OCAK

İNGİLİZCE-SKİLLS SONER BOYACIOĞLU

2. kargodaki bütün materyaller bitirildi (skills test3-4/ Reading Test 11-20 arası/ Consolidation 3-4/ Do&Check kitabı). Geri kalan zamanda 2018 YDT sınavı çözüldü.

İNGİLİZCE- VOCAB NAZ AKSAY

İkinci kelime dergisinden yeni 200 kelime alıştırmalarıyla birlikte işlendi. Kahoot ile pratik ve tekrar yapıldı. Dergideki testlerden 4 tanesi çözüldü ve yaprak testlerden de 4 tanesi ders içinde açıklanarak çözüldü.

İNGİLİZCE- GRAMMER YUNUS KARAKUŞ

Relative Clause (Sıfat cümleleri / ORTAÇ) konu anlatımı yapılıyor.

TÜRKÇE- VEYSEL HOCA

Aralık ayı içinde sözcük türleri konularını işleyerek 9. Fasikülü bitirdik. Fasiküldeki tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü ve ekstra sorularla öğrenciler desteklendi. Soru bankasında 9. Fasikülün çözülmesi istendi.

MATEMATİK- SERKAN GÜNDOĞDU- AHMET HOCA

Ocak Ayı içinde 2. fasikül bitirilip 3. fasikülümüz olan Birinci Dereceden Denklemler konusuna geçildi. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarımı sağlanmıştır. Yaprak testlerimiz ile ödevlendirme yapılmış olup, Soru-Çözüm etüdlerimizle de öğrencilerimizin yorumlayamadığı sorular cevaplandırıldı. Haftalık Konu Anlatım Tekrar Etüdleri ile geçmişte anlatılan konuları yeniden anlatarak öğrencilerimizin konulardaki sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır.
İŞLENEN KONULAR
Ondalıklı Sayılar
Birinci Dereceden Bır Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler

TARİH- SEMA SAĞLAM

Osmanlı Kuruluş Dönemi bitti.Konuyla ilgili çıkmış sorular çözüldü

COĞRAFYA- HANDAN TEPE

Ocak ayı 11. Sınıf Coğrafya dersi içeriğinde TYT konularından olan Rüzgarlar ünitesinden Muson rüzgarları, meltemler, föhn rüzgarı, sıcak ve soğuk yerel rüzgarlar, tropikal rüzgarlar incelendi. Yoğuşma ürünlerinden olan sis ve nem türleri anlatıldı. Son olarak yağış türleri oluşum şekilleri ve yayılış alanlarına göre incelendi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ- AYSUN GENÇÇAKIR

Kuranı kerimde geçen bazı kavramları tanır örnekler ile yorumlar
Hidayet,dalalet,ihsan,ihlas

FELSEFE- SEDAT TAKICI

15. yy ve 17 yüzyıl felsefesinin temel ozellikleri,temel problemleri,bu yüzyılın en önemli filozofların özellikleri sorularla pekiştirilerek anlatıldı.

ARALIK

Naz Aksay
İngilizce – Kelime Dersi
Aralık ayında 2. kelime dergisinden 3 yeni bölüm işlendi ve tekrar edildi. Alıştırmalar tamamlandı. 3 tane 40’ar soruluk kelime testi çözüldü.

Soner Boyacıoğlu
Do&Check 2 kitabında 12 ünite bitti (Yakın anlam- Türkçe/ İngilizce çeviri- İngilizce/Türkçe çeviri- Durum Soruları- Diyalog Tamamlama- Cloze Test- Paragraf Tamamlama- Anlam Bütünlüğünü Bozan- Okuma Parçaları toplam 120 soru). Skills Testlere başlandı.

Yunus karakuş İngilizce
Bağlaç testleri çözülüyor. Grammar Activity 5.

  1.  

Erhan Çelik
9. fasikülde yer alan İSİM-ZAMİR-SIFAT-ZARF konuları işlendi. Konuların tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. 9. soru fasikülünde bu konuların sorularının çözülmesi istendi.

Matematik 
Aralık ayında matematik derslerinde 2. fasikülümüzü bitirip 3. fasiküle giriş yaptık ve bunun yanında 2. fasikülde bulunan fasikül bitirme sorularını yapıp 2. fasiküle ait tekrarlarımızı yapıp konuları iyice pekiştirdik ayrıca geçmiş yıllarda sorulmuş TYT-AYT sorularıyla beraber konunun tam olarak kavranmasını sağladık. Bazı derslerimizde ise geriye dönük olarak 1. Fasikül soru kitabından temeli sağlamlaştırmak adına ise testler ve yaprak testlerle devam ettik.

Bu ay işlenen konular ise şunlardır:

Rasyonel Sayılara Giriş
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
Ondalık Sayılar
Rasyonel Sayılarda Sıralama
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler

SEMA SAĞLAM
Aralık ayında İslam Tarihi ünitesine giriş yapıldı.Hz.Muhammet Dönemi ve savaşları hakkında bilgi verildi.Dört Halife Devrine geçildi.

  1.  

Handan Tepe
Aralık ayı Coğrafya 11. sınıf dersi içeriğinde Hava Durumu-İklim konusuna giriş yapıldı. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden nem, karasallık-denizellik, yükselti, bakı, eğim, rüzgarlar, enlem ve okyanus akıntıları alt başlıkları incelendi. Sıcaklık konusunun devamı olarak basınç tanımı yapıldı ve basıncın dağılışını etkileyen faktörler anlatılarak konu ile alakalı çıkmış soru örnekleri verildi. Yüksel ve alçak basınç alanlarının Dünya üzerindeki dağılış alanları sebepleri ile birlikte çizilerek anlatıldı ve rüzgarlar konusuna giriş yapıldı.

Sedat TAKICI 
M.Ö 2.yy ile 15.yy arasi Hiristiyan ve Islam felsefesinin genel özellikleri,temel problemleri ,akıl inanç ilişkisi sorularla desteklenerek ikinci ünite bitirilmiştir.

  1.  

Aysun Genççakır
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
Siyeri Nebi ünitesine geçildi
Hz Muhammedin Sav🌹hayatını tanıdı
Hz Muhammedin sav 🌹örnek şahsiyetini ve prygamberlikle ilgili görevlerini tanır açıklar
Hz Muhammed’e sav🌹Bağlılık ve itaatin önemini Allah cc katındaki değerini ayet ve hadisler ile tanır ve yorumlar
Ahzab suresi 45.ve 46. Ayetleri tefsiri yapıldı anlayıp yorumlandı

KASIM

Naz Aksay
İngilizce – Kelime Dersi
Kasım ayında 1.kelime dergisindeki tüm kelimelerin (300 kelime) üstünden geçildi, alıştırmalar çözüldü ve tamamlandı. Kelimeler çeşitli aktivitelerle tekrar edildi. Derginin içindeki testler çözülmekte. Hem ders içinde öğrencilerle birlikte hem de ödevlendirmeyle sorular bitirilecek.
Ayrıca ders içinde yaprak testler öğrencilerle birlikte çözüldü ve bilmedikleri kelimelerin üzerinde duruldu.
Önümüzdeki haftadan itibaren 2.kelime dergisine başlanacak.

Soner Boyacıoğlu
Practice Test kitabı bitirildi, Reading Testleri 6 dan 10 a kadar (8 paragraf) yapıldı, çeşitli çıkmış sorular çözüldü.

Yunus karakuş İngilizce
Bağlaç konu anlatımı yapılıyor.

Yağmur Bozkurt
Türkçenin en kritik konularından Sözcük Yapısı konusu işlendi. Kök, çekim ekleri, yapım ekleri tamamlandı ve örnek metinler üzerinden çalışmalar yapıldı. Bu konunun ödevi verildi, kontrol edilecek. Soru bankasından testler çözülerek konunun pekiştirilmesi sağlandı.

Matematik 
Kasım Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü şuan bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yapmaktayız.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Günlük Hayata Tekrar Eden Periyodik Problemler
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar

SEMA SAĞLAM
Kasım ayında 3.ünitemiz olan ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili pekiştirme soruları çözüldü.

Handan Tepe
Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde öğrencilerin ihtiyaç dahilinde izohipsler ile ilgili TYT’de çıkmış sorular bir ders süresince çözülerek konu eksiklikleri kapatıldı. Atmosferin ara ve ana katmanları özellikleri verilerek incelendi. “Atmosfer olmasaydı neler olurdu?” sorusu öğrencilerle işbirliği içinde yorumlanarak konu bütünlüğü sağlandı.

Sedat TAKICI 
Felsefe dersinde 2.ünite olan M.S 2 .yüzyıl ile M.S 15. yüzyıl döneminde Hıristiyan Felsefesi ve İslam Felsefesi felsefesinin genel özellikleri ve temel problemleri sorularla pekiştirilerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

Aysun Genççakır
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
Cenaze namazının hükmüne dair kavramları kılınışını öğrendi
Cenaze uğurlama ile ilgili dini uygulamaları tanıdı konu ile ilgili önemli kavramları öğrendi
Kuranı kerimde geçen Bakara suresi 153.157 ayetleri dair arada geçen ayetlerin meallerini okuyup ünitemiz ile bağıntısını kurup konu ve kavramları anlamlandırmayı pekiştirdi

EKİM

  1. Modals testleri çözüldü. Passive ve Causative konusuna giriş yapıldı. Yunus Karakuş

Skills Dersinde Öğrencilere bütün soru tipleri öğretildi. Do and Check 1 kitabı bitti. 6 tane paragraf testi (12 paragraf). Sınavda çıkmış sorular çözüldü. Soner Boyacıoğlu

İngilizce – Kelime Dersi
Ekim ayında Vocabulary Initial 1 adlı kelime dergisinden 100 yeni kelime işlendi, kelimelerle pratik yapıldı ve dergideki alıştırmalar çözüldü.
Aynı kelime dergisinden test soruları ders içinde çözüldü.
Ayrıca yaprak testlerden Vocabulary Test 2 çözüldü.

Şu ana kadar öğrenilen tüm kelimelerin üzerinden geçildi ve karışık şekilde pratik yapıldı. Naz Aksay
 

TÜRKÇE

Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları konuları bitirildi. Çeşitli kaynaklardan örnek sorular çözüldü,soru kitabından ödev verilip kontrol edildi. Noktalama İşaretleri konusu bitirildi,örnek sorular çözüldü. Bu konularda TYT’de çıkmış sorular gösterilecek. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü şuan işlemekteyiz. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yapmaktayız.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Obeb Okek Bulma
Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler

TARİH

Orta Asya Türk Tarihi Ünitesine geçildi.İlk türk devletleri,ilk türk devletlerinde kültür medeniyet Hakkında bilgi verildi.İşlediğimiz ilk 2 üniteyle ilgili genel tekrar ve soru çözümü yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde Kartografya ( Harita Bilgisi ) ünitesine geçildi. Ünite dahilinde harita unsurları, ölçek türleri açıklanarak alan-uzun-eğim hesaplamaları yapıldı. Projeksiyon türleri işlenerek ülkelerden örnekler verildi. Büyük ve küçük ölçekli haritalar arasındaki farklılıklar harita üzerinde görseller ile açıklandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında haritanın nasıl çizildiğinden bahsedildi. Kabartma, tarama, gölgelendirme, renklendirme ve izohips yöntemleri ile çizilen haritaların özellikleri çıkmış sorularla verildi. Atmosferin katmanlarına geçilerek sıcaklık ve iklim ünitesine giriş yapıldı. Handan Tepe

FELSEFE

Felsefe de 1.ünite (M.ö 6 .yy -MS 2.yy) Felsefenin ortaya çıkışı, bu donemin ayirici nitelikleri, filozoflarin felsefi goruslerinin analizi, dusunce ve argumanlarinin degerlendirilmesi soru-cevap, tartışma ve örnek sorular üzerinden bu ünite başarılı şekilde kavratilmistir. Öğrencilerin dersteki başarısını artırmak adına TYT Felsefe destekli kaynaklarla beslenerek geri dönüşüm sağlanmıştır. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Ahiret alemi
Berzah kabir kavramlarını tanıdı
Haşir mahşer kavramlarını tanıdı
Kıyamet kavramını tanıdı

Bu konularla ilgili ayet ve hadisler tanındı Aysun Genççakır

EYLÜL

İNGİLİZCE

  1. Modals konusu işlenmektedir. Yunus Karakuş

Do&Check kitabı ve Skills testleri 1 ve 2 çözüldü öğrencilere Cümle tamamlama, Çeviri, Paragraf, Anlam Bütünlüğü Bozan Cümle, Paragraf Tamamlama ve Anlamca En Yakın Cümle bölümlerinin nasıl çözülmesi gerektiği anlatıldı. Soner Boyacıoğlu

Kelime dersi içinde 100 kelimeye çalışıldı ve Vocabulary Initial 1 kelime dergisinden alıştırmalar öğrencilerle birlikte çözüldü. Aynı derginin içindeki Test 1, Test 2 ve Test 3 uygulandı. Yaprak testlerden Vocabulary Test 1, 40 soruluk kelime testi öğrencilerle birlikte çözüldü. Naz Aksay

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam ve Cümlede Anlam konulari işlendi, örnek sorulari sınıfta çözüldü, soru kitabından ödevleri verilip kontrol edildi.

Ardından paragraf konusu bitirildi. Böylece Türkçenin anlam bilgisi ayağı tamamlanmış oldu.Dilbilgisinden ise Ses Olayları konusuna başlandı. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Tam Sayılarda Dört İşlem
Sayı Kümeleri
Tek ve Çift Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Ardışık Sayılar
Faktöriyel
Sayı Basamakları

TARİH

İlkçağ Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili sorular çözülerek übite pekiştirildi. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Coğrafya dersinin Eylül ayı içeriğinde Paralel ve meridyen etkileri konuşularak saat hesaplamaları yapıldı. Ülkelerin bulunduğu Ulusal Saat Dilimleri (GMT) ‘nin ayarlanma mantığı verilerek, Türkiye’nin bulunduğu matematik konum hakkında bilgi verildi. Coğrafi koordinat konusu işlendi ve Dünya’nın günlük-yıllık hareketlerinin sonuçları işlendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Hayatı anlamlandırmada ahiret hayatının dünya hayatı ile bağlantısını ve önemini tanır kavrar yorumlar önemli görülen kavramlar not alınır. Aysun Genççakır