12TM Sınıfı Eğitim Bülteni

SÜMEYYE KAHVECİOĞLU (İNGİLİZCE)

Body language okuma parçası verildi, alıştırmalarıyla yapıldı.

Present Simple Tense ve Present Continuous Tense işlendi, kitaptan alıştırmalar yapıldı.

SEDA KÜLAH (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI)

Tyt kısmı için; sözcükte anlam, cümlede anlam, cümle yorumu fasikülleri anlatıldı.

Pekiştirme soruları ve fasikül bitirme testleri çözülerek konunun pekiştirilmesi sağlandı. Yardımcı test kitaplarından konuyla ilgili testler ödev olarak verildi. Testlerin çözümleri sınıf ortamında tartışılarak açıklandı.

Ayt kısmı için ise; Edebiyat nedir? Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, şiirin ahenk ögeleri, nazım birimi, nazım biçimleri açıklandı. Örnekler uygulamalı olarak gösterildi. Konuyla ilgili pekiştirme soruları, fasikül bitirme soruları çözüldü.

Sabah ve öğleden sonraki ilk derslerin 15 dakikası okuma listesindeki kitapların okutulmasına ayrıldı.

Bunlara ek olarak, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan ve iş birliği içerisinde fikir alışverişi yapmalarına yardımcı olan top taşıma tekniği ile hikaye tamamlama etkinliği gerçekleştirildi.

VEYSEL OĞULCAN (TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI)

Okul başlangıcından itibaren TYT paragraf konularıyla ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Süreç içerisinde Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam konularını işlerken Paragraf Çözüm Tekniklerini de inceledik. Bunlarla alakalı konu tarama testleri, konu tamamlama testleri ve MEB kazanım testlerini çözdük. Soru bankasından ödevlendirmelerimizi yaptık ve kontrollerini de bu hafta içerisinde sağladık.

AHMET DİNÇ (MATEMATİK)

TYT kapsamında Temel Matematik olarak 1. Fasikül’ün tamamı 2. Fasikül’de ise Bölünebilme konusu tamamen bitmiştir.Problemler olarak ise “Sayı Problemleri” dahil bitmiştir.İşlenen tüm konular ise şöyledir;

 

Tam Sayılarda Dört İşlem

Sayı Kümeleri

Tek ve Çift Sayılar

Asal Sayı ve Aralarında Asal Sayılar

Ardışık Sayılar

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme İşlemi

Bölünebilme Kuralları

Oran-Orantı

Orantı Çeşitleri

Sayı Problemleri

 

Ayrıca ek olarak konu bitirme ve fasikül bitirme testleri çözülerek ve ödev verilerek konuların pekişmesi amaçlanmıştır.

 

AYT kısmı için ise Trigonometri Fasikülü işlenmektedir.İşlenen konular ise şunlardır;

Yönlü Açılar

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

Trigonometrik Fonksiyonlar

Bir Açının Trigonometrik Değerinin Dar Açı Cinsinden Yazılması

Kosinüs Teoremi

Sinüs Teoremi

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

Toplam ve Fark Formülleri

Yarım Açı Formülleri

Ayrıca ek olarak konu bitirme ve fasikül bitirme testleri çözülerek ve ödev verilerek konuların pekişmesi amaçlanmıştır.

 

AYT Geometri kısmında ise şu konular işlenmiştir;

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi

Öklid Bağıntıları

Ayrıca ek olarak konu bitirme ve fasikül bitirme testleri çözülerek ve ödev verilerek konuların pekişmesi amaçlanmıştır.

ÜMİT COŞGUN (TARİH)

TYT – AYT soru analizleri yapıldı. Tarih ve Zaman ünitesi içerisinde yer alan; tarihin tanımı ve tarih biliminin özellikleri, tarihi olay ve olgu kavramları açıklandı. Tarih Öncesi Devirler konusuna girildi.

HANDAN TEPE (COĞRAFYA)

Eylül ayı Coğrafya dersi TYT içeriğinde 12. Sınıflara Doğa ve İnsan ünitesi anlatıldı. Coğrafyanın tanımı, bölümleri ve prensipleri verilerek, coğrafya bilimine katkıda bulunan bilim adamları anlatıldı. Ardından paralel-enlem, meridyen-boylam özellikleri verildi. Yerel ve ulusal saat hesaplamaları yapıldı. Güneşin gökyüzündeki konumu ile alakalı soru örnekleri çözüldü ve 2. Föye geçildi. Coğrafi koordinatların nasıl bulunduğu, coğrafi konumun etkileri ve Türkiyenin matematik konumunun sonuçları anlatıldı. Ardından Dünyanın küremsi ve geoit şeklinin sonuçları, günlük hareketin sonuçları, ekliptik düzlemin sonuçları ve yıllık hareketin sonuçları maddeler halinde incelendi.

AYSUN GENÇÇAKIR (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ)

Kelam ve İnanç

Bilgi ve kullandığımız bilgi türlerini tanıdı

Hadis ve kadim bilginin ayrım noktalarını tanıdı

İman ve esaslarını gördü

Taklidi,tahkiki,içmeli,tafsili iman çeşitlerini ayrıntılı açıklayacak düzeye geldi

Selim akıl ,Doğru haber ,vahiy ,mütevatir haber kaynaklarını tanıdı

Tasdik ve inkar bakımından insanları ve inanma biçimlerini tanıdı