6A Sınıfı Eğitim Bülteni

GÖKÇE TAŞKIN (İNGİLİZCE)
Eylul ayi boyunca Wider World 3 kitabimizin 1. Ve 2. Uniteleri tamamlandi. Present Simple, Present Continuous ve Past Simple gramer konulari islendi. Hava durumlari, dogal afetler ve teknoloji ile ilgili kelimeler ogrenildi.

ZUHAL AYDIN (TÜRKÇE)
Eylül ayı içerisinde Sözcükte Anlam konusunu tekrar ettik. Deyimler, Söz Grupları ve Söz Sanatları konusunu etkinlikler üzerinden anlattık. Ödevlendirmelerimizi bu konuda konu değerlendirme testleri ve metin soruları üzerinden yaptık. Her bir test sorusunu derste tek tek çözerek test çözme teknikleri hakkında da öğrenciler bilgilendirildi. Öznel ve Nesnel Anlam, Cümle Yorumu, Cümlede Anlam Özellikleri konuları etkinliklerle pekiştirildi. Hikaye planı üzerinden hikaye çalışması yaptırıldı. Bu ay içerisinde Ahmet Ümit’in “Masal Masal İçinde” adlı kitabı öğrencilere verilen çeşitli görevlerle birlikte sayfa 59’a kadar okutuldu ve öğrenciler sunumlarını gerçekleştirdiler.

DENİZ AKSAKAL (MATEMATİK)
Sevgili velilerimiz,

Öğrencilerimizle
-üslü sayılar
-üslü sayılarda sıralama
-işlem önceliği
-Dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma
-Doğal sayı problemleri konularını işledik.
Derslerimizin aralarına öğrencilerimize pratik matematik bilgileri serpiştirdim.Böylelikle hız kazanmaları sağlanabilecek. Bir dersimizde de sonsuzluk kavramı gibi matematikte tanımlanması zor olan kavramı mobius şeridiyle açıkladık ve şeridi kalemleriyle sonsuz kez gezebileceklerini yaparak gözlemlediler. Üslü sayılarla ilgili yeni nesil soruları da derslerimizde çözdük.

SEMA SAĞLAM (SOSYAL BİLGİLER)

  1. Birey ve Toplum

6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

6.1.2. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve tarihî bağların etkisini önemser.

6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklı cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel gruplara karşı önyargıları sorgular.

6.1.4. Toplumsal birlik ve bütünlüğün sürekliliğinin sağlanmasında sorumluluk alır.

Eylül ayı Sosyal Bilgiler dersinde işlenilen Birey ve Toplum ünitesinde öğrencilerimiz öğrendiği bilgiler bunlardır.

AYSUN GENÇÇAKIR (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ)

Allahın elçileri ve Peygamberler

Peygamberlik ve Peygamberliğe dair kavramları tanımlar

Kuranda ismi geçen Peygamberleri tanır

Hayat hikayelerini öğrenir

SONGÜL CERAN (FEN BİLİMLERİ)

Eylül ayı Fen Bilimleri ders içeriğinde ilk ünitemiz olan Dünya ve Evren ünitesi işlendi ve bitirildi. Güneş Sistemindeki gezegenler; Güneşe olan yakınlık sıralaması, gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanması ve gezegenlerin karasal ve gazsal olarak sınıflandırılmaları üzerinde duruldu. Güneş tutulması ve Ay Tutulmasının nasıl meydana geldiğini ve özellikleri öğrenildi. Öğrencilerin bu konuyu düzenli tekrar yapmaları beklenmektedir. İkici ünitemiz Vücudumuzdaki sistemler konusundaki Destek ve Hareket Sistemi içeriğinde kemik çeşitleri, eklem ve kas çeşitleri ve örnekleri üzerinde duruldu. Sindirim Sistemine başlandı ve Sindirim Sistemindeki organlar ve görevleri öğrenildi. Sindirime yardımcı organların üzerinde ayrıca duruldu.