Mitoz Bölünmenin sonuçları üzerinde duruldu.Özellikle öğrenilen yeni konuların sık sık ve mümkün olduğunca yazarak tekrar etmeleri beklenmektedir.

 5. Handan Tepe

  Eylül ayı Coğrafya dersinde ilk olarak kayaç tanımı yapıldı ve Volkanik kayaçlar, Sedimanter kayaçlar, Metamorfik kayaçlar alt başlıklarında incelendi. Taş örnekleri verildi ve etkinlikler yapıldı. Ardından İç kuvvetler ünitesinde Orojenez, Epirojenez ve Volkanizma başlıkları tamamlandı. Seizma (depremler) alt başlığına giriş yapıldı.

 6. Sercan Gündü

  Eylül ayında 1,2,3. üniteler tamamlandı.”Dynamic,stative verbs”,”Present Perfect Continuous”,”Past Continuous”,”Past Simple”,”Past Perfect Simple”,”Verb Patterns”,”Past Modals” ,”used to,would” konuları işlendi.4. üniteye başlandı.

 7. Semra Günay

  Eylül ayında elektrik konusuna devam edildi. Dirençlerin seri, paralel ve karışık bağlanması konusu işlendi. Ders kitabındaki örnek sorular çözüldü. Kalan sorular ögrenciye ödev olarak verildi.

 8. Aysun YILDIZ

  Eylul ayında 1.unitenin 1.bolumu Kimyanın Temel Kanunları(kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu,sabit hacimler kanunu) bitirildi. Konu sonu testleri ödev verildi.

 9. Gökçe Taşkın

  Eylül ayı içerisinde Focus 3 kitabımızın 2,3 ve 4. üniteleri tamamlandı. Öğrenciler ulaşım araçlarıyla ilgili edindikleri ayrıntılı bilgilerin yanında, geçmiş ve şimdiki zamanda tahminde bulunabilmeyi, eskiden sahip oldukları alışkanlıkları “used to” ve “would” kullanarak anlatabilmeyi, tavsiye vermeyi ve almayı, sevdikleri ve sevmedikleri yiyecekleri tanımlamayı ve bunlar hakkında ayrıntılı şekilde konuşabilmeyi öğrendiler. Pekiştirme amaçlı kitaptaki alıştırmaların haricinde online ödevlendirme sisteminden ödevlendirmeler ve kelime çalışmaları yapıldı.

 10. Zuhal Aydın

  Eylül ayı içerisinde Türk dilinin gelişimi konusunu ayrıntılı bir şekilde işledik ve bu konuyla ilgili öğrenciler sunum hazırladılar. Hikayenin ne olduğunu anlattıktan sonra Dede Korkut Hikayeleri, Halk Hikayeleri, Mesneviler, Tanzimat Dönemi’nde Hikaye, Servetifünun Dönemi’nde Hikaye ve Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikaye konularını işledik. Her bir dönemde o döneme ait metinler okuyup etkinliklerle dönemin özelliklerini anlamaya çalıştık. Ödevlendirmeler sunum, etkinlik ve testlerle yapıldı.

Bir cevap yazın