11A Sınıfı Eğitim Bülteni

NAZ AKSAY (İNGİLİZCE)

Sınavda çıkan soru tipleri üzerine teknik ve taktik çalışmaları yapıldı. Do&Check adlı soru dergisi öğrencilerle birlikte derste çözüldü, yapamadıkları sorular açıklandı.

Consolidation Test adlı yaprak testler, Reading Test adlı paragraf testleri ve Skills Test adlı yaprak testler çözüldü, sorulardaki önemli kelimeler üzerine çalışıldı. Öğrencilere bilmedikleri kelimeleri çalışmaları – ezberlemeleri gerektiği söylenip hedef kelimelerden 2 adet kelime quizi yapıldı. Hem sorulardaki dilbilgisi yapılarına hem de kelimelere ağırlık verilmiş olup soru çözüm teknikleri yardımıyla soru pratiği yapıldı.

YAŞAR BİTER (İNGİLİZCE)

Vocabulary initial 1 1) sessions 1-2 bitti 2) test 1-2-3-4 bitti 3) test 5 ten devam 4) kelime quizi yapildi

SÜMEYYE KAHVECİOĞLU (İNGİLİZCE)

Kelime dergisinden session 3-4-5-6 alıştırmalarıyla beraber yapıldı.

Session 1 ve 2 quizi yapıldı.

Body language ve Berlin Wall okuma parçaları alıştırmalarıyla beraber yapıldı.

SEDA KÜLAH (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI)

Sözcükte anlam, cümlede anlam, cümle yorumu fasikülleri anlatıldı.

Pekiştirme soruları ve fasikül bitirme testleri çözülerek konunun pekiştirilmesi sağlandı.

Sabah ve öğleden sonraki ilk derslerin 15 dakikası okuma listesindeki kitapların okutulmasına ayrıldı.

Bunlara ek olarak, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan ve iş birliği içerisinde fikir alışverişi yapmalarına yardımcı olan top taşıma tekniği ile hikaye tamamlama etkinliği gerçekleştirildi.

VEYSEL OĞULCAN (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI)

Türk Dili ve Edebiyatı

Sözcükte Anlam ve Cümlede Anlam konularına bağlı olarak MEB kazanım testlerini ve kurumumuzun pekiştir me testlerini çözdük.

AHMET DİNÇ (MATEMATİK)

TYT kapsamında Temel Matematik olarak 1. Fasikül’ün tamamı 2. Fasikül’de ise Bölünebilme konusu tamamen bitmiştir.Problemler olarak ise “Sayı Problemleri” dahil bitmiştir.İşlenen tüm konular ise şöyledir;

 

Tam Sayılarda Dört İşlem

Sayı Kümeleri

Tek ve Çift Sayılar

Asal Sayı ve Aralarında Asal Sayılar

Ardışık Sayılar

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme İşlemi

Bölünebilme Kuralları

Oran-Orantı

Orantı Çeşitleri

Sayı Problemleri

Ayrıca ek olarak konu bitirme ve fasikül bitirme testleri çözülerek ve ödev verilerek konuların pekişmesi amaçlanmıştır.

SEMA SAĞLAM (TARİH)

  1. Ünite: Tarih ve Zaman

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

Eylül ayı Tarih dersinde öğrencilerimizin öğrendiği bilgiler yukarıda belirtilmiştir.

ÜMİT COŞGUN (TARİH)

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin genel durumu, Osmanlı – Avusturya, Lehistan, Venedik ve Safevi İlişkileri başlıkları tamamlandı. XVII. yüzyıl ıslahatları değerlendirildi.

HANDAN TEPE (COĞRAFYA)

Eylül ayı Coğrafya dersi TYT içeriğinde 11. Sınıflara Doğa ve İnsan ünitesi anlatıldı. Coğrafyanın tanımı, bölümleri ve prensipleri verilerek, coğrafya bilimine katkıda bulunan bilim adamları anlatıldı. Ardından paralel-enlem, meridyen-boylam özellikleri verildi. Yerel ve ulusal saat hesaplamaları yapıldı.

SEDAT TAKICI (FELSEFE)

M.Ö 6.yy ile M.S 2 yüzyıl arasinda yer alan

1.Doğa felsefesi

2.İnsan felsefesi

3.Klasik felsefenin genel özellikleri, öğretileri anlatıldı.

AYSUN GENÇÇAKIR (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ)

Varoluş ve hayatın anlamı

Ahiret hayatının insana kazandırdıkları

Ahiret alemi ile ilgili kavramları ve önemini kavrar