OCAK

 1. YAŞAR BİTER
   

  GRAMMAR DERSİ 1) Relative Clause ( Main Course) devam etmektedir. Grammar soru bankasından ödevlendirme yapılmaktadır.

 2. Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aysun Genççakır
   

  Siyer ve islam tarihi ünitesine genel tekrar yapıldı
  Vahiy ve akıl ünitesinin içeriği ile konulara devam ediliyor

 3. MATEMATİK
   

  Ocak Ayı içinde 4. fasikül bitirilip 5. fasikülümüz olan Çarpanlara Ayırma konusuna geçildi. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarımı sağlanmıştır. Yaprak testlerimiz ile ödevlendirme yapılmış olup, Soru-Çözüm etüdlerimizle de öğrencilerimizin yorumlayamadığı sorular cevaplandırıldı. Haftalık Konu Anlatım Tekrar Etüdleri ile geçmişte anlatılan konuları yeniden anlatarak öğrencilerimizin konulardaki sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

  İŞLENEN KONULAR
  Üslü İfade Kavramı
  Üslü Sayılarda Dört İşlem
  Üslü Denklemler
  Üslü Eşitsizlikler
  Köklü İfade ve Kökten Kurtarma
  Köklü Sayılarda Dört İşlem
  Köklü İfadelerle İlgili Özellikler
  Paydayı Rasyonel Yapma
  Çarpanlara Ayırma
  Özdeşlikler
  Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
  Değişken Değiştirme ve Terim Ekleyip Çıkarma Yöntemiyle Çarpanlara Ayırma

 4. Handan Tepe
   

  Ocak ayı 12. Sınıf Coğrafya dersi içeriğinde TYT konularımızdan kayaç türleri ve örnekleri açıklandı. Ardından levha hareketleri incelenerek sonuçlarına değinildi. İç Kuvvetler ünitesinden Orojenez, Epirojenez, Seizma ve volkanizma tüm özellikleri ve çıkmış soruları ile birlikte anlatıldı. Son olarak toprak türleri bitirilerek 5. Föye giriş yapıldı.

 5. Ümit Coşgun
   

  “Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti” ünitemizin “1700 – 1774 Arası Siyasi Gelişmeler” konu başlığına girildi. Konu Tamamlama Testleri çözüldü.

 6. Soner Boyacıoğlu
   

  2. kargodaki bütün materyaller bitirildi (skills test5-6/ Reading Test 13-26 arası/ Consolidation 3-4/ Practice&Progress kitabı/ Activity Journal). Geri kalan zamanda 2018 YDT sınavı çözüldü.

 7. Sercan Gündü(İngilizce/Kelime)
   

  İngilizce Kelime dersinde 2. kelime kitabında Session 4 Part 5 bitirildi.Bol tekrar yapıldı.

 8. Erhan Çelik – Türkçe
   

  Aralık ayı içinde sözcük türleri konularını işleyerek 9. Fasikülü bitirdik. Fasiküldeki tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü ve ekstra sorularla öğrenciler desteklendi. Soru bankasında 9. Fasikülün çözülmesi istendi.

 9. Sedat TAKICI
   

  Ahlak felsefesi özellikleri,temel problemleri ve temel kavramları sorularla pekiştirilerek anlatıldı. Din felsefesinin temel kavramlari temel problemlerine giriş konusu işlendi.

 

ARALIK

Handan tepe

Aralık ayı Coğrafya 12. sınıf TYT konuları içeriğinde Nem türleri tekrar edilerek yeni konuya giriş yapıldı. Ardından yoğuşma ürünleri olan bulut türleri, sis ve yağış türleri maddeler halinde çizilerek incelendi. Aynı zamanda konu ile alakalı çıkmış soru örnekleri çözüldü. Konu anlatımlı fasikülde yer alan konu tamamlama testi öğrencilerin katılımı ile çözülerek konu pekiştirmesi yapıldı. Makroklima alanlarına geçildi. Sıcak kuşak iklimleri, soğuk kuşak iklimleri ve ılıman kuşak iklimleri tek tek grafikleri, bitki türleri, yağış ve sıcaklık ortalamaları, Dünya üzerinde görüldüğü yerler şeklinde incelendi. Büyük iklim türlerinden Türkiye’de görülen iklim türleri anlatılarak konu bütünlüğü sağlandı. Dünya’da ve Türkiye’de bitki türleri konusuna giriş yapıldı.

Sedat TAKICI

Varlik felsefesinin yapısı,temel problemleri,varlığın niceliksel ve niteliksel ozellikleri sorularla pekiştirildikten sonra bilgi felsefesinde bilginin imkanı,bilginin kaynağı,bilginin değeri ve bilginin ölçütü problemi sorularla desteklenerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

Yaşar BİTER

GRAMMAR DERSİ 1) Pronouns konu anlatımı ve 5 yaprak Test ve 3 Grammer kitabıTesti bitti. 2) Tenses konu anlatımı ve 5 yaprakTest ve 3 GRAMMAR kitabı Testi bitti 3) Model verb konu anlatımı – 5 Yaprak Test ve 3 GRAMMAR Kitabı Testi bitti. 4) Active – Passive konu anlatımı – 5 Yaprak Test ve 3 GRAMMAR Kitabı Testi bitti. 5) Conjunctions and Transition Words konu anlatımı – 3 GRAMMAR Kitabı Testi bitti. Congratulations Yaprak Test çözümleri devam ediyor!

Erhan Çelik – Türkçe

9. fasikülde yer alan İSİM-ZAMİR-SIFAT-ZARF konuları işlendi. Konuların tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. 9. soru fasikülünde bu konuların sorularının çözülmesi istendi.

Soner Boyacıoğlu

Practice&Progress 2 kitabında 12 ünite bitti (Yakın anlam- Türkçe/ İngilizce çeviri- İngilizce/Türkçe çeviri- Durum Soruları- Diyalog Tamamlama- Cloze Test- Paragraf Tamamlama- Anlam Bütünlüğünü Bozan- Okuma Parçaları toplam 126 soru). Skills Testlere başlandı.

Aysun Genççakır

Din kültürü Ve Ahlak Bilgisi 
Hz Muhammed sav🌹hayatını tanır
Örnek şahsiyetini tanır
Gazve ve seriyelerini tanır
Ehlibeytini tanır
Peygamberlik ilgili görevlerini ve bu ünitede geçen ösym nin soru değerinde gördüğü önemli kavramları tanıyor sorular ile pekiştirir

Sercan Gündü (İngilizce/Kelime)
 

Sercan Gündü (İngilizce/Kelime)
Aralık ayında 12. sınıflarla Vocabulary Studies 2 kitabında Session 3 Part 5 i tamamladık.Kahootlarla ve ders içi sözlülerle kelimeler pekiştirildi.

Matematik

Aralık ayında matematik derslerinde 3. fasikülümüzü bitirip 4. fasiküle giriş yaptık ve bunun yanında 3. fasikülde bulunan fasikül bitirme sorularını yapıp 3. fasiküle ait tekrarlarımızı yapıp konuları iyice pekiştirdik ayrıca geçmiş yıllarda sorulmuş TYT-AYT sorularıyla beraber konunun tam olarak kavranmasını sağladık. Bazı derslerimizde ise geriye dönük olarak yaprak testlerle devam ettik.

Bu ay işlenen konular ise şunlardır:

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Eşitsizlik Özellikleri İle İlgili Uygulamalar
Mutlak Değer Kavramı ve Özellikleri
Mutlak Değerli Denklemler
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Üslü İfade Kavramı
Üslü Sayılarda Dört İşlem
Üslü Denklemler
Üslü Eşitsizlikler

KASIM

Sercan Gündü(İngilizce)
12-U sınıfında Kasım ayında İngilizce Kelime dersinde ilk kitaptaki tüm ünitelerimizi tamamladık.

Yaşar Biter
Grammer- 1) pronouns 2) tenses 3) modal verbs 4) passive konusu devam etmektedir

Soner Boyacıoğlu
Activity Journal kitabı bitti. Çeşitli çıkmış sorular çözüldü. Winner Skills Test 5 yapıldı.

Erhan Çelik – Türkçe
Kasım ayı içinde 7 fasikülde yer alan ses-yazım-noktalama konuları bitirildi. Fasikülde yer alan konunun tüm soruları öğrencilere ayrıntılı şekilde çözüldü. 8. Fasikül yapı konusuna giriş yapıldı, konu temel özellik taşıdığından ayrıntılı bir şekilde işlenmeye devam ediyor. Öğrencilere soru bankası fasiküllerinden 7 nin tamamen çözülmesi istendi

Matematik
Kasım Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüze ait ufak tekrarlar yaptık. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.Bunun yanı sıra 3. föyümüz olan Birinci Dereceden Denklem, Eşitsizlik ve Mutlak Değer fasikülümüze giriş yaptık. Ayrıca dağıttığımız yaprak testlerle beraber konuları iyice pekiştirdik.
İşlenilen ve tekrar edilen Konular ise şöyledir:

Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler

Handan Tepe
Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde öğrencilerin ihtiyaç dahilinde izohipsler ile ilgili TYT’de çıkmış sorular bir ders süresince çözülerek konu eksiklikleri kapatıldı. Atmosferin ara ve ana katmanları özellikleri verilerek incelendi. “Atmosfer olmasaydı neler olurdu?” sorusu öğrencilerle işbirliği içinde yorumlanarak konu bütünlüğü sağlandı. Ardından sıcaklığın dağılışı üzerinde dünyanın şekli, karasallık-denizellik, okyanus akıntıları, rüzgarlar, yükselti, bakı ve eğimin etkileri maddeler halinde incelendi. Basınç konusuna giriş yapıldı.

Ümit Coşgun (Tarih)
İslam Tarihi ve Uygarlığı ünitesi içerisinde yer alan; Hz. Muhammed, Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerindeki siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel gelişmeler konuları işlendi.
Konu tamamlama testleri çözüldü.

Sedat TAKICI
Varlık felsefesinin genel özellikleri,varlığı bilime göre ve felsefeye göre karşılığı,varlığı ideal ve reel olarak değerlendirilmesi ve var olup olmadığı konusunu sorularla pekistirerek ders anlatımı gerçekleştirilmiştir.

Aysun Genççakır
Din kültürü ve Ahlak bilgisi
Kelam ünitemizden sonra artık Fıkıh ünitemize geçiş yaptık Fıkıh konusunda geçen ibadet muamelat hükümlerini öğreniyor
İbadetin önemi ve mahiyeti konusu
Hadesten taharet konusu olan abdest ve hükümleri farz sünneti ,Gusül,teyemmüm hükümleri farz sünneti öğrendi
Namazın mahiyeti önemi ve konu ile ilgili ösym nin sorabileceği ayet ve hadislerin üzerinde konu çalışması yapılarak gelecek soruları nasıl yorumlayacağını öğrendi
Ösym nin yokladığı Namazın dışındaki ve içindeki farzları uzaktan eğitim olması münasebeti ile uygulamalı video slaytlar ile pekiştirerek sundum ve çok kalıcı şekilde tekrarı yapılarak öğrendiler

EKİM

İNGİLİZCE
   1. Gramer Dersi

      1. Grammar Dersi: 1) pronouns -Exercises/ 2OO test sorusu tamamlandi 2) Tenses- Exercises/ 150 soru tamamlandı 3) Modal verbs konu anlatımı yapıldı( Ekim 28 den itibaren soru çözümüne başlanacak. Yaşar Biter

   Skills Dersi

   1. Öğrencilere bütün soru tipleri öğretildi. Practice and Progress 1 kitabı bitti. 12 tane paragraf testi ve 2 tane Consolidation 1-2 testi bitti. Ayrıca skills 1-2-3-4 testleri yapıldı. Soner Boyacıoğlu

   1. Kelime Dersi

    1. Ekim ayında 12 – U sınıfında Session 2 Part 3 ü tamamladık.Kelimeleri ders içi etkinlikleriyle ve kahootla tekrarladık.İlk Sessiondaki kelime testlerini de tamamladık. Sercan Gündü

   1.  
 1.  
TÜRKÇE
 1. Ekim ayı boyunca paragraf anlam ve ses-yazım-noktalama konuları işlendi. Konu Anlatım Fasikülü 5-6-7 de yer alan tüm pekiştirme soruları öğrencilere çözüldü. Etütlerle daha önce işlenen konuların tekrarına başlandı. Soru Bankası Fasikülünde işlediğimiz konuların çözülmesi istendi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Ekim Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 2 nolu föyümüzü bitirdik. İşlenen konuları gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları,gerekse etkili test teknikleri kullanarak öğrencilerimize anlatımını yaptık.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Bölme İşlemi
Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
Obeb Okek Bulma
Günlük Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Problemler
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar

TARİH

Ortaçağda Avrupa ve Avrasya’da Türk İzleri adlı ünite içerisinde yer alan; Kavimler Göçü, Feodalite, İlk Türk Devlet ve Toplulukları konuları tamamlandı. İslam Medeniyeti Tarihi ünitesine giriş yapıldı. Konu ve ünite tamamlama testleri ödev olarak verildi. Ümit Coşgun

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde Kartografya ( Harita Bilgisi ) ünitesine geçildi. Ünite dahilinde harita unsurları, ölçek türleri açıklanarak alan-uzun-eğim hesaplamaları yapıldı. Projeksiyon türleri işlenerek ülkelerden örnekler verildi. Büyük ve küçük ölçekli haritalar arasındaki farklılıklar harita üzerinde görseller ile açıklandı. Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında haritanın nasıl çizildiğinden bahsedildi. Kabartma, tarama, gölgelendirme, renklendirme ve izohips yöntemleri ile çizilen haritaların özellikleri çıkmış sorularla verildi. Atmosferin katmanlarına geçilerek sıcaklık ve iklim ünitesine giriş yapıldı. Handan Tepe

FELSEFE

Tamamen TYT ağırlıklı, felsefenin geçmiş konularindan başlayarak Felsefeyi tanıma, Felsefeyi anlama, genel özellikleri, insan ve toplum üzerinde etkiler, Felsefe ile düşünme, akıl yürütme ve dili doğru kullanmanın önemi üzerine konular işlendi. TYT sınavında çıkmış sorular üzerinden dersin etkinliği artırılmaya çalışılmıştır. Sınavda başarılı olmaları adına yol gösterici paylasimlarda bulunuldu. Sedat Takıcı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allaha iman ve Allahın varlı birliğinin delilleri
Allahın zati ve subuti sıfatları

Meleklere iman ve görevli melekleri tanıdı. Aysun Genççakır

EYLÜL

İNGİLİZCE

 1. Skills Dersi

Practise & Progress kitabı ve Skills testleri 1 ve 2 çözüldü öğrencilere Cümle tamamlama, Çeviri, Paragraf, Anlam Bütünlüğü Bozan Cümle, Paragraf Tamamlama ve Anlamca En Yakın Cümle bölümlerinin nasıl çözülmesi gerektiği anlatıldı. Soner Boyacıoğlu

 1. Kelime Dersi

  1. Eylül ayı içerisinde 12-U sınıfında Session 1 Part 1,2,3,4 tamamlandı.Kelime testlerinde ise 1,2,3,4,5. testler tamamlandı ve sınıfta cevaplandırıldı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Anlam bilgisi konusu olan Sözcük Anlam-Cümle Anlam-Anlatım Yöntemleri konuları bitirildi. Konu anlatım fasiküllerinde 1-2-3-4-5 bu konulara ait tüm sorular öğrencilerle birlikte çözüldü. Soru Bankalarında bu konularla ilgili bölümlerin çözülmesi ödev olarak bildirildi. Erhan Çelik

MATEMATİK

Eylül Ayı içinde Sayılar konusunu anlatan 1 nolu föyümüzün tamamı işlenmiş olup içeriğindeki konulara gerek test, gerek geçmiş yıllarda sorulmuş YGS-TYT-AYT soruları, gerekse etkili test teknikleri kullanılarak öğrencilerimize aktarılmıştır.
İşlenilen Konular ise şöyledir:
Tam Sayılarda Dört İşlem
Sayı Kümeleri
Tek ve Çift Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Ardışık Sayılar
Faktöriyel
Sayı Basamakları

TARİH

  1. İnsanlığın Hafızası Tarih” adlı ünite içerisinde yer alan; tarihin tanımı, tarihi olay ve olgu, tarih biliminin yöntemi, tarihe yardımcı bilimler, zaman ve takvim konuları tamamlandı. Aynı ünitenin konu tamamlama testleri çözüldü. 2020 yılından başlayarak ÖSYM’nin, üniteyle ilgili son on yılda sorduğu sorular analiz edildi.
   “İnsanlığın İlk İzleri ve İlkçağ’da Medeniyet Havzaları” adlı ünite içerisinde yer alan; Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Doğu Akdeniz, Ege – Yunan uygarlıkları ve dünya medeniyetine katkıları başlıkları işlendi.
   İlk iki ünite ile ilgili soru bankası testlerinin çözümü ödev olarak verildi.

   “Ortaçağ’da Avrupa ve Avrasya’da Türk İzleri” adlı ünite içerisinde yer alan; Kavimler Göçü ve Feodalite başlıkları tamamlandı. Ümit Coşgun

  2. COĞRAFYA

    

   Coğrafya dersinin Eylül ayı içeriğinde Paralel ve meridyen etkileri konuşularak saat hesaplamaları yapıldı. Ülkelerin bulunduğu Ulusal Saat Dilimleri (GMT) ‘nin ayarlanma mantığı verilerek, Türkiye’nin bulunduğu matematik konum hakkında bilgi verildi. Coğrafi koordinat konusu işlendi ve Dünya’nın günlük-yıllık hareketlerinin sonuçları işlendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İnanç konusu
İman nedir iman çeşitleri
İnanma biçimleri tanıtıldı

önemli konular hakkında sınav odaklı notlar tutuldu. Aysun Genççakır