12H Sınıfı Eğitim Bülteni

NAZ AKSAY (İNGİLİZCE)

İngilizce – Dilbilgisi Dersi

 

Müfredattaki 12 konunun ilki olan Pronouns (Zamirler) konusu işlendi, 7 adet yaprak test öğrencilerle birlikte çözüldü. Anlaşılmayan noktalar ve yanlış yapılan soruların üzerinden geçildi.

İkinci konumuz olan Tenses (Zamanlar) konusu işlenip, sınav sistemindeki en kritik noktalardan biri olan “Zaman bağlaçları ve zaman uyumları” taktikleri öğrencilerle paylaşıldı. Konunun testleri öğrencilerle birlikte çözüldü ve açıklandı. Konudaki eksik noktaları görmek adına quiz uygulandı, gereken noktalar sorular üzerinden tekrar edildi. Ayrıca öğrencilerin quizleri üzerinde yanlışları ve tekrar etmeleri gereken noktalar yazılı olarak paylaşıldı.

Üçüncü konumuz olan Modals (Kipler) konusu ile devam edilecek.

SÜMEYYE KAHVECİOĞLU (İNGİLİZCE)

Body language ve Berlin Wall okuma parçaları alıştırmalarıyla beraber yapıldı.

YAŞAR BİTER (İNGİLİZCE)

1) vocabulary studies SESSION:1 // part (1-2-3-4- 5-6 ) bitti. 2) SESSION:1 Tests ( 1-2-3= 150) soru bitti. 3) Vocabulary Test 1 quiz yapildi. 4) SESSION:2 Tests 1 ( 1-50 soru) bitti. 5) SESSION:2 -PART ( 1-2-3-4) bitti. 6) SESSION: 2 -PART 4 DEVAM

SONER BOYACIOĞLU (İNGİLİZCE)

Üniversite sınavında öğrencilerin karşına çıkacak olan Cümle tamamlama- Paragraf tamamlama- Verilen durum- Diyalog tamamlama- Anlam bütünlüğünü bozan cümle- ve Cloze test bölümünden oluşan 126 soruluk dergimiz olan Practise&Progress kitabı bitti.

40’ar soruluk Skills (Practise&Progress kitabıyla aynı formatta olan) testlerimizden 1-2-3-4 bitti.

Activity Journal Kitabi bitti.

SEDA KÜLAH (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI)

Sözcükte anlam, cümlede anlam ve cümle yorumu fasiküllerinin konu tekrarları yapıldı.

Ünitelerle alakalı MEB kazanım soruları ve fasikül bitirme soruları çözüldü.

Sabah ve öğleden sonraki ilk derslerin 15 dakikası okuma listesindeki kitapların okutulmasına ayrıldı.

VEYSEL OĞULCAN (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI)

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Okul başlangıcından itibaren TYT paragraf konularıyla ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Süreç içerisinde Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam konularını işlerken Paragraf Çözüm Tekniklerini de inceledik. Bunlarla alakalı konu tarama testleri, konu tamamlama testleri ve MEB kazanım testlerini çözdük. Soru bankasından ödevlendirmelerimizi yaptık ve kontrollerini de bu hafta içerisinde sağladık.

AHMET DİNÇ (MATEMATİK)

TYT kapsamında Temel Matematik olarak 1. Fasikül’ün tamamı 2. Fasikül’de ise Bölünebilme konusu tamamen bitmiştir.Problemler olarak ise “Sayı Problemleri” dahil bitmiştir.İşlenen tüm konular ise şöyledir;

 

Tam Sayılarda Dört İşlem

Sayı Kümeleri

Tek ve Çift Sayılar

Asal Sayı ve Aralarında Asal Sayılar

Ardışık Sayılar

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme İşlemi

Bölünebilme Kuralları

Oran-Orantı

Orantı Çeşitleri

Sayı Problemleri

 

Ayrıca ek olarak konu bitirme ve fasikül bitirme testleri çözülerek ve ödev verilerek konuların pekişmesi amaçlanmıştır.

 

SEMA SAĞLAM (TARİH)

  1. Ünite: Tarih ve Zaman

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

Eylül ayı Tarih dersinde öğrencilerimizin öğrendiği bilgiler yukarıda belirtilmiştir.

HANDAN TEPE (COĞRAFYA)

Eylül ayı Coğrafya dersi TYT içeriğinde 12. Sınıflara Doğa ve İnsan ünitesi anlatıldı. Coğrafyanın tanımı, bölümleri ve prensipleri verilerek, coğrafya bilimine katkıda bulunan bilim adamları anlatıldı. Ardından paralel-enlem, meridyen-boylam özellikleri verildi. Yerel ve ulusal saat hesaplamaları yapıldı. Güneşin gökyüzündeki konumu ile alakalı soru örnekleri çözüldü ve 2. Föye geçildi. Coğrafi koordinatların nasıl bulunduğu, coğrafi konumun etkileri ve Türkiyenin matematik konumunun sonuçları anlatıldı. Ardından Dünyanın küremsi ve geoit şeklinin sonuçları, günlük hareketin sonuçları, ekliptik düzlemin sonuçları ve yıllık hareketin sonuçları maddeler halinde incelendi.

SEDAT TAKICI (FELSEFE)

Felsefeyi tanıma ve anlama

Felsefenin işlevleri

Akıl yürütme yöntemleri

Önerme ve türleri konusu işlendi.

Varlık felsefesinin genel özellikleri

Varlığın niceliksel ve niteliksel problemleri

AYSUN GENÇÇAKIR (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ)

Kelam ve İnanç

Bilgi ve kullandığımız bilgi türlerini tanıdı

Hadis ve kadim bilginin ayrım noktalarını tanıdı

İman ve esaslarını gördü

Taklidi,tahkiki,içmeli,tafsili iman çeşitlerini ayrıntılı açıklayacak düzeye geldi

Selim akıl ,Doğru haber ,vahiy ,mütevatir haber kaynaklarını tanıdı

Tasdik ve inkar bakımından insanları ve inanma biçimlerini tanıdı