12K Sınıfı Mart Ayı Bülteni

Sınıfımızda bu ay yapılan eğitsel çalışmaları bu sayfada bulabilirsiniz.

This Post Has 10 Comments

 1. Yunus Karakuş

  Conditionals & Wish Clauses konu anlatımı yapıldı. Konu testleri uygulanıyor.

 2. Erhan Çelik - Türkçe

  Mart ayı boyunca 10. fasikülde yer alan Eylem-Ek eylem-Eylemsi konuları işlendi. Konuların tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. Soru fasikülü 10 da yer alan bu konularla ilgili tüm soruların çözülmesi öğrencilere bildirildi.

 3. Sema

  Sema 29 MAR 2021
  Tarih Öğretmeni SEMA SAĞLAM
  Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
  Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkeleri öğrenildi.
  Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimler öğrenildi.
  Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeler öğrenildi.
  Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeler öğrenildi.
  Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeler öğrenildi.
  Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmalar öğrenildi.

 4. Yaşar BİTER

  İNGİLİZCE SKILLS DERSİ 1) Practice and progress 3 (125 soru bitti.) 2) Activity Journal 3 (Grammar & vocabulary 30 soru),( skills & paragraf 117 soru), (Cloze Tests 60 soru bitti. 3) Skills Tests 7 ( 50) bitti. Skills Test 8 devam etmektedir. Reading Test ( 25,26,27,28,29,30,31) ödev olarak verildi.

 5. Naz Aksay

  İngilizce – Kelime Dersi
  Mart ayında öğrencilerle 300 yeni kelimeye çalıştık. Bu kelimelerle oluşturulmuş alıştırmaları çözdük. Sınav öncesinde tüm kelimelerin üzerinden geçip tekrar yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren de yeni kelimelere çalışmaya devam edeceğiz ve hem kitabımızdaki testleri hem de yaprak testleri çözeceğiz.

 6. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aysun Genççakır

  Günümüzde yaşayan Dinlerin tarihini ve Ritüellerini gördü
  Uzak doğu dinleri
  Konfüçyanizm ,Taoizm,şintoizm
  Semavi Dinler
  Yahudilik,Hristiyanlık,İslamiyet
  Hint ailesi dinleri
  Cayinizm,budizm,sihizm,hinduizm ve konuyu daha iyi pekiştirmek adına slaytlar sunuldu

 7. MATEMATİK

  Mart Ayı içinde 6 numaralı Problemler 1 fasikülünü bitirip 7 numaralı Problemler 2 fasikülümüze geçiş yaptık. Her iki konunun TYT için önemi aktarılarak, sınavda çıkan soru sayıları ve son 20 yılın çıkmış sınav soruları ile anlatımlarımızı tamamladık. Soru çözüm etütleri ve konu anlatım tekrarları ile video destekli anlatımlarla konularımızın pekiştirilmesini sağladık.

  İşlenen Konular
  Sayı Problemleri
  Kesir Problemleri
  Yaş Problemleri
  Yüzde Problemleri
  Kar-Zarar Problemleri
  Karışım Problemleri
  İşçi Problemleri
  Hareket Problemleri
  Grafik Problemleri
  Sayısal Yetenek Problemleri

 8. Ümit Coşgun

  Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği, Ulus Devletleşme ve Endüstrileşmenin Sosyal Hayata Etkileri başlıkları tamamlandı. Konu Tamamlama Testleri çözüldü.

 9. Sedat TAKICI

  Sanat felsefesinde sanata farkli yaklaşımlar ve M.Ö 6 . yüzyıl ile M.S 2 .yüzyıl arasindaki felsefenin genel özellikleri ,temel problemleri ve düşünürlerinin doğaya bakış açıları aktarıldı.

 10. Bülent Aydın

  Nüfus coğrafyası konusu tamamlanarak konuya ilişkin çoktan seçmeli soru çözüm örnekleri çözüldü. Ulaşım sistemleri konusuna giriş yapıldı. Konuya ilişkin üniversite sınavında geçmiş yıllarda çıkak sorular çözüldü ve açıklandı.

Bir cevap yazın