KASIM

  1. Bağlaçlar konusu işleniyor. Ayrıca passive ve modals konusuna yönelik eksik kalan testler çözülüyor. Yunus Karakuş

Skills Dersinde Practice Test kitabı bitirildi, Reading Testleri 6 dan 10 a kadar (8 paragraf) yapıldı, çeşitli çıkmış sorular çözüldü. Soner Boyacıoğlu

İngilizce – Kelime Dersi Kasım ayında İngilizce Kelime dersinde Vocabulary Initial kitabından 7-8. sessionların kelimeleri işlendi ve ilgili ünitelerin kelime testi yapıldı. Sercan Gündü

 

TÜRKÇE

Türkçenin en kritik konularından Sözcük Yapısı konusu işlendi. Kök, çekim ekleri, yapım ekleri tamamlandı ve örnek metinler üzerinden çalışmalar yapıldı. Soru bankasından testler çözülerek konunun pekiştirilmesi sağlandı. Bu konunun ödevleri verildi, kontrol edilecek. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Kasım Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü şuan bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yapmaktayız.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Günlük Hayata Tekrar Eden Periyodik Problemler
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar

TARİH

  1. Kasım ayında 3.ünitemiz olan ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili pekiştirme soruları çözüldü. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde öğrencilerin ihtiyaç dahilinde izohipsler ile ilgili TYT’de çıkmış sorular bir ders süresince çözülerek konu eksiklikleri kapatıldı. Atmosferin ara ve ana katmanları özellikleri verilerek incelendi. “Atmosfer olmasaydı neler olurdu?” sorusu öğrencilerle işbirliği içinde yorumlanarak konu bütünlüğü sağlandı. Handan Tepe

FELSEFE

Felsefe dersinde 2.ünite olan M.S 2 .yüzyıl ile M.S 15. yüzyıl döneminde Hıristiyan Felsefesi ve İslam Felsefesi felsefesinin genel özellikleri ve temel problemleri sorularla pekiştirilerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
Cenaze namazının hükmüne dair kavramları kılınışını öğrendi
Cenaze uğurlama ile ilgili dini uygulamaları tanıdı konu ile ilgili önemli kavramları öğrendi

Kuranı kerimde geçen Bakara suresi 153..157 ayetleri dair arada geçen ayetlerin meallerini okuyup ünitemiz ile bağıntısını kurup konu ve kavramları anlamlandırmayı pekiştirdi Aysun Genççakır

EKİM

  1. Modals testleri çözüldü. Passive ve Causative konusuna giriş yapıldı. Yunus Karakuş

Skills Dersinde Öğrencilere bütün soru tipleri öğretildi. Do and Check 1 kitabı bitti. 6 tane paragraf testi (12 paragraf). Sınavda çıkmış sorular çözüldü. Soner Boyacıoğlu

İngilizce – Kelime Dersi
Ekim ayında Vocabulary Initial 1 adlı kelime dergisinden 100 yeni kelime işlendi, kelimelerle pratik yapıldı ve dergideki alıştırmalar çözüldü.
Aynı kelime dergisinden test soruları ders içinde çözüldü.
Ayrıca yaprak testlerden Vocabulary Test 2 çözüldü.

Şu ana kadar öğrenilen tüm kelimelerin üzerinden geçildi ve karışık şekilde pratik yapıldı. Naz Aksay
 

TÜRKÇE

Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları konuları bitirildi. Çeşitli kaynaklardan örnek sorular çözüldü,soru kitabından ödev verilip kontrol edildi. Noktalama İşaretleri konusu bitirildi,örnek sorular çözüldü. Bu konularda TYT’de çıkmış sorular gösterilecek. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü şuan işlemekteyiz. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yapmaktayız.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Obeb Okek Bulma
Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler

TARİH

Orta Asya Türk Tarihi Ünitesine geçildi.İlk türk devletleri,ilk türk devletlerinde kültür medeniyet Hakkında bilgi verildi.İşlediğimiz ilk 2 üniteyle ilgili genel tekrar ve soru çözümü yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde Türkiye’nin matematik ve özel konumunun sonuçları maddeler şeklinde incelendi. Dünya’nın geoit şekli ve sonuçları, küremsi şekli ve sonuçları, günlük hareket ve sonuçları, yıllık hareket ve sonuçları, elips yörünge ve sonuçları görsellerle incelenerek soru örneklerine bakıldı. Ardından Kartografya ( Harita Bilgisi ) ünitesine geçildi. Ünite dahilinde harita unsurları, ölçek türleri açıklanarak alan-uzun-eğim hesaplamaları yapıldı. Projeksiyon türleri işlenerek ülkelerden örnekler verildi. Büyük ve küçük ölçekli haritalar arasındaki farklılıklar harita üzerinde görseller ile açıklandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında haritanın nasıl çizildiğinden bahsedildi. Kabartma, tarama, gölgelendirme, renklendirme ve izohips yöntemleri ile çizilen haritaların özellikleri çıkmış sorularla verildi. Atmosferin katmanlarına geçilerek sıcaklık ve iklim ünitesine giriş yapıldı. Handan Tepe

FELSEFE

Felsefe de 1.ünite (M.ö 6 .yy -MS 2.yy) Felsefenin ortaya çıkışı, bu donemin ayirici nitelikleri, filozoflarin felsefi goruslerinin analizi, dusunce ve argumanlarinin degerlendirilmesi soru-cevap, tartışma ve örnek sorular üzerinden bu ünite başarılı şekilde kavratilmistir. Öğrencilerin dersteki başarısını artırmak adına TYT Felsefe destekli kaynaklarla beslenerek geri dönüşüm sağlanmıştır. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Ahiret alemi
Berzah kabir kavramlarını tanıdı
Haşir mahşer kavramlarını tanıdı
Kıyamet kavramını tanıdı

Bu konularla ilgili ayet ve hadisler tanındı Aysun Genççakır

EYLÜL

İNGİLİZCE

  1. Modals konusu işlenmektedir. Yunus Karakuş

Do&Check kitabı ve Skills testleri 1 ve 2 çözüldü öğrencilere Cümle tamamlama, Çeviri, Paragraf, Anlam Bütünlüğü Bozan Cümle, Paragraf Tamamlama ve Anlamca En Yakın Cümle bölümlerinin nasıl çözülmesi gerektiği anlatıldı. Soner Boyacıoğlu

Eylül ayı içinde kelime kitabındaki ilk 4 bölüm tamamlandı,tekrarı yapıldı.Kelime testi olarak ise 40 soruluk 1. test ödev olarak verildi ardından da sınıfta cevaplandırıldı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam ve Cümlede Anlam konulari işlendi, örnek sorulari sınıfta çözüldü, soru kitabından ödevleri verilip kontrol edildi.

Ardından paragraf konusu bitirildi. Böylece Türkçenin anlam bilgisi ayağı tamamlanmış oldu.Dilbilgisinden ise Ses Olayları konusuna başlandı. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Tam Sayılarda Dört İşlem
Sayı Kümeleri
Tek ve Çift Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Ardışık Sayılar
Faktöriyel
Sayı Basamakları

TARİH

İlkçağ Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili sorular çözülerek übite pekiştirildi. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Coğrafya dersinin Eylül ayı içeriğinde Paralel ve meridyen etkileri konuşularak saat hesaplamaları yapıldı. Ülkelerin bulunduğu Ulusal Saat Dilimleri (GMT) ‘nin ayarlanma mantığı verilerek, Türkiye’nin bulunduğu matematik konum hakkında bilgi verildi. Coğrafi koordinat konusu işlendi ve Dünya’nın günlük-yıllık hareketlerinin sonuçları işlendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Hayatı anlamlandırmada ahiret hayatının dünya hayatı ile bağlantısını ve önemini tanır kavrar yorumlar önemli görülen kavramlar not alınır. Aysun Genççakır