OCAK

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aysun Genççakır
Kuranı kerimde geçen bazı kavramları tanır örnekler ile yorumlar

Hidayet,dalalet,ihsan,ihlas

MATEMATİK
Ocak Ayı içinde 4. fasikül bitirilip 5. fasikülümüz olan Çarpanlara Ayırma konusuna geçildi. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarımı sağlanmıştır. Yaprak testlerimiz ile ödevlendirme yapılmış olup, Soru-Çözüm etüdlerimizle de öğrencilerimizin yorumlayamadığı sorular cevaplandırıldı. Haftalık Konu Anlatım Tekrar Etüdleri ile geçmişte anlatılan konuları yeniden anlatarak öğrencilerimizin konulardaki sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

İŞLENEN KONULAR
Üslü İfade Kavramı
Üslü Sayılarda Dört İşlem
Üslü Denklemler
Üslü Eşitsizlikler
Köklü İfade ve Kökten Kurtarma
Köklü Sayılarda Dört İşlem
Köklü İfadelerle İlgili Özellikler
Paydayı Rasyonel Yapma
Çarpanlara Ayırma
Özdeşlikler
Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
Değişken Değiştirme ve Terim Ekleyip Çıkarma Yöntemiyle Çarpanlara Ayırma

İLERİ MATEMATİK
Ocak Ayı içinde Trigonometrinin devamı olan 5. fasikül bitirilip, 6. fasikülümüz olan Logaritma konusuna geçildi. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş AYT-TYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarımı sağlanmıştır. Yaprak testlerimiz ile ödevlendirme yapılmış olup, Soru-Çözüm etüdlerimizle de öğrencilerimizin yorumlayamadığı sorular cevaplandırıldı. Haftalık Konu Anlatım Tekrar Etüdleri ile geçmişte anlatılan konuları yeniden anlatarak öğrencilerimizin konulardaki sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

İŞLENEN KONULAR
Kosinüs ve Sinüs Teoremleri
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Toplam ve Fark Formülleri
İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği
Logaritma Fonksiyonu

COĞRAFYA

Ocak ayı 11. Sınıf Coğrafya dersi içeriğinde TYT konularından olan Rüzgarlar ünitesinden Muson rüzgarları, meltemler, föhn rüzgarı, sıcak ve soğuk yerel rüzgarlar, tropikal rüzgarlar incelendi. Yoğuşma ürünlerinden olan sis ve nem türleri anlatıldı. Son olarak yağış türleri oluşum şekilleri ve yayılış alanlarına göreincelendi.

Ümit Coşgun (TARİH)
Milli Mücadele ünitesi içerisinde yer alan Kurtuluş Savaşının Hazırlık Dönemi konusu tamamlandı. Konu Tamamlama Testleri çözüldü.
İlayda İLHAN (İngilizce)
Ocak ayında:

*MODALS
*Asking permission
*Making requests and offers
*Suggestions and obligations
*Probability
Başlıkları altında işlendi.
Making predictions, degrees of certainity and uncertainty konuları işlendi.
Konuyla ilgili çoktan seçmeli sorular cevaplanıp alıştırmalar tamamlandı.

Erhan Çelik – Türkçe

Aralık ayı içinde sözcük türleri konularını işleyerek 9. Fasikülü bitirdik. Fasiküldeki tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü ve ekstra sorularla öğrenciler desteklendi. Soru bankasında 9. Fasikülün çözülmesi istendi.
Edebiyat derslerinde Halk ve Divan edebiyatı konuları bitti. Bölüm soruları öğrencilere çözüldü.

Sedat TAKICI

15. yy ve 17 yüzyıl felsefesinin temel ozellikleri,temel problemleri,bu yüzyılın en önemli filozofların özellikleri sorularla pekiştirilerek anlatıldı.

ARALIK

HANDAN TEPE

Aralık ayı Coğrafya 11. Tm sınıfının TYT konuları içeriğinde Nem türleri tekrar edilerek yeni konuya giriş yapıldı. Ardından yoğuşma ürünleri olan bulut türleri, sis ve yağış türleri maddeler halinde çizilerek incelendi. Aynı zamanda konu ile alakalı çıkmış soru örnekleri çözüldü. Konu anlatımlı fasikülde yer alan konu tamamlama testi öğrencilerin katılımı ile çözülerek konu pekiştirmesi yapıldı. Makroklima alanlarına geçildi. Sıcak kuşak iklimleri, soğuk kuşak iklimleri ve ılıman kuşak iklimleri tek tek grafikleri, bitki türleri, yağış ve sıcaklık ortalamaları, Dünya üzerinde görüldüğü yerler şeklinde incelendi. Büyük iklim türlerinden Türkiye’de görülen iklim türleri anlatılarak konu bütünlüğü sağlandı. Dünya’da ve Türkiye’de bitki türleri konusuna giriş yapıldı.

SEMA SAĞLAM

Aralık ayında Osmanlı Kültür ve Medeniyeti,Osmanlı Kuruluş Dönemi üniteleri işlendi.Konuyla ilgili çıkmış sorular çözüldü.Osmanlı Yükselme Dönemine geçiş yapıldı.

SEDAT TAKICI

M.Ö 2.yy ile 15.yy arasi Hiristiyan ve Islam felsefesinin genel özellikleri,temel problemleri ,akıl inanç ilişkisi sorularla desteklenerek ikinci ünite bitirilmiştir.

ERHAN ÇELİK – TÜRKÇE

Ses Yazım Noktalama konuları işlendi. 7. Soru Fasikülünde bu konuların sorularının çözülmesi istendi.
Edebiyat dersinde İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı-Geçiş Dönemi Eserleri-Halk Edebiyatı konuları işlendi fasikülde yer alan sorular öğrencilere çözüldü.

AYSUN GENÇÇAKIR

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Aysun Genççakır (AF Kraliçesi)
Siyeri Nebi ünitesine geçildi
Hz Muhammedin Sav🌹hayatını tanıdı
Hz Muhammedin sav 🌹örnek şahsiyetini ve prygamberlikle ilgili görevlerini tanır açıklar
Hz Muhammed’e sav🌹Bağlılık ve itaatin önemini Allah cc katındaki değerini ayet ve hadisler ile tanır ve yorumlar
Ahzab suresi 45.ve 46. Ayetleri tefsiri yapıldı anlayıp yorumlandı

ÜMİT COŞGUN

İslam Uygarlığı ve Türklerin İslamiyet’i kabulü konuları işlendi. Konu ve fasikül tamamlama testleri çözüldü.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 1881 – 1919 arası Mustafa Kemal’in Hayatı ve Trablusgarb Savaşı konusu tamamlandı. Birinci Dünya Savaşı konusuna devam ediliyor.

İNGİLİZCE

Devam eden Tenses konusu bitirildi. Adverbs of Frequency işlendi kavrama testleri çözüldü. Modals konusuna başlangıç yapıldı.

MATEMATİK
28 ARALIK 2020
Aralık ayında matematik derslerinde 3. fasikülümüzü bitirip 4. fasiküle giriş yaptık ve bunun yanında 3. fasikülde bulunan fasikül bitirme sorularını yapıp 3. fasiküle ait tekrarlarımızı yapıp konuları iyice pekiştirdik ayrıca geçmiş yıllarda sorulmuş TYT-AYT sorularıyla beraber konunun tam olarak kavranmasını sağladık. Bazı derslerimizde ise geriye dönük olarak yaprak testlerle devam ettik.

Bu ay işlenen konular ise şunlardır:

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Eşitsizlik Özellikleri İle İlgili Uygulamalar
Mutlak Değer Kavramı ve Özellikleri
Mutlak Değerli Denklemler
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Üslü İfade Kavramı
Üslü Sayılarda Dört İşlem
Üslü Denklemler
Üslü Eşitsizlikler

Bunun yanı sıra AYT konularında ise hiç durmaksızın devam etmekteyiz. Benzer şekilde 3. fasikülümüzü bitirip 4. Fasikülümüze giriş yaptık hatta yarıladık diyebiliriz.3. Fasikülümüze ait tekrarlar yaparak konuyu iyice pekiştirdik ve geçmiş yıllardaki sorularla ve soru bankasındaki sorularda temelimizi sağlamlaştırdık.

AYT kategorisinde işlenen dersler ise şunlardır:

Bağımlı ve Bağımsız Olayların Olasılıkları
Bileşik Olayların Olasılıkları
Deneysel ve Teorik Olasılık
Yönlü Açılar
Açı Ölçü Birimleri
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları
Trigonometrik Fonksiyonlar
Bir Açının Trigonometrik Değerlerinin Dar Açı Cinsinden Yazılması

KASIM

İNGİLİZCE
Kasım ayında öğrencilere adverbs of frequency konusu anlatılıp kelime tablosu gönderildi. Konuyla ilgili çoktan seçmeli quiz yapıldı. Past Simple ve Past Continuous Tense işlenip konuyla ilgili video izletilip alıştırmalar yapıldı. Future Tenses konuşuna başlanıldı.

TÜRKÇE
Türkçeden paragraf konusu bitirildi,örnekleri çözüldü. TYT’de çıkanlara benzer sorular gösterildi. Ses Olayları konusuna başlandı.
Edebiyat’ta ise edebiyatın dönemleriyle bağlantı kurularak nazım biçimleri anlatıldı. Ayrıca İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı konusu işlendi. Konunun örnek soruları çözüldü.

MATEMATİK
Kasım ayında tyt derslerimizde sayı basamakları işlendi. Test çözümü yapıldı. Geldiğimiz yere kadar işlenen Konularda soru çözümü yapıldı. Bölme işlemi işlendi. Bölünebilme kuralları anlatıldı. Asal çarpanlara ayırma öğrenildi. Örnek soru çözümü yapıldı.

TARİH
Avrasya’da Türk İzleri ünitesi içerisinde yer alan; İlk Türk Devlet ve Toplulukları konusu tamamlandı. Ünitenin konu tamamlama testleri çözüldü.
İslam Tarihi ve Uygarlığı ünitesine giriş yapıldı.

COĞRAFYA
Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde öğrencilerin ihtiyaç dahilinde izohipsler ile ilgili TYT’de çıkmış sorular bir ders süresince çözülerek konu eksiklikleri kapatıldı. Atmosferin ara ve ana katmanları özellikleri verilerek incelendi. “Atmosfer olmasaydı neler olurdu?” sorusu öğrencilerle işbirliği içinde yorumlanarak konu bütünlüğü sağlandı. Ardından sıcaklığın dağılışı üzerinde dünyanın şekli, karasallık-denizellik, okyanus akıntıları, rüzgarlar, yükselti, bakı ve eğimin etkileri maddeler halinde incelendi. Basınç ünitesine giriş yapıldı.

FELSEFE
Felsefe dersinde 2.ünite olan M.S 2 .yüzyıl ile M.S 15. yüzyıl döneminde Hıristiyan Felsefesi ve İslam Felsefesi felsefesinin genel özellikleri ve temel problemleri sorularla pekiştirilerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
Cenaze namazının hükmüne dair kavramları kılınışını öğrendi
Cenaze uğurlama ile ilgili dini uygulamaları tanıdı konu ile ilgili önemli kavramları öğrendi
Kuranı kerimde geçen Bakara suresi 153..157 ayetleri dair arada geçen ayetlerin meallerini okuyup ünitemiz ile bağıntısını kurup konu ve kavramları anlamlandırmayı pekiştirdi.

 

EKİM

  1. Modals testleri çözüldü. Passive ve Causative konusuna giriş yapıldı. Yunus Karakuş

Skills Dersinde Öğrencilere bütün soru tipleri öğretildi. Do and Check 1 kitabı bitti. 6 tane paragraf testi (12 paragraf). Sınavda çıkmış sorular çözüldü. Soner Boyacıoğlu

İngilizce – Kelime Dersi
Ekim ayında Vocabulary Initial 1 adlı kelime dergisinden 100 yeni kelime işlendi, kelimelerle pratik yapıldı ve dergideki alıştırmalar çözüldü.
Aynı kelime dergisinden test soruları ders içinde çözüldü.
Ayrıca yaprak testlerden Vocabulary Test 2 çözüldü.

Şu ana kadar öğrenilen tüm kelimelerin üzerinden geçildi ve karışık şekilde pratik yapıldı. Naz Aksay
 

TÜRKÇE

Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları konuları bitirildi. Çeşitli kaynaklardan örnek sorular çözüldü,soru kitabından ödev verilip kontrol edildi. Noktalama İşaretleri konusu bitirildi,örnek sorular çözüldü. Bu konularda TYT’de çıkmış sorular gösterilecek. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü şuan işlemekteyiz. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yapmaktayız.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Obeb Okek Bulma
Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler

TARİH

Orta Asya Türk Tarihi Ünitesine geçildi.İlk türk devletleri,ilk türk devletlerinde kültür medeniyet Hakkında bilgi verildi.İşlediğimiz ilk 2 üniteyle ilgili genel tekrar ve soru çözümü yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde Türkiye’nin matematik ve özel konumunun sonuçları maddeler şeklinde incelendi. Dünya’nın geoit şekli ve sonuçları, küremsi şekli ve sonuçları, günlük hareket ve sonuçları, yıllık hareket ve sonuçları, elips yörünge ve sonuçları görsellerle incelenerek soru örneklerine bakıldı. Ardından Kartografya ( Harita Bilgisi ) ünitesine geçildi. Ünite dahilinde harita unsurları, ölçek türleri açıklanarak alan-uzun-eğim hesaplamaları yapıldı. Projeksiyon türleri işlenerek ülkelerden örnekler verildi. Büyük ve küçük ölçekli haritalar arasındaki farklılıklar harita üzerinde görseller ile açıklandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında haritanın nasıl çizildiğinden bahsedildi. Kabartma, tarama, gölgelendirme, renklendirme ve izohips yöntemleri ile çizilen haritaların özellikleri çıkmış sorularla verildi. Atmosferin katmanlarına geçilerek sıcaklık ve iklim ünitesine giriş yapıldı. Handan Tepe

FELSEFE

Felsefe de 1.ünite (M.ö 6 .yy -MS 2.yy) Felsefenin ortaya çıkışı, bu donemin ayirici nitelikleri, filozoflarin felsefi goruslerinin analizi, dusunce ve argumanlarinin degerlendirilmesi soru-cevap, tartışma ve örnek sorular üzerinden bu ünite başarılı şekilde kavratilmistir. Öğrencilerin dersteki başarısını artırmak adına TYT Felsefe destekli kaynaklarla beslenerek geri dönüşüm sağlanmıştır. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Ahiret alemi
Berzah kabir kavramlarını tanıdı
Haşir mahşer kavramlarını tanıdı
Kıyamet kavramını tanıdı

Bu konularla ilgili ayet ve hadisler tanındı Aysun Genççakır

EYLÜL

İNGİLİZCE

  1. Modals konusu işlenmektedir. Yunus Karakuş

Do&Check kitabı ve Skills testleri 1 ve 2 çözüldü öğrencilere Cümle tamamlama, Çeviri, Paragraf, Anlam Bütünlüğü Bozan Cümle, Paragraf Tamamlama ve Anlamca En Yakın Cümle bölümlerinin nasıl çözülmesi gerektiği anlatıldı. Soner Boyacıoğlu

Eylül ayı içinde kelime kitabındaki ilk 4 bölüm tamamlandı,tekrarı yapıldı.Kelime testi olarak ise 40 soruluk 1. test ödev olarak verildi ardından da sınıfta cevaplandırıldı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam ve Cümlede Anlam konulari işlendi, örnek sorulari sınıfta çözüldü, soru kitabından ödevleri verilip kontrol edildi.

Ardından paragraf konusu bitirildi. Böylece Türkçenin anlam bilgisi ayağı tamamlanmış oldu.Dilbilgisinden ise Ses Olayları konusuna başlandı. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş Ygs-Tyt soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Tam Sayılarda Dört İşlem
Sayı Kümeleri
Tek ve Çift Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Ardışık Sayılar
Faktöriyel
Sayı Basamakları

TARİH

İlkçağ Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili sorular çözülerek übite pekiştirildi. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Coğrafya dersinin Eylül ayı içeriğinde Paralel ve meridyen etkileri konuşularak saat hesaplamaları yapıldı. Ülkelerin bulunduğu Ulusal Saat Dilimleri (GMT) ‘nin ayarlanma mantığı verilerek, Türkiye’nin bulunduğu matematik konum hakkında bilgi verildi. Coğrafi koordinat konusu işlendi ve Dünya’nın günlük-yıllık hareketlerinin sonuçları işlendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Hayatı anlamlandırmada ahiret hayatının dünya hayatı ile bağlantısını ve önemini tanır kavrar yorumlar önemli görülen kavramlar not alınır. Aysun Genççakır