ŞUBAT

Handan gelmez

Coğrafya dersi 12. Sınıflar Şubat ayı içeriğinde; kıyı tipleri görüldüğü yerlerle birlikte incelendi. Ardından Türkiye’nin ovaları, platoları, dağları harita üzerinde incelendi. Göller gruplanarak kavram haritası üzerinde açıklandı. Türkiye’de ve Dünyada yeraltı kaynakları tüm özellikleri ve farklılıklarıyla verildikten sonra, NÜFUS ünitesine başlangıç yapıldı.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aysun Genççakır
 

Mezhepler tarihi ünitesini işlendi
Mezhep nedir ve konuya dair mezheplerin içeriklerini ortaya çıkış nedenlerini öğrendi
Din ve islam kültür ve medeniyet ünitesi işlendi
Kültürümüzü,tarihi eserlerimizi ve medeniyetimizeki sanatları ve eserlerini tanıdı

MATEMATİK

Şubat ayı içerisinde Matematik Dersi için önemli derecede yol aldık.En önemli ve kapsamlı kısım olan problemleri yarıladık.Bunun yanı sıra gerek çıkmış TYT-AYT soruları gerekse yaprak testlerimiz kendi kaynaklarımız ve etütlerimizle geçtiğimiz konuların unutulmaması için sürekli pekiştirme yaptık.Şubat ayı içerisinde TYT için işlenen konular ise şunlardır;

Özdeşlikler
Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
Değişken Değiştirme ve Terim Ekleyip Çıkarma Yöntemi İle Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Orantı Çeşitleri
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar-Zarar Problemleri
Karışım Problemleri

Şubat ayı içerisinde AYT de işlenen konular ise şunlardır;

Toplam ve Fark Formülleri
İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği
Logaritma Fonksiyonu
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Sema Sağlam

Dünya gücü osmanlı yani Osmanlı Yükselme Dönemi ünitesine geçildi.Fatih Sultan Mehmet ve yaptığı fetihler anlatıldı.

Ümit Coşgun (İnkılap Tarihi)
 

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti konu tekrarı yapıldı. Milli Mücadele konusuna devam edildi.

Erhan Çelik – Türkçe
 

10. Fasikülle birlikte eylem konusuna bitti, eylemsi konusuna başlandı. konunun işlenişi devam ediyor. Fasiküldeki pekiştirme soruları öğrencilerle çözüldü. Konunun soru bankasındaki testlerinin çözülmesi öğrencilere bildirildi.
Edebiyat dersinde Batı Etkisinde Türk Edebiyatı ünitesine geçildi. Tanzimat edebiyatı bitirildi. Fasikül soruları öğrencilerle çözüldü.

Önceki Aylara Ait Bültenler