OCAK

İngilizce
Ocak ayında upskills kitabındaki okuma parçaları,yazma alıştırmalar ve konuşma alıştırmaları tamamlandı.Tekrarlar için ödevlendirmeler yapıldı.Upskills kitabında sayfa 130 a kadar gelindi.

İngilizce-2
Ocak ayında Wider World kitabımızın 7. unitesini tamamladık ve 8. unitesine giriş yaptık. Geçmiş zaman konusu pekiştirildi ve “Mustn’t, have to, don’t have to” konusu işlendi. Öğrenciler informal mail yazmayı öğrendi.

İngilizce-3
Ocak ayına New Year’s Eve konusu ile başlandı. Bu temada yılbaşı ile ilgili terimler öğretilip videolarla pekiştirildi. İşaret sıfatları tekrarlandı. In the School, In the House konuları işlendi. Günlük rutinler öğretildikten sonra kendi günlük rutinlerini anlatmalarıyla ilgili ödev verilip pekiştirildi. Jeopardy adlı kelime oyunu hazırlanıp Animals, In the House, In the School, Clothing, Body Parts, Family konuları tekrar edilip kelime çalışması yaptırıldı.

Türkçe
Ocak ayında Ses Olayları konusunu işledik. Her bir ses olayıyla ilgili etkinlikler yapıp test çözdük. Yazım kuralları konusuna geçiş yaptık. İlk olarak Büyğk harflerin yazım kurallarını öğrendik, etkinliklerle pekiştirdik. Kısaltmaların yazımına geçtik, etkinliklerle konuyu pekiştirdik. Sayıların yazımı konusuyla birlikte ocak ayı dil bilgisi konularını bitirdik. Bunun yanında verilen konularla ilgili hikayeler yazıp okuduk. Deyim ve atasözleri konulu videolu program sunumu etkinliği yaptık, öğrencilerimiz çektikleri videoda Türkçeyi doğru kullanma ve deyim atasözleri hakkında billgi edinme becerisini geliştirdi. Bu ay içerisinde “Sınıftan Yükselen Sesler” adlı okuma kitabına başladık, kitapla ilgili ilk etkinliğimiz kitabı sayfa 52’ye kadar okuyup ilgi çeken bölümleri sınıfta okumaktı. İkinci etkinliğimiz ise kitabı sayfa 146’ya kadar okuyup verilen görev sunumlarını sınıfta gerçekleştirmekti. Özetleyici, araştırmacı, sorgulayıcı, sözcük avcısı, bölüm uzmanı, karakter ustası ve bağ kurucu görevlerini gerçekleştirip sınıfta sunumlarımızı yaptık. Öğrencilere tatil boyunca kitabın geri kalanını bitirip kendilerine verilen yeni görevlere de hazırlanmaları gerektiği belirtildi.

Matematik
Ocak ayında ondalık gösterimler, ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme , ondalık gösterimlerle toplama çıkarma işlemleri öğrenildi.soru çözümü yapıldı. Yüzdeler ve bir çokluğun yüzdesini bulma konuları işlenildi. Farklı kaynaklardan soru çözümü yapıldı.

Sosyal Bilgiler
4.ünite üretim,tüketim,dağıtım konusuna geçildi.İlk 4 ünitenin yaprak testleri olan ilk 10 test çözüldü.Göster Kendini kitabından geldiğimiz yere kadar bütün testler çözüldü.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ünitede geçen duaları okumayı ve anlamlarını okuyup anlamayı öğrenir ,ezberini yapar.
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterme konusunu kavrar içselleştirir kendi hayatında sergilemeye özen gösterir.

Fen Bilimleri
Ocak ayı Fen Bilimleri ders içeriğinde; Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme ünitesi bitirildi. Özellikle Sürtünme kuvvetinin her zaman hareketi zorlaştırıcı veya engelleyici bir kuvvet değil, bazen de yaşantımızı kolaylaştırdığı üzerinde duruldu ve bu durumlara örnekler verildi.
Madde ve Değişim ünitesine geçildi. Maddenin Hal Değişimleri konusu işlendi.
Sömestr tatilinde işlediğimiz konuları tekrar etmelerini ve işlediğimiz konular ile ilgili okul kaynaklarımızda ki yapılmayan yerleri tamamlamaları beklenmektedir.

ARALIK

İngilizce
Aralık ayında Upskills kitabında 3. ünitede sayfa 104 e kadar olan kısmı tamamladık. İçeriğindeki kelime, yazma alıştırmaları üzerinde duruldu, bol tekrar yapılıp ödevlendirmeyle takviye edildi. Speaking uygulamaları da yapıldı.

İngilizce 2
Aralık ayında Focus kitabımızın 5 ve 6. Uniteleri tamamlandı. “Gecmiş Zaman” konusu işlendi. Online ödevlendirmeler ile işlenen konular pekiştirildi. Ders sırasında bolca dinleme ve okuma alıştırmaları yapıldı. Ayrıca günlük mesajlaşmalarımız ve internet dilinde kullanılan kısaltmalar üzerinde duruldu.

İngilizce 3
That/This – These/ Those işaret sıfatları işlendi. Active Learn hesaplarından konuyla ilgili etkinlik ve kitap atamaları yapıldı. Miktar zarflarına başlangıç yapıldı.

Türkçe
Aralık ayında Türkçe dersinde Metin Yorumu ünitesini komple bitirip bolca etkinlik ve test çözdük. Ses Olayları konusuna geçiş yaptık. Her bir ses olayı için ünlü ve ünsüz harfleri bilmemizin en önemli şey olduğunu öğrendik. Her bir kuralı tek tek pekiştirmeye çalıştık. Genel tekrar yapmak amacıyla geçmiş konulardan da testler çözdük. Bu ay Süleyman Bulut’un “Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler-1” adlı eserini okuyarak her hafta kitapla ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Atatürk’ün özelliklerini keşfettik, kitapla ilgili sorular hazırlayarak birbirimize sorular sorduk. Bunun yanında kompozisyon yazdık. “Bilinç akışı tekniği” ile yazı yazdık, hikayeler oluşturduk. Word’de kurallara uygun nasıl kompozisyon yazılacağını öğrendik. Atasözleri ve deyimlerin oluşma hikayeleriyle videolar hazırladık. Her bir öğrenci videoda bir program sunucusu gibi Türkçeyi düzgün kullanmaya çalıştı. Bu tarz etkinlikler çocuklar derste aktif kılınmaya çalışıldı.

Matematik
Aralık ayında kesirler konusu işlenildi. Kesirlerde sıralama, toplama çıkarma işlemleri ve kesir problemleri öğrenildi. Örnek çözümü yapıldı. Tekrar yapıldı. Test çözümü yapıldı.

Sosyal Bilgiler
Aralık ayında, Mikro Sosyal Bilgiler kitabının 4. Ünitesi olan Bilim,Teknoloji ve Toplum ünitesi işlendi. Bu üniteyle ilgili Mikro ve Göster Kendini kitaplarında bulunan bütün etkinlikler ve sorular öğrencilerle birlikte çözüldü.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Duanın önemi ve manen faydası toplum ile ya da bireysel anlamda insanlara katkılarını örnek ve etkinlikler ile tanıdılar. Sofra duası vatan, ulusun birliği için dualar öğrenildi. Sofrada uyulması gerekli adap ve görgü kurallarının tanıdılar. Ramazan ayı ve orucunun önemini fark eder. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları öğrenir. Öğrendiği kavramları örneklerle açıklar. Kültürümüzde ramazan ayı ve orucu ile gelenekleri tanır.

Fen Bilimleri
Aralık ayı Fen Bilimleri ders içeriğinde canlılar dünyası ünitesigenel tekrar ile bitirildikten sonra kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesine işlendi. Örneklerle pekiştirilmeye devam ediliyor. Ünite içeriği öğrencilerin ilk kez karşılaştığı konular olmasından dolayı zaman zaman konu tekrarına zaman ayırmaları gerekmektedir.

 

KASIM

ZUHAL AYDIN (TÜRKÇE):

Kasım ayında Metinde Anahtar Sözcük Bulma, Metinde Yararlanılan Duyular, Şiirde Tema ve Duygu konuları işlendi. Konularla ilgili etkinlikler yapıldı ve kazanım testleri çözüldü. Metin Planı, Metin Oluşturma, Metin Tamamlama, Metni İkiye Bölme, Metinde Anlatımın Akışını Bozan Cümle ve Düzyazı Türleri konuları işlendi ve etkinlik soruları çözüldü. Kompozisyon kuralları hatırlatıldı, kompozisyon yazma çalışması ödev olarak verildi ve derste her bir kompozisyonda düzeltmeler yapıldı.  “Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu” adlı kitabımız sayfa 46’ya kadar okunup kitapla ilgili verilen 3 soruya cevap verilmesi istendi. Kitabın sonuna kadar okunması ara tatil ödevi olarak verildi ve kitapla ilgili her bir öğrenciye görevlendirme yapıldı. Bunun dışında genel tekrar amacıyla soru bankasından ödevlendirme yapıldı.

TUBA SABIR (MATEMATİK):

Kasım ayında Doğal sayıların karesi ve küpü işlendi örnek çözüldü. Doğal sayılarla işlem yapmayı gerektiren problem konusu işlendi. Soru çözümü yapıldı.

SEMA SAĞLAM (SOSYAL BİLGİLER):

Kasım ayında 4.ünitemiz olan İNSANLAR, YERLER ve ÇEVRELER ünitesini bitirdik. Bu ünitenin içinde bulunan etkinlikler ve soruların hepsi bitirildi. Göster kendini kitabındaki 1. ve2.ünitenin bütün soruları birlikte çözüldü.

SONGÜL CERAN (FEN BİLGİSİ):

Kasım ayı Fen Bilimleri dersi içeriğinde 2. ünite olan canlılar dünyası konu anlatımı bitirildi. Konu ile ilgili alıştırmalar yapılmaya başlandı ve öğrencilere bu ünite ile ilgili test ödevleri verildi. Ünite ile İlgili sınıfta soru çözülmeye devam edilecek daha sonra yeni üniteye geçilecektir. Öğrencilerden düzenli tekrar yapmaları beklenmektedir.

SERCAN GÜNDÜ (YABANCI DİL):

Kasım ayında Upskills kitabında 3. üniteye başladık, Wider World kitabında ise Present Continuous konusunu işledik.

GÖKÇE TAŞKIN (SEÇMELİ YABANCI DİL):

Kasım ayı içerisinde Wider World kitabinin 4. Ünitesi tamamlandı. Gramer konusu olarak “Present Continuous” konusu islendi. Kelime olarak sınıf içinde kullanılan araç gereçler ve okul dersleri öğrenildi. Haftalık düzenli olarak verilen online ödevlendirmeler ve sınıf içi alıştırmaları ile de pekiştirme sağlandı.

İLAYDA İLHAN (İNGİLİZCE 2)

Kasım ayında öğrencilere Active Learn hesaplarından atamalar yapıldı. Fen dersinde işledikleri konuların tekrarı İngilizce bu etkinliklerle sağlandı. “In My House” ünitesi işlendi. Bu ünite içinde evin bölmeleri ve evin bölmelerindeki eşyalar öğrencilere öğretildi. Konuyla ilgili ödev verilip ödev kontrolü sağlandı. This/That – These/Those işaret sıfatları öğretilerek konuyla ilgili alıştırmalar yapıldı ve pekiştirildi.

AYSUN GENÇÇAKIR (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ):

Allah’ın sıfatlarını ve Esmaül hüsnası anlayıp hayatı içerisinde örneklendirerek anlamlandırdı
Allaha cc imanın İnsan davranışlarına ve İnsanların ruhi psikolojisine yaptığı olumlu etkilerini fark etti. Duanın önem ve mahiyetini anlayıp ayet ve hadisler ile önemini fark edip insanın hayatında madden ve manen önemini fark etti. Hz İbrahim as peygamberi tanıdı ve tevhid inancının bu peygamberin as hayatındaki önemini fark etti Tevhid, Allah’ın varlığı ve birliğine dair önemli kavramları öğrendi. Kuranı Kerim’deki İhlas suresini ve Anlamını öğrendi surede Allah’ın tevhidinin önemini fark etti.

EKİM

İNGİLİZCE

Ekim ayında Wider World kitabımızın 3. ünitesi tamamlandı ve 4. üniteye geçildi. Öğrenciler geniş zaman kullanarak günlük rutinlerini anlatabilmeyi, duyguları hakkında konuşabilmeyi, sevdikleri/sevmedikleri şeyler ile birlikte hobilerinden de bahsedebilmeyi öğrendiler. Ayrıca okul eşyaları ve dersler konusuna da giriş yapıldı. Gökçe Taşkın

Ekim ayında Upskills kitabında 2. üniteye başladık. Ünitedeki okuma, yazma, kelime çalışmalarını yaptık. Ünitedeki konular ders sırasında kitabımızdaki alıştırma, oyunlarla tekrar edildi ve öğrencilere bu kelimelerle ilgili ödevlendirmeler yapıldı. Sercan Gündü

İlk 2 ünite tamamlandıktan sonra öğrencilerle sınıf içindeki kurallar başlığı adı altında “Imperatives” konusu anlatıldı. “Countable/Uncountable” konusuyla birlikte yiyeceklerin isimlerini ve hangilerinin sayılabilen hangilerinin sayılamayan olduğunun fark edilmesi sağlandı. “Plurals” konusu işlendikten sonra öğrencilere Active Learn hesabından atanan ilgili etkinliklerle çoğulları cümle içinde kullanabilme becerisi kazandırıldı. İşlenen tüm kelimelerle ilgili cümle kurma alıştırmaları yapılıp, oyunlarla pekiştirildi.

Ekim ayında öğrencilere Active Learn hesaplarından okuma ve yazma pratiği yapmak için işlenen konularla ilgili kitap ve etkinlik ataması yapıldı. “Can/Can’t” ve “Prepositions” konuları ile ilgili ödevler veli gruplarından bildirilip cevapların defterlere yazılması istendi. İlgili konularla ilgili doğru cümle dizilimi kurma alıştırmaları yapılıp öğrencilerin yetenekleriyle ilgili cümle kurabilmeleri sağlandı. Aynı zamanda öğrencilerin sınıfta öğretmenlerinden izin isterken kullanabileceği kalıplar öğretildi. Son olarak sınav konularının hepsinin tekrarı yapılıp oyunla pekiştirildi. İlayda İlhan

TÜRKÇE

Ekim ayı içerisinde tüm konuları en baştan tekrar ederek defterimize not aldık. Paragraf soru tiplerini öğrendik. Kompozisyon kurallarını öğrendik ve kompozisyon yazma çalışması yaptık. İlk okuma kitabımız olan “Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu” kitabı hakkında bilgi verildi, etkinlikler yapıldı ve kasım ayı planı çıkarıldı. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Ekim ayında çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin işlenildi. Bol soru çözümü yapıldı. Zihinden çarpma ve bölme işlemi yapıldı. Soru çözümü yapıldı. Bölme işleminde kalanı yorumlama işlenildi. Çarpma ve bölme işleminde kalanı bulma konusuna başlangıç yapıldı. Genel bir tekrar yapmaları çok iyi olur. Tuba Sabır

SOSYAL BİLGİLER

3.ünitemiz olan İNSANLAR,YERLER VE ÇEVRELER ünitesi işlendi.1. ve 2. ünitemizde işlediğimiz konularla ilgili genel tekrar amaçlı testler çözüldü. Sema Sağlam

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allahın varlığı birliği
Tevhid inancının mahiyetini tanıdı
Evrendeki oluşumun süreci ve nasıl kainat oluştu
Evrende Allahın varlığının delillerini tanıdı Aysun Genççakır

FEN BİLGİSİ

Ekim ayı Fen Bilimleri dersi içeriğinde öncelikle bitirilen 1. ünitenin tekrarı konunun iyice kavranması amacıyla tekrar edildi.
2.ünite konusu olan Canlıların Sınıflandırılması konusuna başlandı. Canlıların benzerlik ve farklılıklarına bakılarak sınıflandırıldığı üzerinde duruldu. Mikroskobik canlılar sınıfında gözle görülmeyen mikroskobik canlılar olduğu üzerinde duruldu. Mantarlar sınıfında farklı mantar çeşitleri( şapkalı, küf, maya ve parazit mantarları) olduğuna değinildi. Bitkilerin sınıflandırılmasına başlandı. Bitkilerin çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak gruplandırıldığına ve bu gruplara örnekler verildi. Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri incelendi. Bitkilerin ışık enerjisini kullanarak Fotosentez yaptığı ve Fotosentezin önemi üzerinde duruldu. Ve konuyu kavramaya yönelik etkinlikler yapılmaya başlandı. Songül Ceran

EYLÜL

İNGİLİZCE

Wider World 1 ve 2. üniteler tamamlandıktan sonra 3. üniteye başlandı. Öğrenciler yiyecekleri tanıyabilmeyi, miktarlarını belirtebilmeyi ve basit yemek tarifleri verebilmeyi öğrendi. Ayrıca yeni ünite ile birlikte günlük rutinlerini anlatabilmeyi de öğrendiler. Pekiştirme amacıyla online ödevlendirme sisteminden konuyla ilgili alıştırmalar ödev olarak verildi ve sınıf içinde de kitabımızın alıştırmaları çözüldü. Bunların yanı sıra ders esnasında sesli okuma çalışmaları yapılarak öğrencilerin kelime telaffuzları üzerinde çalışıldı. Gökçe Taşkın

Wider World kitabında ilk 2 ünite , Upskills kitabında ise 1. ünite tamamlandı.”Nationalities,family adjectives” ,”can,can’t” , “numbers” , “there is,there are” ,”quantifiers” , “Weather conditions and disasters” konuları işlendi. Vocabulary ve Pronounciation çalışmaları yapıldı. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Eylül ayı içerisinde Sözcükte Anlam konusunu tekrar ettik. Deyimler, Söz Grupları ve Söz Sanatları konusunu etkinlikler üzerinden anlattık. Ödevlendirmelerimizi bu konuda konu değerlendirme testleri ve metin soruları üzerinden yaptık. Her bir test sorusunu derste tek tek çözerek test çözme teknikleri hakkında da öğrenciler bilgilendirildi. Öznel ve Nesnel Anlam, Cümle Yorumu, Cümlede Anlam Özellikleri konuları etkinliklerle pekiştirildi. 5N1K konusu oyunlarla öğretildi. Metinde konu ve ana fikir bulma konusu üzerinde detaylıca duruldu. Metin etkinlikleriyle pekiştirildi. Yine konu değerlendirme testleri tek tek çözülerek konular kavratıldı. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Doğal sayılarla dört işlem yapıldı. Çarpma toplama işlemlerinin zihinden tahmin edilmesi işlendi. Bölme işlemi işlenildi. öğrencilerle beraber bol örnek soru çözümü yapıldı. Tuba Sabır

SOSYAL BİLGİLER

Kültür ve miras ünitesi işlendi. İlkçağ Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgi verildi. Yöresel kıyafetler, yöresel oyunlar tanıtıldı. Resmi ve dini bayramlar hakkında sohbet edildi. Sema Sağlam

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Önbilgileri kontrol edildi akabinde bilişsel akademik seviyelerine uygun dini bilgiler anlatılıp defterlerine yazdırıldı Aysun Genççakır

FEN BİLGİSİ

Güneş, Dünya ve Ay ilişkisi ünitesi işlendi ve bitti. Güneş’in geometrik şekline değinildi. Güneş’in de Dünya gibi katmanlardan oluştuğuna değinildi. Güneş Dünya ve Ay’ın hareketleri ve hareket yönleri öğrenildi. Zaman dilimi olarak gün, ay, ve yıl kavramları açıklandı. Ay’ın evrelerinin Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanma hareketi sonucunda oluştuğu ve Ay’ın ana evrelerinin isimleri sırasıyla öğrenildi. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görülme nedeni açıklandı. Songül Ceran