EYLÜL

İNGİLİZCE

 1. Gramer Dersi

  1. tense konu anlatımı ve testlerin tamamı çözüldü. Modals konusuna geçildi. Yunus Karakuş

Skills Dersi
1) reading (1-12) testleri tamamlandi. 2) practice and progress dergisinden sorular ilgili test cozum metotlari verilerek (125 soru) tamamlandi. 3) skills tesleri (150 soru) çözüldü. 4) Activity journal dergisinden paragraph sorulari devam etmekte. Yaşar Biter

 1. Kelime Dersi
  Vocabulary Studies 1 kitabındaki ilk 300 kelimeye çalışıldı ve kitaptaki alıştırmalar ders içinde ve öğrencilere ödev verilerek uygulandı. Tüm kelimelerin anlamları, kullanımları, eş anlamlı ve zıt anlamlıları üstünde duruldu. İlk 200 kelimeyi kapsayan 2 farklı quiz uygulandı, sonuçlar öğrencilerle paylaşıldı.

  20 soruluk yaprak testlerden 6 adet uygulandı. Testlerdeki önemli ve bilinmeyen kelimelerin üstünde duruldu ve pratik yapıldı. Naz Aksay

TÜRKÇE

Anlam bilgisi konusu olan Sözcük Anlam-Cümle Anlam-Anlatım Yöntemleri konuları bitirildi. Konu anlatım fasiküllerinde 1-2-3-4-5 bu konulara ait tüm sorular öğrencilerle birlikte çözüldü. Soru Bankalarında bu konularla ilgili bölümlerin çözülmesi ödev olarak bildirildi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Tam Sayılarda Dört İşlem
Sayı Kümeleri
Tek ve Çift Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Ardışık Sayılar
Faktöriyel
Sayı Basamakları

TARİH

  1. İnsanlığın Hafızası Tarih” adlı ünite içerisinde yer alan; tarihin tanımı, tarihi olay ve olgu, tarih biliminin yöntemi, tarihe yardımcı bilimler, zaman ve takvim konuları tamamlandı. Aynı ünitenin konu tamamlama testleri çözüldü. 2020 yılından başlayarak ÖSYM’nin, üniteyle ilgili son on yılda sorduğu sorular analiz edildi.
   “İnsanlığın İlk İzleri ve İlkçağ’da Medeniyet Havzaları” adlı ünite içerisinde yer alan; Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege – Yunan uygarlıkları ve dünya medeniyetine katkıları başlıkları işlendi.
   İlk iki ünite ile ilgili soru bankası testlerinin çözümü ödev olarak verildi.

   “Ortaçağ’da Avrupa ve Avrasya’da Türk İzleri” adlı ünite içerisinde yer alan; Kavimler Göçü ve Feodalite başlıkları tamamlandı. “İlk Türk Devletleri” başlığına giriş yapıldı. Ümit Coşgun

  2. COĞRAFYA

   TYT konularımızdan coğrafi konum konusu tamamlandı. Dünyanın hareketleri konusuna giriş yapıldı. Soru bankamızdan ve çalışma kitabımızdan konuya ilişkin sorular ile bu güne kadar üniversite sınavında çıkmış sorular ödev olarak verildi. Öğrencimizin yapamadığı sorular açıklandı. Çoktan seçmeli soru çözüm teknikleri konularla ilişkilendirilerek çözüldü bu bağlamda şıklar arasında farktan gitme, soruyu ters düz etme, eleme yöntemi üzerinde özellikle duruldu. Derslerde işlenen konuya ilişkin çevremizden çokça örnekler verildi. Çıkması muhtemel sorular üzerinde disiplinli ve aynı zamanda demokratik bir ortamda beyin fırtınası, soru cevap yöntemleri sıklıkla kullanıldı. Bülent Aydın

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İnanç konusu
İman nedir iman çeşitleri
İnanma biçimleri tanıtıldı

önemli konular hakkında sınav odaklı notlar tutuldu. Aysun Genççakır

EKİM

İNGİLİZCE
   1. Gramer Dersi

     1. Passive Causative konu anlatımı devam ediyor. Sonlara gelindi. Bir dahaki derste testlerin çözümüne başlanabilir büyük olasılıkla. Yunus Karakuş

   Skills Dersi
    1) practice and progress dergisi (250 soru) tamamlandı 2) Reading (1-12 test/24 paragraf) tamamlandı 3) skills test( 1-2-3-4) tamamlandı 4) consolidation test( 1-2) tamamlandı 5) Activity Journal 1 ( 225 soru) vocab.and grammar tamamlandı. Extra materiallerden soru çözümü devam etmekte Yaşar Biter

   1. Kelime Dersi

    Ekim ayında Vocabulary Studies 1 kelime kitabından 200 kelimeye çalışıldı, kelimelerin eş/zıt anlamları ve kullanımları öğrencilerle paylaşıldı. Kitaptaki alıştırmalar çözüldü ve cevaplandı. Aynı zamanda yaprak testlerden de 6 adet test (120 soru) ders içinde uygulandı ve öğrencilerin zorlandığı soruların ve kelimelerin üzerinden geçildi. Ayrıca 100 kelimenin içinden seçilmiş kelimelerin sorulduğu bir quiz yapıldı, kontrol edilip öğrencilere geri dağıtıldı. Naz Aksay

TÜRKÇE
 1. Ekim ayı boyunca paragraf anlam ve ses-yazım konuları işlendi. Konu Anlatım Fasikülü 5-6-7 de yer alan tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. Etütlerle daha önce işlenen konuların tekrarına başlandı. Soru Bankası Fasikülünde işlediğimiz konuların çözülmesi istendi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Obeb Okek Bulma
Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar

TARİH

Ortaçağda Avrupa ve Avrasya’da Türk İzleri adlı ünite içerisinde yer alan; Kavimler Göçü, Feodalite, İlk Türk Devlet ve Toplulukları konuları tamamlandı. İslam Medeniyeti Tarihi ünitesine giriş yapıldı. Konu ve ünite tamamlama testleri ödev olarak verildi. Ümit Coşgun

FELSEFE

Tamamen TYT ağırlıklı, felsefenin geçmiş konularindan başlayarak Felsefeyi tanıma, Felsefeyi anlama, genel özellikleri, insan ve toplum üzerinde etkiler, Felsefe ile düşünme, akıl yürütme ve dili doğru kullanmanın önemi üzerine konular işlendi. TYT sınavında çıkmış sorular üzerinden dersin etkinliği artırılmaya çalışılmıştır. Sınavda başarılı olmaları adına yol gösterici paylasimlarda bulunuldu. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allaha iman ve Allahın varlı birliğinin delilleri
Allahın zati ve subuti sıfatları

Meleklere iman ve görevli melekleri tanıdı. Aysun Genççakır