EYLÜL

İNGİLİZCE

 1. Gramer Dersi

  1. Modals konu anlatımı bitti. Gr.Test 11-12-13 ve Gr.Activity 3 yapıldı.Yunus Karakuş

Skills Dersi

1) reading( 1-12) testler tamamlandı 2) Activity Journal ve practice and progress testleri ( 225/ 125) soru test teknikleri ve kelime çalışmaları ile tamamlandı. 3) skills ve consolidation testleri ( 200/ 100) sorulari cozuldu. YDS -2017 deneme sinavi sorularina baslanacak Yaşar Biter

 1. Vocabulary Studies 1 kitabındaki ilk 450 kelimeye çalışıldı ve kitaptaki alıştırmalar ders içinde ve öğrencilere ödev verilerek uygulandı. Tüm kelimelerin anlamları, kullanımları, eş anlamlı ve zıt anlamlıları üstünde duruldu. İlk 200 kelimeyi kapsayan 2 farklı quiz uygulandı, sonuçlar öğrencilerle paylaşıldı.

  20 soruluk yaprak testlerden 6 adet uygulandı. Testlerdeki önemli ve bilinmeyen kelimelerin üstünde duruldu ve pratik yapıldı. Naz Aksay

TÜRKÇE

Anlam bilgisi konusu olan Sözcük Anlam-Cümle Anlam-Anlatım Yöntemleri konuları bitirildi. Konu anlatım fasiküllerinde 1-2-3-4-5 bu konulara ait tüm sorular öğrencilerle birlikte çözüldü. Soru Bankalarında bu konularla ilgili bölümlerin çözülmesi ödev olarak bildirildi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Tam Sayılarda Dört İşlem
Sayı Kümeleri
Tek ve Çift Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Ardışık Sayılar
Faktöriyel
Sayı Basamakları

TARİH

   1. Avrasya da ilk Türk izleri ve Ortaçağda Avrupa ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili konu kavrama ve pekiştirme soruları çözüldü. Ümit Coşgun

  1. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İnanç konusu
İman nedir iman çeşitleri
İnanma biçimleri tanıtıldı

önemli konular hakkında sınav odaklı notlar tutuldu. Aysun Genççakır

EKİM

  1. Gramer Dersi

   1. Passive Causative konu anlatımı ve test çözümleri bitti. Çıkmış sorular çözüldü. Bağlaçlar konusuna geçildi. KOnu anlatımı yapılıyor. Yunus Karakuş

  Skills Dersi

  Skills Dersi: 1) skills tests ( 1-2-3-4-5-6 -8-10-11/450 soru) tamamlandı 2) Reading winner ( 1-12/ 24 paragraf ve prestige reading test ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/ 20 paragraph) tamamlandı 3) practice and progress dergisi( 225 soru) ve Activity Journal 1(250 soru) tamamlandı 4) 2017 YDS sınav soruları ( 80 soru ) tamamlandı 5) Restatement test ( 50 soru) tamamlandı 6) Grammar( 60 soru) tamamlandı. 7) consolidation test ( 1-2 / 100 soru) tamamlandı 8) Ek kaynak soru çözümü devam ediyor Yaşar Biter

   1. Kelime Dersi

    Ekim ayında Vocabulary Studies 1 kelime kitabından 300 kelimeye çalışıldı, kelimelerin eş/zıt anlamları ve kullanımları öğrencilerle paylaşıldı. Kitaptaki alıştırmalar çözüldü ve cevaplandı. Aynı zamanda yaprak testlerden de 6 adet test (120 soru) ders içinde uygulandı ve öğrencilerin zorlandığı soruların ve kelimelerin üzerinden geçildi. Ayrıca 100 kelimenin içinden seçilmiş kelimelerin sorulduğu bir quiz yapıldı, kontrol edilip öğrencilere geri dağıtıldı. Naz Aksay

TÜRKÇE

Ekim ayı boyunca paragraf anlam ve ses-yazım konuları işlendi. Konu Anlatım Fasikülü 5-6-7 de yer alan tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. Etütlerle daha önce işlenen konuların tekrarına başlandı. Soru Bankası Fasikülünde işlediğimiz konuların çözülmesi istendi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Obeb Okek Bulma
Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar

TARİH

Ekim ayında 1 ve 2. soru fasiküllerinde ki sorular çözüldü.3.fasikül yani İslamın doğuşu,türklerin islamiyeti kabulü ve ilk türk islam devletleri ünitesinin kültür ve medeniyet kısmı işlendi.Hz.Muhammed dönemi,Dört Halife Devri,Emeviler ve Abbasiler ünitesi tamamlandı.konuyla ilgili çıkmış sorular çözüldü. Sema Sağlam

COĞRAFYA

TYT konularımızdan Dünya’nın şekli ve Hareketleri konusu tamamlandı. Harita bilgisi konusu yarılandı. Soru bankamızdan ve çalışma kitabımızdan konuya ilişkin sorular ile bu güne kadar üniversite sınavında çıkmış sorular ödev olarak verildi. Öğrencimizin yapamadığı sorular açıklandı. Çoktan seçmeli soru çözüm teknikleri konularla ilişkilendirilerek çözüldü bu bağlamda şıklar arasında farktan gitme, soruyu ters düz etme, eleme yöntemi üzerinde özellikle duruldu. Derslerde işlenen konuya ilişkin çevremizden çokça örnekler verildi. Çıkması muhtemel sorular üzerinde disiplinli ve aynı zamanda demokratik bir ortamda beyin fırtınası, soru cevap yöntemleri sıklıkla kullanıldı. Bülent Aydın

FELSEFE

Felsefe de felsefeyi tanima, anlama ve işlevi üzerinde duruldu.1.unite bitti.Ogrencilerin derse katilimi ve ilgisi gayet iyi .Guzel bir uyum sağlandı. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allaha iman ve Allahın varlı birliğinin delilleri
Allahın zati ve subuti sıfatları

Meleklere iman ve görevli melekleri tanıdı. Aysun Genççakır