7A Sınıfı Şubat Ayı Bülteni

This Post Has 10 Comments

 1. Aysun GENÇÇAKIR/DKAB ÖĞRETMENİ

  Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
  Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
  Bir peygamber tanıyorum Hz Salih as
  Hz Salih as hayatını ana hatlarıyla tanır ve açıklar
  Bir süre tanıyorum Felak süresi
  Felak suresinin anlamını tanır,ezberler
  Nas suresini tanır ve anlamını ezberler
  Allah’ın kulu hz Muhammed sav
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.

 2. Samiye YILDIRIM/ Sosyal Bilgiler

  Şubat ayı içerisinde Sosyal Bilgiler dersinde; temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlar, bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği, Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkıları, . XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisi konuları işlendi.

 3. Seda KÜLAH/ Türkçe Öğretmeni

  Fiil Çekimi konusu sınıfta işlendi.
  Durum fiilleri, iş fiilleri, oluş fiilleri örneklerle açıklandı. Fasikül üzerinde etkinlikleri tamamlandı.
  Haber kipleri açıklandı. Öğrencilerin tahtaya çıkarak örnek fiilleri çekimlemeleri istendi. Konuyla ilgili ödevlendirmeler yapıldı.
  Kitap okuma derslerinde öğrencilerin okuma yapmasına önem verildi. Kitap sunumları gerçekleşti, yeni kitaba geçildi. Wordwall ders çalışma platformunda oyun kökenli alıştırmalar yapıldı.

 4. Sibel Erkan Dans Eğitmeni

  Sirtaki
  Öğrendiğimiz adımlar müzikli ve müziksiz olarak tekrar edildi.
  Yeni adım çalışmaları yapıldı.
  Sirtaki dansı duruş çalışmalarına devam edildi.

 5. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Müzik dönemleri (Orta Çağ-Barok-Rönesans-Klasik-Romantik-Modern müzik dönemleri) özellikleri anlatıldı, müzikleri dinletildi, her sınıfta sunumları yapıldı.
  Müzik kulağı çalışmaları, melodi tekrarları yapıldı.

 6. Orhan Demir - beden eğitimi öğretmeni

  Futbol dersine giriş yapıldı. Futbol egzersizleri yapıldı. Genel esneme hareketleri yapıldı. Eğitsel oyunlar oynandı. Bacak çalıştırma antrenmanları yapıldı

 7. Sezinur Çalık Matematik

  Şubat ayında öğrencilerim, oran ve orantı ünitesinde ters orantı ve doğru orantı kavramlarını öğrendi. Günlük hayattan örnekler verdi. İlgili problemleri çözdü. Yüzdeler ünitesine giriş yaparak bir sayının belirli yüzdesini bulma, belirli yüzdesi verilen sayının tamamını bulma yöntemlerini öğrendi. Yüzde kesir ilişkisini göz önünde bulundurarak kolay yoldan çözüme ulaşma yöntemlerini inceledi.

 8. Songül Ceran Fen Bilimleri

  Şubat ayı fen bilimleri ders içeriğnde öğrenciler. Yaygın bileşiklerin formülleri, isimleri ve bazı kullanım alanları öğrenildi.Karışımları sınıflandırmayı ve karışımların ayrılma yöntemleri öğrenildi.Çözeltilerin çözünme hızına etki eden faktörler öğrenildi.Geri dönüşüm ve önemi tartışıldı. Yeni ünite olan Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceği öğrenildi. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu ve Cisimlerin farklı ışık renkleri altında görüldüğü renkler öğrenildi.

 9. İngilizce Zümresi

  Şubat ayında öğrencilerimizle “If Clause” üzerine yoğunlaştık. “Conditional 0-1-2-3” cümlelerinin detaylarını ve yapılarını öğrendik. Aynı zamanda, 4. Ünite kapsamında “Work Hard, Dream Big” başlığı altında İngilizce olarak meslekleri öğrendik, virtual reality hakkında konuştuk. 5. Ünite kapsamında ise “To the Stars and Beyond” başlığı altında İngilizce olarak uzay ile ilgili kelimeleri öğrendik. Son olarak, Stronger kitabimizdan LGS calismalari yaptik.

 10. Özge Patlar / Bilişim Teknolojileri

  KoduGameLab ile arayüz çalışıldı, kodlama yapıldı,
  Unplugged kodlama çalışmaları yapıldı

Yoruma kapalı.