This Post Has 12 Comments

 1. Zeynep ZENGİN - İngilizce Öğretmeni

  LGSİNG
  Öğrencilerimizle bu ay 1. Ünitemizdeki kelimeleri öğrendik. Bu kelimelerle ilgili alıştırmalar yaparak kelimeleri pekiştirdik. Son olarak, yeni nesile uygun soru tarzları ile 1. üniteyle ilgili test çözerek konuyu tamamladık.

 2. Gökçe Taşkın - İngilizce Öğretmeni

  Bu ay Main Course dersimizde Wider World 4 kitabımızın başlangıç ünitesi bitirilmiş, birinci üniteye başlanmıştır. Başlangıç ünitesi kapsamında geçtiğimiz senenin dilbilgisi konuları olan Present Simple (geniş zaman), Adverbs of Frequency (sıklık zarfları), Wh- questions (soru kelimeleri), Comparatives & Superlatives (karşılaştırma sıfatları ve üstünlük bildiren sıfatlar), Present Continuous (şimdiki zaman), Past Simple (geçmiş zaman) ve Present Perfect (for/since) konuları tekrar edilmiş, bu konularla ilgili alıştırmalar yapılmıştır. Okul, ilişkiler, teknoloji, seyahat, ulaşım, hobiler ve boş zaman aktiviteleri konuları üzerinden keime tekrarları yapılmış, çeşitli alıştırmalar ile pekiştirilmiştir. Birinci üniteye de Adjectives of emotion (duygu sıfatları), Verbs of success and failure (başarı ve başarısızlık fiilleri) ve Phrasal verbs of achieving goals (Öbek fiiller) kelimeleri öğrenerek başlanmış ve ilgili alıştırmalar tamamlanmıştır.

 3. Aysun GENÇÇAKIR / DKAP

  İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. Kaza Ve Kader.1.konu akabinde LGS sınav tarzı soru çözümü yapıldı.

 4. Seda KÜLAH-Türkçe Öğretmeni

  “Sözcükte Anlam” ünitesi bitirildi.
  Fasikül defterinden konuyla ilgili etkinlikler yapıldı.
  MEB kazanım testlerinden örnek sorular çözüldü. Öğrencilerin en çok hata yaptıkları noktalar fark edildi, konu tekrarı yapıldı.
  Deneme sonuçları sınıfta analiz edildi.
  Eksiklikler giderildi.
  Konuyla ilgili ödevlendirmeler ve kontrolleri haftalık olarak yapıldı. “Paragraf Ekseni” kitabından haftalık denemeler sınıfta çözüldü, analiz edildi.
  Deyim ve atasözü ünitesine giriş yapıldı.

 5. Orhan Demir - Beden Eğitimi Öğretmeni

  -Öğrencilermizin fiziksel gelişim süreçlerini takip etmek amacıyla 1. Dönem fiziksel uygunluk ölçümleri yapıldı. Öğrencilerin boy kilo, kuvvet dayanıklılık , esneklik ölçümleri yapıldı.
  – Eğitsel oyunlar
  – Basketbolda stance oturuş,kayma adımı(savunma)
  – Basketbolda driller(top sektirme, iki eli kullanma, engellerden geçme, istasyonları tamamlama) yapıldı
  – Basketbol ile ilgili, basketbolu sevdirmeyi amaçlayan ve basketbolu öğrenmeyi pekiştiren oyunlar oynandı.

 6. Samiye YILDIRIM / Sosyal Bilgiler Öğretmeni

  Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi
  Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin 20.YY’ın başlarındaki siyasal ve sosyal durumunu kavrar.
  Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı konularında; Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali, Tanzimat ve Islahat Fermanı, Meşrutiyet kavramlarını öğrendiler.
  Mustafa Kemal’in hayatı, eğitim ve askerlik hayatı, etkilendiği fikir akımları, kişilik özelliklerini öğrendiler.
  Tabu oyunu ile bilgilerini pekiştirdiler.

 7. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Müzik kulağı duyum testi çalışmaları yapıldı. Piyano’da verilen tek notanın tekrarını verilen vokal harfi ile birlikte tekrar eder. Do Majör gamını seslendirir. Ses ısıtma egzersizleri yapar. İstiklal Marşı’nın 4/4 lük ölçü sayısını sayarak doğru söyler. 2/4 – 3/4- 4/4 ‘lük basit değerlerde nota ve ritim çalışmaları yapar. Müzik türleri ile ilgili duyduğumuz müziklerin tarzlarını doğru söylemek gibi eğlenceli çalışmalar da ayrıca yapıldı. Koro çalışmaları başladı.

 8. Serpil ÇETİNKAYA-Görsel Sanatlar Öğretmeni

  Tasarım nedir? Tasarımın unsurlarını oluşturan çizgi ve rengin gösterge nitelikleri üzerinde durularak, bir markanın logo tasarım süreci konuşuldu. Bu süreç içerisinde sıcak-soğuk renkler gruplandırıldı ve renklerin oluşturduğu karşıt ilişki açıklandı. Günümüzdeki reklam ve nesneler üzerindeki logo tasarımları tartışıldı. Pop- Art sanatının temel süreci anlatıldı. Örnekler incelendi ve renk-çizgi birlikteliği konuşuldu. Her bir bireyin kendi seçtiği malzeme ile; karton, mukavva, renkli kalemler ile bir Pop-Art görseli üretmesi sağlandı. Dünya sanat ölçeğinde değeri bilinen ressam Vincent Van Gogh’un hayatı ve eserleri anlatıldı.

 9. Songül Ceran Fen Bilimleri

  Eylül ayı fen bilimleri dersi içeriğinde; Mevsimlerin oluşumu öğrenildi. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinildi. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisi öğrenildi. İklim ve hava olayları arasındaki farklar açıklandı. İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri kavramlarını pekiştirmek için etkinlikler ve soru çözümü yapıldı. . Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramları açıklanarak bu kavramlar arasında ilişki kuruldu. DNA nın yapısı öğrenildi. Öğrencilerden öğrendiğimiz konular ile ilgili düzenli soru çözmeleri beklenilmektedir.

 10. Sibel Erkan Dans Eğitmeni

  Salsa
  Geçtiğimiz seneden öğrendiklerimizi hatırlamak amacıyla;
  Ritim çalışmaları yapıldı.
  Salsa başlangıç adımları hatırlandı ve ritim eşliğinde tekrarları yapıldı.
  Ayak hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  Partnerli dans çalışmaları yapıldı.

 11. Özge Patlar- Bilişim Teknolojileri

  Compute it uygulamasında kodlama ile bulmaca çözüldü.

 12. Sezinur Çalık Matematik

  Eylül ayında öğrencilerim, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulmayı öğrendi. Pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazdı. EBOB ve EKOK bulma işlemlerini uyguladı, ilgili problemleri çözdü. Asal sayı ve aralarında asal gibi kavramlara giriş yaptı. LGS’ye yönelik çalışmalarla çarpanlar ve katlar ünitesini pekiştirdi.

Yoruma kapalı.