6AB Sınıfı Şubat Ayı Bülteni

This Post Has 10 Comments

 1. Aysun GENÇÇAKIR/ DİKAB ÖĞRETMENİ

  Bazı Zararlı Alışkanlıklar
  İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.
  Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri
  Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular.
  Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları
  Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır.
  Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur.
  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)
  Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı
  Tebbet suresini okur, anlamını söyler.
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir

 2. Samiye YILDIRIM/ Sosyal Bilgiler

  Şubat ayı içerisinde Sosyal Bilgiler dersinde; Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapmak, Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliği, ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetleri, kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini konuları işlendi.

 3. Seda KÜLAH/Türkçe Öğretmeni

  Anlatım biçimleri, anlatımı zenginleştiren ögeler açıklandı. Öyküleyici anlatımın olay odaklı metinlerde, açıklayıcı anlatımın bilimsel metinlerde daha çok kullanıldığı sevdirildi. Betimlemelerin sıfatlarla yapıldığı kavrandı. Ünite değerlendirme sınavı sonuçları analiz edildi. Zamirler konusuna geçildi. Kişi Zamiri, Belgisiz Zamir, Soru Zamiri, İşaret Zamiri açıklandı. Etkinlikleri sınıfta yaptırıldı. Okuma derslerinde kitaplarımız okundu, okunmaya devam ediliyor. Kitap sunumlarımız gerçekleşti. Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında atasözleri çizime dönüştürüldü ve öğrenci çalışmaları panolara asıldı.

 4. Sibel Erkan Dans Eğitmeni

  Yaratıcı dans çalışmaları yapıldı.
  Dönüş(sağ)çalışmalarına devam edildi ve sol dönüş teknikleri çalışıldı.
  Yeni koreografi çalışmaları yapıldı.
  Öğrendiğimiz adımlar müzik eşliğinde tekrar edildi.

 5. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Müzik dönemleri (Orta Çağ-Barok-Rönesans-Klasik-Romantik-Modern müzik dönemleri) özellikleri anlatıldı, müzikleri dinletildi, her sınıfta sunumları yapıldı.
  Müzik kulağı çalışmaları, melodi tekrarları yapıldı.
  18 Mart Çanakkale Zaferi için koro çalışmaları

 6. Orhan Demir - Beden eğitimi öğretmeni

  Futbol dersine giriş yapıldı. Futbol egzersizleri yapıldı. Genel esneme hareketleri yapıldı. Eğitsel oyunlar oynandı. Bacak çalıştırma antrenmanları yapıldı

 7. Songül Ceran Fen Bilimleri

  Şubat ayı fen bilimleri ders içeriğnde; öğrenciler Maddelerin tanecikli yapıda olduğunu ve taneciklerin maddenin bulunduğu hale göre hareket enerjisini yorumlamayı öğrendiler. Maddelerin yoğunluğunu hesaplama öğrenildi. Maddeler ısı iletkenliklerine göre sınıflandırıldı.Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışıldı. Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırılıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verildi.
  Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiği deneyerek keşfetmeleri sağlandı.
  Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiği öğrenildi. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
  Sesin farklı ortamlardaki sürati karşılaştırıldı.

 8. Sezinur Çalık Matematik

  Şubat ayında öğrencilerim ondalık gösterimlerde çarpma, bölme, yuvarlama ve tahmini sonuç bulma öğrendi. 10’un kuvvetleri ile kolay yoldan çarpma ve bölme yaptılar. Oran kavramına giriş yapıp birimli oran ve birimsiz oran farkını gördüler.

 9. İngilizce Zümresi

  Şubat ayında Wider World 3 kitabımızın 3. ve 4. ünitesini bitirdik. 3. ünitemizde “Tasty Treats” başlığı altında İngilizce yemek ve içecekleri öğrendik. Aynı zamanda bu üniteyle birlikte Present Perfect Tense öğrenip alıştırmalar yaptık. 4. Ünite kapsamında ise “Entertain Us” başlığı altında İngilizce olarak film türlerini öğrendik. Bu ünitede “Comparatives&Superlatives” tekrarı yaptık ve “some, any, much, many, a few, a little, a lot of” konularını öğrendik. Kitabımıza ek olarak derslerimizde İngilizce şarkılar dinlemeye devam ettik.

 10. Özge Patlar / Bilişim Teknolojileri

  KoduGameLab ile arayüz çalışıldı, kodlama yapıldı,
  Unplugged kodlama çalışmaları yapıldı

Yoruma kapalı.