OCAK

Yaşar Biter – İngilizce (Skills Dersi)
2. Kargo tamamlandı ( Practice and Progress 2, Activity Journal 2, (5-6) Skills test, Consolidation Tests (3-4) All Question Types ödevlendirme yapılmaktadır! 3. Kargo dan devam edilecek!

Soner Boyacıoğlu – İngilizce
2. kargodaki Vocabulary-2 kitabı bitti( 12 bölüm) ve Vocabulary Test 9-16 yapıldı.

Naz Aksay – İngilizce (Dilbilgisi Dersi)
6.konumuz olan Relative Clauses işlendi. Yaprak testler, her soru tek tek açıklanarak ders içinde çözüldü.
Ardından 7.konumuz olan Gerund & Infinitive & Participle konusunun anlatımı bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren yaprak testler öğrencilerle birlikte çözülecek ve sorular açıklanacak. Grammar Soru Bankası’ndan şu ana kadarki tüm konularımızın testlerinin çözülmüş olması gerekiyor.

Erhan Çelik – Türkçe
Aralık ayı içinde sözcük türleri konularını işleyerek 9. Fasikülü bitirdik. Fasiküldeki tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü ve ekstra sorularla öğrenciler desteklendi. Soru bankasında 9. Fasikülün çözülmesi istendi.

Matematik
Ocak Ayı içinde 4. fasikül bitirilip 5. fasikülümüz olan Çarpanlara Ayırma konusuna geçildi. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarımı sağlanmıştır. Yaprak testlerimiz ile ödevlendirme yapılmış olup, Soru-Çözüm etütlerimizle de öğrencilerimizin yorumlayamadığı sorular cevaplandırıldı. Haftalık Konu Anlatım Tekrar Etüdleri ile geçmişte anlatılan konuları yeniden anlatarak öğrencilerimizin konulardaki sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır. İşlenen Konular:
Üslü İfade Kavramı
Üslü Sayılarda Dört İşlem
Üslü Denklemler
Üslü Eşitsizlikler
Köklü İfade ve Kökten Kurtarma
Köklü Sayılarda Dört İşlem
Köklü İfadelerle İlgili Özellikler
Paydayı Rasyonel Yapma
Çarpanlara Ayırma
Özdeşlikler
Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
Değişken Değiştirme ve Terim Ekleyip Çıkarma Yöntemiyle Çarpanlara Ayırma

Ümit Coşgun – Tarih
“Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti” ünitemizin “1700 – 1774 Arası Siyasi Gelişmeler” konu başlığına girildi. Konu Tamamlama Testleri çözüldü.

Handan Tepe – Coğrafya
Ocak ayı 12. Sınıf Coğrafya dersi içeriğinde TYT konularımızdan kayaç türleri ve örnekleri açıklandı. Ardından levha hareketleri incelenerek sonuçlarına değinildi. İç Kuvvetler ünitesinden Orojenez, Epirojenez, Seizma ve volkanizma tüm özellikleri ve çıkmış soruları ile birlikte anlatıldı. Son olarak toprak türleri bitirilerek 5. Föye giriş yapıldı.

Sedat Takıcı – Felsefe
Ahlak felsefesi özellikleri, temel problemleri ve temel kavramları sorularla pekiştirilerek anlatıldı. Din felsefesinin temel kavramları temel problemlerine giriş konusu işlendi.

Aysun Genççakır – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Siyer ve islam tarihi ünitesine genel tekrar yapıldı Vahiy ve akıl ünitesinin içeriği ile konulara devam ediliyor

ARALIK

YAŞAR BİTER – INGİLİZCE – SKILLS DERSİ
1) 2. Kargo dan Prestige Practice and Progress 2 dergisi ( 120 soru) tamamlandi. 2) Prestige Activity Journal 2 Dergisi ( 238 soru) paragraf soru Çözümleri devam ediyor. 120.inci sorudan devam etmektedir. Activity Journal 2 dergisi bitirildikten sonra SKIILS ve PARAGRAPH Testlerine başlanacak.

SONER BOYACIOĞLU – İNGİLİZCE
Vocabulary 2 kitabının ilk 6 ünitesindeki toplam 300 kelime eş anlamlarıyla beraber verilip alıştırmaları çözüldü.

NAZ AKSAY – İNGİLİZCE– DİLBİLGİSİ
Aralık ayında, Passive & Causative konusunun testleri tamamlandı. Ardından 5.dilbilgisi konumuz olan Conjunctions (Bağlaçlar) anlatıldı. Ders içinde öğrencilerle birlikte test çözümü devam ediyor.

ERHAN ÇELİK – TÜRKÇE
9. fasikülde yer alan İSİM-ZAMİR-SIFAT-ZARF konuları işlendi. Konuların tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. 9. soru fasikülünde bu konuların sorularının çözülmesi istendi.

MATEMATİK
Aralık ayında matematik derslerinde 3. fasikülümüzü bitirip 4. fasiküle giriş yaptık ve bunun yanında 3. fasikülde bulunan fasikül bitirme sorularını yapıp 3. fasiküle ait tekrarlarımızı yapıp konuları iyice pekiştirdik ayrıca geçmiş yıllarda sorulmuş TYT-AYT sorularıyla beraber konunun tam olarak kavranmasını sağladık. Bazı derslerimizde ise geriye dönük olarak yaprak testlerle devam ettik.

Bu ay işlenen konular ise şunlardır:

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Eşitsizlik Özellikleri İle İlgili Uygulamalar
Mutlak Değer Kavramı ve Özellikleri
Mutlak Değerli Denklemler
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Üslü İfade Kavramı
Üslü Sayılarda Dört İşlem
Üslü Denklemler
Üslü Eşitsizlikler

ÜMİT COŞGUN – TARİH
“Beylikten Devlete Osmanlı” konusu tamamlandı. Konu tamamlama testleri çözüldü. “Dünya Gücü Osmanlı” konusuna devam ediliyor.

HANDAN TEPE – COĞRAFYA
Aralık ayı Coğrafya 12. sınıf TYT konuları içeriğinde Nem türleri tekrar edilerek yeni konuya giriş yapıldı. Ardından yoğuşma ürünleri olan bulut türleri, sis ve yağış türleri maddeler halinde çizilerek incelendi. Aynı zamanda konu ile alakalı çıkmış soru örnekleri çözüldü. Konu anlatımlı fasikülde yer alan konu tamamlama testi öğrencilerin katılımı ile çözülerek konu pekiştirmesi yapıldı. Makroklima alanlarına geçildi. Sıcak kuşak iklimleri, soğuk kuşak iklimleri ve ılıman kuşak iklimleri tek tek grafikleri, bitki türleri, yağış ve sıcaklık ortalamaları, Dünya üzerinde görüldüğü yerler şeklinde incelendi. Büyük iklim türlerinden Türkiye’de görülen iklim türleri anlatılarak konu bütünlüğü sağlandı. Dünya’da ve Türkiye’de bitki türleri konusuna giriş yapıldı.

SEDAT TAKICI – FELSEFE
Varlik felsefesinin yapısı, temel problemleri, varlığın niceliksel ve niteliksel ozellikleri sorularla pekiştirildikten sonra bilgi felsefesinde bilginin imkanı,bilginin kaynağı,bilginin değeri ve bilginin ölçütü problemi sorularla desteklenerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

AYSUN GENÇÇAKIR – DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Hz Muhammed sav hayatını tanır
Örnek şahsiyetini tanır
Gazve ve seriyelerini tanır
Ehlibeytini tanır
Peygamberlik ilgili görevlerini ve bu ünitede geçen ösym nin soru değerinde gördüğü önemli kavramları tanıyor sorular ile pekiştirir

KASIM

İngilizce – Yaşar Biter
Skills Dersi
1. Kargonun tüm çalışmaları bitti. 2. Kargo ( practice And progress dergisinden 3 testten devam edilmektedir.

İngilizce – Soner Boyacıoğlu
1. kargo da Vocabulary kitabı alıştırmalarıyla beraber tamamen bitti. Bu ay yeni kargoya başlanacak.

İngilizce – Naz Aksay
Dilbilgisi Dersi
Kasım ayında ilk önce Tenses ve Modals konusu tekrar edildi. Sıradaki konu olan Passives & Causatives konusu işlendi, yaprak testler öğrencilerle birlikte çözüldü. Soru bankasından ilgili konunun testleri ödev verildi.

Türkçe – Yağmur Bozkurt
Türkçenin en kritik konularından Sözcük Yapısı konusu işlendi. Kök, çekim ekleri, yapım ekleri tamamlandı ve örnek metinler üzerinden çalışmalar yapıldı. Soru bankasından testler çözülerek konunun pekiştirilmesi sağlandı. Bu konunun ödevleri verildi, Kontrol edilecek.

Matematik
Kasım Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüze ait ufak tekrarlar yaptık. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık. Bunun yanı sıra 3. föyümüz olan Birinci Dereceden Denklem, Eşitsizlik ve Mutlak Değer fasikülümüze giriş yaptık. Ayrıca dağıttığımız yaprak testlerle beraber konuları iyice pekiştirdik.
İşlenilen ve tekrar edilen Konular ise şöyledir:

Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler

Tarih – Ümit Coşgun
İslam Tarihi ve Uygarlığı ünitesi içerisinde yer alan; Hz. Muhammed, Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerindeki siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel gelişmeler konuları tamamlandı. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesi bünyesindeki Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular konu başlıkları tamamlandı.

Coğrafya- Handan Tepe
Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde öğrencilerin ihtiyaç dahilinde izohipsler ile ilgili TYT’de çıkmış sorular bir ders süresince çözülerek konu eksiklikleri kapatıldı. Atmosferin ara ve ana katmanları özellikleri verilerek incelendi. “Atmosfer olmasaydı neler olurdu?” sorusu öğrencilerle işbirliği içinde yorumlanarak konu bütünlüğü sağlandı. Ardından sıcaklığın dağılışı üzerinde dünyanın şekli, karasallık denizellik, okyanus akıntıları, rüzgarlar, yükselti, bakı ve eğimin etkileri maddeler halinde incelendi. Basınç konusuna giriş yapıldı.

Felsefe – Sedat TAKICI
Varlık felsefesinin genel özellikleri, varlığı bilime göre ve felsefeye göre karşılığı, varlığı ideal ve reel olarak değerlendirilmesi ve var olup olmadığı konusunu sorularla pekistirerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – Aysun Genççakır
Kelam ünitemizden sonra artık Fıkıh ünitemize geçiş yaptık Fıkıh konusunda geçen ibadet muamelat hükümlerini öğreniyor
İbadetin önemi ve mahiyeti konusu
Hadesten taharet konusu olan abdest ve hükümleri farz sünneti ,Gusül,teyemmüm hükümleri farz sünneti öğrendi
Namazın mahiyeti önemi ve konu ile ilgili ösym nin sorabileceği ayet ve hadislerin üzerinde konu çalışması yapılarak gelecek soruları nasıl yorumlayacağını öğrendi
Ösym nin yokladığı Namazın dışındaki ve içindeki farzları uzaktan eğitim olması münasebeti ile uygulamalı video slaytlar ile pekiştirerek sundum ve çok kalıcı şekilde tekrarı yapılarak öğrendiler

EKİM

  1. Gramer Dersi

   Ekim ayında Tenses konusunun ödevleri kontrol edildi, öğrencilerin kitapları imzalandı.

   Bir sonraki konu olan Modals konusu işlendi, 7 adet yaprak test (140 soru) sınıf içinde ve ödev vererek çözüldü, öğrencilerin zorlandığı ve yapamadığı sorular tek tek açıklandı. Ayrıca son haftada Tenses ve Modals karışık olarak tekrar edildi, YDT tarzındaki sorulara özellikle vurgu yapıldı. Grammar Soru Bankası’ndan Modals testleri ödev olarak verildi, kontrol edilecek. Naz Aksay

  Skills Dersi

  Skills Dersi 1) practice and progress dergisi( 250 soru) tamamlandı 2) Reading test (1-12 test-24 paragraf) tamamlandı 3) skills test( 1-2-3-4 /200 soru ) tamamlandı 4) consolidation test (1 test /50 ) tamamlandı 5) Activity Journal 1 ( 75 soru kaldı)Yaşar Biter

   1. Kelime Dersi

    Kelime kitabından Part 1 Session 5-6 ve Part 2 Session 1-2 deki kelimelerin anlamları ve eş anlamları verilip alıştırmaları yapıldı. Kelime testlerinden 1 ile 7 arasındaki yaprak testleri çözüldü Soner Boyacıoğlu

 1.  
TÜRKÇE

Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları konuları bitirildi. Çeşitli kaynaklardan örnek sorular çözüldü,soru kitabından ödev verilip kontrol edildi. Noktalama İşaretleri konusu bitirildi,örnek sorular çözüldü. Bu konularda TYT’de çıkmış sorular gösterilecek. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Obeb Okek Bulma
Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar

TARİH

İnsanlığın Hafızası Tarih” adlı ünite içerisinde yer alan; tarihin tanımı, tarihi olay ve olgu, tarih biliminin yöntemi, tarihe yardımcı bilimler, zaman ve takvim konuları tamamlandı. Aynı ünitenin konu tamamlama testleri çözüldü. 2020 yılından başlayarak ÖSYM’nin, üniteyle ilgili son on yılda sorduğu sorular analiz edildi.
“İnsanlığın İlk İzleri ve İlkçağ’da Medeniyet Havzaları” adlı ünite içerisinde yer alan; Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege – Yunan uygarlıkları ve dünya medeniyetine katkıları başlıkları işlendi.
İlk iki ünite ile ilgili soru bankası testlerinin çözümü ödev olarak verildi.

“Ortaçağ’da Avrupa ve Avrasya’da Türk İzleri” adlı ünite içerisinde yer alan; Kavimler Göçü ve Feodalite başlıkları tamamlandı. “İlk Türk Devletleri” başlığına giriş yapıldı. Ümit Coşgun

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde Kartografya ( Harita Bilgisi ) ünitesine geçildi. Ünite dahilinde harita unsurları, ölçek türleri açıklanarak alan-uzun-eğim hesaplamaları yapıldı. Projeksiyon türleri işlenerek ülkelerden örnekler verildi. Büyük ve küçük ölçekli haritalar arasındaki farklılıklar harita üzerinde görseller ile açıklandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında haritanın nasıl çizildiğinden bahsedildi. Kabartma, tarama, gölgelendirme, renklendirme ve izohips yöntemleri ile çizilen haritaların özellikleri çıkmış sorularla verildi. Atmosferin katmanlarına geçilerek sıcaklık ve iklim ünitesine giriş yapıldı. Handan Tepe

FELSEFE

Tamamen TYT ağırlıklı, felsefenin geçmiş konularindan başlayarak Felsefeyi tanıma, Felsefeyi anlama, genel özellikleri, insan ve toplum üzerinde etkiler, Felsefe ile düşünme, akıl yürütme ve dili doğru kullanmanın önemi üzerine konular işlendi. TYT sınavında çıkmış sorular üzerinden dersin etkinliği artırılmaya çalışılmıştır. Sınavda başarılı olmaları adına yol gösterici paylasimlarda bulunuldu. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allaha iman ve Allahın varlı birliğinin delilleri
Allahın zati ve subuti sıfatları

Meleklere iman ve görevli melekleri tanıdı. Aysun Genççakır

EYLÜL

İNGİLİZCE

 1. Gramer Dersi
  İlk dilbilgisi konusu olan Pronouns testleri ders içinde çözülerek bitirildi ve konu tekrarı yapıldı.

  İkinci konu olan Tenses konusuna geçildi. Konu anlatımı bitti ve ders içinde 20 soruluk yaprak testler vasıtasıyla konu pekiştirildi. 7 tane test çözüldü ve ders içinde sorular açıklandı. Önümüzdeki haftaya Grammar Question Bank – Tenses testleri ödev olarak verildi. Kontrol edilecek. Naz Aksay

Skills Dersi

1) reading(1-9) testler tamamlandı. 2)Practice And progress dergisi tamamlanarak ilgili test teknikleri kullanilarak sorularin tamamı çözüldü. 3) skills ( 1-3) testleri kelime ve test teknikleri ile çözüldü. 4) activity journal dergisinden cümle tamamla soruları devam etmekte. Yaşar Biter

 1. Kelime kitabından Part 1 Session 1-2-3-4 deki kelimelerin anlamları ve eş anlamları verilip alıştırmaları yapıldı. Çıkmış bir paragraf üzerinden akademik çeviri nasıl yapılır öğretilmeye başlandı. Soner Boyacıoğlu

TÜRKÇE

Sözcükte anlam ve cümlede anlam konulari işlendi ve örnek sorulari sınıfta çözüldü, soru kitabından ödevleri verilip kontrol edildi.
Ardından Paragraf konusu bitirildi. Böylece Türkçenin anlam bilgisi ayağı tamamlanmış oldu. Kasım ayının ikinci haftasında teslim edilmek üzere öğrencilere paragraf soru bankasından ödev verildi.

İlk dil bilgisi içeriği olan Ses Olayları konusuna başlandı. Yağmur Bozkurt

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Tam Sayılarda Dört İşlem
Sayı Kümeleri
Tek ve Çift Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Ardışık Sayılar
Faktöriyel
Sayı Basamakları

TARİH

  1. İnsanlığın Hafızası Tarih” adlı ünite içerisinde yer alan; tarihin tanımı, tarihi olay ve olgu, tarih biliminin yöntemi, tarihe yardımcı bilimler, zaman ve takvim konuları tamamlandı. Aynı ünitenin konu tamamlama testleri çözüldü. 2020 yılından başlayarak ÖSYM’nin, üniteyle ilgili son on yılda sorduğu sorular analiz edildi.
   “İnsanlığın İlk İzleri ve İlkçağ’da Medeniyet Havzaları” adlı ünite içerisinde yer alan; Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege – Yunan uygarlıkları ve dünya medeniyetine katkıları başlıkları işlendi.
   İlk iki ünite ile ilgili soru bankası testlerinin çözümü ödev olarak verildi.

   “Ortaçağ’da Avrupa ve Avrasya’da Türk İzleri” adlı ünite içerisinde yer alan; Kavimler Göçü ve Feodalite başlıkları tamamlandı. “İlk Türk Devletleri” başlığına giriş yapıldı. Ümit Coşgun

  2. COĞRAFYA

    

   Coğrafya dersinin Eylül ayı içeriğinde Paralel ve meridyen etkileri konuşularak saat hesaplamaları yapıldı. Ülkelerin bulunduğu Ulusal Saat Dilimleri (GMT) ‘nin ayarlanma mantığı verilerek, Türkiye’nin bulunduğu matematik konum hakkında bilgi verildi. Coğrafi koordinat konusu işlendi ve Dünya’nın günlük-yıllık hareketlerinin sonuçları işlendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İnanç konusu
İman nedir iman çeşitleri
İnanma biçimleri tanıtıldı

önemli konular hakkında sınav odaklı notlar tutuldu. Aysun Genççakır