KASIM

İngilizce- İlayda İLHAN

Kasım ayında öğrencilerle Tenses konusuna devam edildi. Past Simple Tense ve Past Continuous Tense işlendi. Konu arasındaki ayrımları yapabilmek için konuyla ilgili video izletildi ve alıştırma yapıldı. Konuyla ilgili test çözülüp Future Tenses’a geçiş yapıldı.

Türkçe- Erhan ÇELİK

Kasım ayı içinde ses -yazım-noktalama konuları bitirildi. Temel konu olduğundan ayrıntılara girilerek anlatıldı. 7. fasikülde ses-yazım ve noktalama sorularının tamamı çözüldü. Edebiyat derslerinde Metin türleri konusu bitirildi. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ünitesine başlandı. Özellikle edebiyat ezbere dayalı bir ders olduğundan çocuklardan yazar-yapıt çalışması ve edebiyatımızda ilkler üzerine çalışma yapılması istendi.

Matematik-

Kasım Ayı içinde Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri konusunu anlatan 2 nolu föyümüze ait konularımızı tekrar ederek başladık ve 3 nolu fasikülümüze giriş yaptık. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen konular şöyledir:
Eşitsizlik Sistemleri
Eşitsizlikler
Olasılık Kavramı
Koşullu Olasılık
Bağımlı ve Bağımsız Olayların Olasılıkları
Bileşik Olayların Olasılığı
Kasım Ayı içinde Sayılar konulu 2 nolu föyümüzü bitirdik ve TYT için 3 nolu fasikülümüze geçiş yaptık. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş TYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen konular şöyledir:
Rasyonel Sayılar
Ondalık Sayılar
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler
Kasım Ayı içinde Geometri dersi için Özel Üçgenler konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü yarılamış bulunmaktayız. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş AYT-TYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen konular şöyledir:
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi
Öklid Bağıntıları
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni

Tarih-Sema SAĞLAM

Kasım ayında 3.fasiküle ait TÜRK/İSLAM TARİHİ ÜNİTESİ işlendi.Üniteyle ilgili pekiştirme soruları ve üniversite de konuyla ilgili çıkmış sorular çözüldü.Üniteyle ilgili testler ödev verildi.

Coğrafya- Handan TEPE

Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde öğrencilerin ihtiyaç dahilinde izohipsler ile ilgili TYT’de çıkmış sorular bir ders süresince çözülerek konu eksiklikleri kapatıldı. Atmosferin ara ve ana katmanları özellikleri verilerek incelendi. “Atmosfer olmasaydı neler olurdu?” sorusu öğrencilerle işbirliği içinde yorumlanarak konu bütünlüğü sağlandı. Ardından sıcaklığın dağılışı üzerinde dünyanın şekli, karasallık-denizellik, okyanus akıntıları, rüzgarlar, yükselti, bakı ve eğimin etkileri maddeler halinde incelendi. Basınç konusuna giriş yapıldı.

Felsefe-Sedat TAKICI

Varlık felsefesinin genel özellikleri,varlığı bilime göre ve felsefeye göre karşılığı,varlığı ideal ve reel olarak değerlendirilmesi ve var olup olmadığı konusunu sorularla pekistirerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi- Aysun GENÇÇAKIR

Kelam ünitemizden sonra artık Fıkıh ünitemize geçiş yaptık Fıkıh konusunda geçen ibadet muamelat hükümlerini öğreniyor
İbadetin önemi ve mahiyeti konusu
Hadesten taharet konusu olan abdest ve hükümleri farz sünneti ,Gusül,teyemmüm hükümleri farz sünneti öğrendi
Namazın mahiyeti önemi ve konu ile ilgili ösym nin sorabileceği ayet ve hadislerin üzerinde konu çalışması yapılarak gelecek soruları nasıl yorumlayacağını öğrendi
Ösym nin yokladığı Namazın dışındaki ve içindeki farzları uzaktan eğitim olması münasebeti ile uygulamalı video slaytlar ile pekiştirerek sundum ve çok kalıcı şekilde tekrarı yapılarak öğrendiler.

EKİM

İNGİLİZCE
   1. Gramer Dersi

     1. Ekim ayında İngilizce dersinde “Present Simple Tense” ( Geniş Zaman) ve “Present Continuous Tense” (Şimdiki Zaman) konuları işlendi. İki zamanın kuralları anlatılıp aralarındaki farklar görüldü. Konuyla ilgili öğrencilere seviye belirleme amaçlı paragraf verildi ve zamanların ayrımı yapılması istendi. Daha sonrasında çoktan seçmeli test verilerek birlikte çözümlendi. İlayda İlhan

   1.  
   1.  
 1.  
TÜRKÇE
 1. Ekim ayı boyunca Türkçe derslerinde paragraf anlam ve ses konuları işlendi. Edebiyat derslerinde Şiir Bilgisi-Söz Sanatları-Şiirde Ahenk Unsurları konuları işlendi. Konu Anlatım Fasikülü 5-6-7 de yer alan tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. Etütlerle daha önce işlenen konuların tekrarına başlandı. Soru Bankası Fasikülünde işlediğimiz konuların çözülmesi istendi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen konular şöyledir:

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

TARİH

Ekim ayında 1 ve 2. soru fasiküllerinde ki sorular çözüldü.3.fasikül yani İslamın doğuşu,türklerin islamiyeti kabulü ve ilk türk islam devletleri ünitesinin kültür ve medeniyet kısmı işlendi.Hz.Muhammed dönemi,Dört Halife Devri,Emeviler ve Abbasiler ünitesi tamamlandı.konuyla ilgili çıkmış sorular çözüldü. Sema Sağlam

FELSEFE

Tamamen TYT ağırlıklı, felsefenin geçmiş konularindan başlayarak Felsefeyi tanıma, Felsefeyi anlama, genel özellikleri, insan ve toplum üzerinde etkiler, Felsefe ile düşünme, akıl yürütme ve dili doğru kullanmanın önemi üzerine konular işlendi. TYT sınavında çıkmış sorular üzerinden dersin etkinliği artırılmaya çalışılmıştır. Sınavda başarılı olmaları adına yol gösterici paylasimlarda bulunuldu. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allaha iman ve Allahın varlı birliğinin delilleri
Allahın zati ve subuti sıfatları

Meleklere iman ve görevli melekleri tanıdı. Aysun Genççakır

EYLÜL

İNGİLİZCE

  1. Eylül ayı içerisinde Simple Present , Present Continuous tense konuları işlendi,alıştırmalar yapıldı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Anlam bilgisi konusu olan Sözcük Anlam-Cümle Anlam-Anlatım Yöntemleri konuları bitirildi. Konu anlatım fasiküllerinde 1-2-3-4-5 bu konulara ait tüm sorular öğrencilerle birlikte çözüldü. Soru Bankalarında bu konularla ilgili bölümlerin çözülmesi ödev olarak bildirildi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Fonksiyonlarda Uygulamalar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Fonksiyon Dönüşümleri
İkinci Dereceden Fonksiyonlar
Parabolün Tepe Noktası
Parabol Çizimi
Parabolün Denklemini Yazma
Parabol ile İlgili Uygulamalar

TARİH

   1. Avrasya da ilk Türk izleri ve Ortaçağda Avrupa ünitesi işlendi.Üniteyle ilgili konu kavrama ve pekiştirme soruları çözüldü. Sema Sağlam

  1. COĞRAFYA

   Coğrafya dersinin Eylül ayı içeriğinde Paralel ve meridyen etkileri konuşularak saat hesaplamaları yapıldı. Ülkelerin bulunduğu Ulusal Saat Dilimleri (GMT) ‘nin ayarlanma mantığı verilerek, Türkiye’nin bulunduğu matematik konum hakkında bilgi verildi. Coğrafi koordinat konusu işlendi ve Dünya’nın günlük-yıllık hareketlerinin sonuçları işlendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İnanç konusu
İman nedir iman çeşitleri
İnanma biçimleri tanıtıldı

önemli konular hakkında sınav odaklı notlar tutuldu. Aysun Genççakır