This Post Has 3 Comments

 1. Soner Boyacıoğlu (Ing-Gr)

  Relative Clause (Sıfat Cümleceği) konusu anlatılıp testleri çözüldü. Gerund-Infinitive (Fiilimsiler) konusuna başlandı.

 2. Hazal Susever - Skills

  Do&Check dergisinin çözümü yapılmıştır.
  40 soruluk Skills test çözülmüştür.

 3. Aysun GENÇÇAKIR \ DKAB ÖĞRETMENİ

  Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar.
  Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan ve Muhsin kavramını tanır
  Allah İçin Samimiyet: İhlas ve Muğlis kavramlarını tanır ve yorumlar
  Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva ve muttaki kavramlarını tanır ve yorumlar
  Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim kavramını tanır ,ayetler ve hadisler ışığında açıklar
  Allah Yolunda Mücahede: Cihat tanır, ayetler ve hadisler ışığında yorumlar

Bir yanıt yazın