This Post Has 11 Comments

 1. Şevval ÇUHADAR/Zeynep ZENGİN/Gökçe TAŞKIN

  Öğrencilerimiz Eylül ayında English Code 3 kitabımızın 3. Ünitesi olan Celebrations ünitesinde karşılaştırma cümleleri yazmayı öğrendiler. Boylelikle öğrenciler ortak nesneler veya hayvanlar arasındaki temel farklılıkları tanımlayabildiler ve bir veya birden fazla nesneyi karşılaştırabildiler. Aynı zamanda, festival ile ilgili kelimeleri de öğrendik. Daha sonra, 4. Ünitemiz Blast Off ünitesinde uzayla ilgili kelimeleri ve geçmiş zamanda olumlu/olumsuz/soru cümleleri yazmayı öğrendik. Son olarak 5. Ünitemiz olan Holiday ünitesinde ise öğrencilerimiz sevdikleri ve sevmedikleri ‘Tatil’ kelimelerini kategorize ettiler. Bunu yaparken “like-verb+ing” kalıbını öğrendiler.

 2. Aysun GENÇÇAKIR / DKAP

  Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. Mevlidi Nebi haftasını kutladılar

 3. Seda KÜLAH-Türkçe Öğretmeni

  Gerçek-mecaz-yan-terim anlamın özellikleri açıklandı. Okunan metinlerde gerçek anlamlı kelimelerin mecaz anlamlı kelimelerden farkı ayırt edildi.
  Mecaz anlamlı kelimelerin daha çok sanat metinlerinde kullanıldığı görüldü.
  Fasikül defterinde etkinlikler yapıldı.
  Ödevlendirmelerle konu pekiştirildi.
  Wordwall öğretim programından yaralanılarak konular hakkında eğlenceli aktiviteler yapıldı.

 4. Orhan Demir - Beden Eğitimi Öğretmeni

  -Öğrencilermizin fiziksel gelişim süreçlerini takip etmek amacıyla 1. Dönem fiziksel uygunluk ölçümleri yapıldı. Öğrencilerin boy kilo, kuvvet dayanıklılık , esneklik ölçümleri yapıldı.
  – Eğitsel oyunlar
  – Basketbolda stance oturuş,kayma adımı(savunma)
  – Basketbolda driller(top sektirme, iki eli kullanma, engellerden geçme, istasyonları tamamlama) yapıldı
  – Basketbol ile ilgili, basketbolu sevdirmeyi amaçlayan ve basketbolu öğrenmeyi pekiştiren oyunlar oynandı.

 5. Samiye YILDIRIM / Sosyal Bilgiler Öğretmeni

  Birey ve toplum Ünitesi
  Sosyal rollerinin zaman içerisinde değişimini inceler.
  Grup çalışmaları ile kültürümüzü oluşturan unsurları, hak ve sorumluluklarını, dayanışma ve yardımlaşma ile sivil toplum kuruluşlarının işleyişleri hakkında bilgi edindiler.

 6. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Müzik kulağı duyum testi çalışmaları yapıldı. Piyano’da verilen tek notanın tekrarını verilen vokal harfi ile birlikte tekrar eder. Do Majör gamını seslendirir. Ses ısıtma egzersizleri yapar. İstiklal Marşı’nın 4/4 lük ölçü sayısını sayarak doğru söyler. 2/4 – 3/4- 4/4 ‘lük basit değerlerde nota ve ritim çalışmaları yapar. Müzik türleri ile ilgili duyduğumuz müziklerin tarzlarını doğru söylemek gibi eğlenceli çalışmalar da ayrıca yapıldı. Koro çalışmaları başladı.

 7. Serpil ÇETİNKAYA- Görsel Sanatlar Öğretmeni

  Tasarım nedir? Tasarımın unsurlarını oluşturan çizgi ve rengin gösterge nitelikleri üzerinde durularak, bir markanın logo tasarım süreci konuşuldu. Bu süreç içerisinde sıcak-soğuk renkler gruplandırıldı ve renklerin oluşturduğu karşıt ilişki açıklandı. Günümüzdeki reklam ve nesneler üzerindeki logo tasarımları tartışıldı. Dünya sanat ölçeğinde değeri bilinen ressam Vincent Van Gogh’un hayatı ve eserleri anlatıldı. Sözel anlatım “Learning Da Vinci” eğitim serisine ait Vincent van Gogh’un tablolarını anlatan video ile pekiştirildi. Sanatçıya ait “Buğday Tarlası ve Kargalar” adlı yağlı boya tablonun reprodüksiyonu pastel boya ile çalışıldı.

 8. Songül Ceran Fen Bilimleri

  Eylül ayı Fen Bilimleri ders içeriğinde; Güneş sistemindei gezegenleri birbiri ile karşılaştırarak gezegenlerin özellikleri öğrenildi.Özellikle Güneşe yakınlık ve büyükten küçüğe sıralamaları üzerinde duruldu. Öğrenciler hazırladıkları Güneş sistemi modelinde öğrendikleri bilgileri pekiştirebildi. Güneş tutulması ve Ay tutulmasının nasıl oluştuğu öğrenildi. Ayrıca tutulmaları karşılatırmalı olarak fark ve benzerlikkleri üzerinde duruldu. Öğrencilerden düzenli tekrarlar yaparak öğrendiklerimizi pekiştirmeleri beklenilmektedir.

 9. Sibel Erkan Dans Eğitmeni

  Ritim çalışmaları yapıldı.
  Takip edebilme çalışmaları yapıldı.
  Yaratıcı ve doğaçlama dans çalışmaları yapıldı.
  Yeni adım çalışmaları yapıldı ve müzik eşliğinde tekrar edildi.
  Öğrendiğimiz adımlardan oluşan kısa bir koreografi çalışması yapıldı.

 10. Özge Patlar- Bilişim Teknolojileri

  Compute it uygulamasında kodlama ile bulmaca çözüldü.

 11. Sezinur Çalık Matematik

  Eylül ayında öğrencilerim, bir doğal sayının tekrarlı çarpımının üslü ifade olduğunu öğrendi. Doğal sayılarda işlem önceliğinin önemini kavradı. Ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özellikleri ile ilgili çalışmalar yaptı.

Yoruma kapalı.