OCAK

İNGİLİZCE
Ocak ayı içerisinde Focus kitabımızın 2. ünitesi tamamlandı. Past Simple, Past Continuous ve Used to konuları işlendi. İşlenen konularla ilgili alıştırmalar yapılarak konular pekiştirildi. Konuşma ve dinleme alıştırmaları da yapıldı. GÖKÇE TAŞKIN

Ocak ayında Focus kitabımızın 2. ünitesini tamamladık.Past Simple, Past Continuous ve Used to konuları işleyip bol tekrar yaptık.Ders dışı ödevlendirmelerle destekledik.
SERCAN GÜNDÜ

Ocak ayında What a World okuma kitabımızda 4 ünite işledik. Okuma parçalarına ait etkinlikler, alıştırmalar çözülüp sorular cevaplandı. Yazmayı pekiştirmek adına okunan parçalarla ilgili Writing ödevi verildi. İLAYDA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Ocak ayında, Şiirde Ahenk Unsurları konusu işlendi. Şiirde ahengi hangi unsurlar sağlar veya ahenk sadece bu unsurlarla mı sağlanır? soruları irdelenerek konu işlendi. Özellikle kafiye ve redif bulma konusunda çokça etkinlik yapıldı. Şiirde Ölçü konusunda kullanılan üç ölçü hakkında bilgi verildi, etkinliklerle pekiştirildi. Şiirle ilgili kullanılan bazı terimler hakkında bilgi verildi. 8. sınıfta da öğrendikleri Edebi Sanatlar konusuna geçiş yapıldı ve daha kapsamlı bilgiler verildi. Her bir sanat örnekler şiirler üzerinde bulunmaya çalışıldı. Şiir Türleri hakkında bilgi verildi, örnek şiirlerle pekiştirildi. Son olarak Şiir Yazma ve Şiir Dinletisi Hazırlama konularında bilgi verildi. Bunların dışında bu ay Franz Kafka’nın “Dönüşüm” adlı modern klasik eseri okunup derste edebi tahlil ve eleştiri yapıldı. ZUHAL AYDIN

MATEMATİK
Ocak ayında birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler konusu işlenildi. Soru çözümü yapıldı.mutlak değer ve mutlak değerli eşitsizlikler konusu işlenildi. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler konusu işlenildi. TUBA SABIR

TARİH
İlk 3 ünitenin kitabımızdan genel tekrarı yapıldı.Soru fasikülümden 1. Fasikül bitirildi. SEMA SAĞLAM

COĞRAFYA
Ocak ayı 9. Sınıf Coğrafya dersi içeriğinde Aralık ayında başlanılan İzohips yöntemi bitirildi. Ardından atmosferin özellikleri ve katmanları öğrenilerek, ‘Atmosfer olmasaydı ne olurdu? ‘ sorusuna sınıfça cevaplar arandı. Hava durumu ve iklim tanımları yapılıp özelliklerine değinildi. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler maddeler şeklinde açıklandı. İzoterm haritaları Ocak-Temmuz ayları ve yıllık ortalama olarak incelendi.HANDAN TEPE

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ocak ayı içerisinde öğrenci;
İslamda ibadet kavramı ve ibadetin kapsamını tanır ve açıklar.
İslamda ibadetin yapılış mahiyetini tanır önemini kavrar ve açıklar .AYSUN GENÇÇAKIR.

FİZİK
Ocak ayında fizik dersinde Newtonun hareket yasaları konusu işlendi. Net kuvvet ivme ve kütle arasındaki ilişki ve serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden kuvvetler gösterildi. Yatay ve düsey düzlemdeki etki ve tepki kuvvetleriningösterimi yapıldı. Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler, statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri örneklerle açıklandı. Sürtünme kuvvetinin matematiksel modeli verilerekavantajları ve dezavantajları örnekler üzerinden açıklandı. SEMRA GÜNAY
KİMYA
Ocak ayında Kimyasal türler arası etkileşim fasikulune geçildi. Fasikuldeki örnek sorular çözüldü. Testler ödev verildi .AYSUN YILDIZ
BİYOLOJİ
Ocak ayı Biyoloji ders içeriğinde; Organik Bileşiklerden Enzimler konusu bitirildi. Enzimlerin özellikleri ve Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerin önemli olduğu vurgulandı.
Devamında ise Hormonlar ve Vitaminler konuları bitirildi. Nükleik Asitler konusuna başlandı çaşitleri ve yapısından söz edildi. konuya devam edilecektir.
Sömestr tatilinde özellikle işlenen konuları düzenli tekrar etmeleri ve bu konularla ilgili olan yaprak testleri çözmeleri beklenmektedir. SONGÜL CERAN

ARALIK

İNGİLİZCE
Aralık ayında 9. sınıflarla Focus 1 kitabından ”Present Perfect Simple”,”Future/will”,”Future/be going to” konuları bol örneklerle pekiştirildi.Dersler esnasında speaking,writing alıştırmalarını içeren sınıf aktiviteleri yapıldı.Kitap bitirildi.
SERCAN GÜNDÜ

Aralik ayinda Focus 1 kitabimizin son unitesini de tamamlayarak Focus 2 kitabimizin ilk unitesine basladik. “Gelecek Zaman” konusu islendi ve genel tekrar yapildi. Kisilik ozellikleri ile ilgili kelimeler ve karsit anlamlilari ogrenildi. Konuyla ilgili bolca konusma alistirmalari yapildi. Haftalik duzenli olarak yapilan online odevlendirmelerle konular pekistirildi.
GÖKÇE TAŞKIN

What a World kitabına başlangıç yapıldı. İlk ünitenin çoktan seçmeli soruları ve okuma sonu etkinlikleri yapıldı. Seçilen bir konudan “essay” yazma ödevi verildi.
İLAYDA İLHAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Aralık ayında Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 2. fasiküldeki Yazım Kuralları ve Noktalama işaretlerini komple bitirip bolca etkinlik ve test çözdük. 3. Fasiküldeki Şiir konusuna geçiş yaptık. Şiirde nazım birimi ve biçimi, ahenk unsurları konularını işledik. Etkinliklerle pekiştirdik. Genel tekrar yapmak amacıyla geçmiş konulardan da testler çözdük. Bu ay sınıfça iki gruba ayrılıp Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” eserini okuyarak Türk edebiyatına, Stefan Zweig’ın “Satranç” adlı eserini okuyarak da dünya edebiyatına dair bilgi edindik. Kitapları eleştirdik, yorumladık, kitap eleştirisinin nasıl yapılacağını öğrendik.
ZUHAL AYDIN

MATEMATİK
Aralık ayında genel tekrar yapılıp EBOB-EKOK konusu işlendi. Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durum problemleri öğrenildi. Konu ile ilgili sorular çözüldü. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler konusuna giriş yapıldı.
TUBA SABIR

TARİH
Aralık ayında İslam Tarihi ünitesine giriş yapıldı. Hz. Muhammed Dönemi ve savaşları hakkında bilgi verildi. Dört Halife Devri konusuna geçildi.
SEMA SAĞLAM

COĞRAFYA
Aralık ayı Coğrafya 9. sınıf dersi içeriğinde Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları tamamlamdı. Sorularla konu pekiştirme yapıldıktan sonra yeni ünitemiz Harita Bilgisi (Kartografya) konusuna giriş yapıldı. Haritada bulunması gereken unsurlar ve projeksiyon türleri incelendi. Dünya haritası üzerinde ülkelerin harita üzerinde bozulma oranlarına bakıldı. Ölçek türleri tanımlanarak çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme, uzunluk hesaplama, alan hesaplama ve eğim hesaplama formülleri ile soru örnekleri çözüldü. Haritacılık tarihinde yer alan Türk ve Müslüman bilim adamlarının katkılarından bahsedildi. Harita çizme yöntemlerinden olan Kabartma, Tarama, Renklendirme yöntemleri incelenerek özellikleri verildi.
HANDAN TEPE

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Aralık ayı ders içeriği sonucunda öğrenciler,
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır.
İnsanın doğası ile din arasındaki ilişki kurar.
İman ve islam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
İslamın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder.
Nisa suresi 136.ayette verilen mesajları değerlendirir. (AYSUN GENÇÇAKIR)

FİZİK
Aralık ayında fizik konularından hareket konusuna devam edildi. Sabit hızlı hareket, ivme kavramları üzerinde duruldu. Grafik çizimleri yapıldı. Newton’un hareket yasaları konusuna başlandı.
SEMRA GÜNAY

KİMYA
Aralık ayında 2. Ünitemizde yer alan Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları işlendi. Elementler periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırıldı. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklandı. Konu kavrama testleri ödev olarak verildi.
AYSUN YILDIZ

BİYOLOJİ
Aralık ayı biyoloji ders içeriğinde Canlıların Temel Bileşenlerinden; Proteinlerin yapısı , canlılar için önemi ve görevleri konusu bitirildi. Özellikle proteinlerin canlıların DNA’sında ki genetik şifreye göre sentezlenildiği üzerinde duruldu. İşlenen konular ile ilgili soru tarzlarını anlayabilmeleri için öğrencilerle birlikte sorular çözüldü. Bir diğer bileşen Enzimler konusuna başlandı. Konu işlenmeye devam etmektedir.
SONGÜL CERAN

KASIM

İNGİLİZCE

Kasım ayında Focus kitabı 6. ünitede ”Past Simple negatives and questions” konusunu , 7. ünitede ”Present Perfect with ever/ never” ve ”Present Perfect with already,just,yet” konularını işlendi.

SERCAN GÜNDÜ

Kasim ayi boyunca Focus 1 kitabinin 6. ve 7. Uniteleri tamamlandi. Ogrenciler spor, seyahat ve ulasım ile ilgili kelimelerin yani sıra Past Simple ve Present Perfect Tense gramer konularını ogrendiler. Her hafta duzenli olarak verilen on line ödevler ve sinif ici alıstırmaları ile ogrenilen konular pekistirildi.

GÖKÇE TAŞKIN

TÜRKÇE

Kasım ayında İsimler konusunun genel tekrar yapıldı testler çözüldü. Konuların genel tekrarı deftere not alarak sağlandı. 2. fasikülden Yazım Kuralları konusuna giriş yapıldı. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de,ki,mi”nin Yazımı, Eklerin Yazımı ve Birleşik Yapılı Sözcüklerin Yazımı konuları işlendi. Konularla ilgili pekiştirme soruları, testler çözüldü. Ödevlendirmeler genel tekrar amacıyla karışık konulardan verildi.

ZUHAL AYDIN

MATEMATİK

Kasım ayında denklem ve eşitsizlik konusunun içeriğinde sayı kümelerini tanıyıp birbiriyle ilişkilendirilmesini öğrenip soruları çözüldü. Bölme bölünebilme konusu bitirildi. Örnek soru çözümü yapıldı. Test çözülüp eksikler tamamlanıp ebob ekok konusuna geçilecek.

TUBA SABIR

TARİH

Kasım ayında 3.ünitemiz olan ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ünitesi işlendi. Üniteyle ilgili pekiştirme soruları çözüldü.

SEMA SAĞLAM

COĞRAFYA

Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde paralellerin özellikleri kısaca tekrar edilerek, Dünya şekli ve haritası üzerinde enlem boylam özellikleri belirtildi. Meridyenlerin özellikleri maddeler şeklinde incelendi. Konuyla bağlantılı olarak yerel saat hesaplamaları işlem öncelikleri belirtilerek, örnek yerel saat soruları çözüldü. Güneşin gökyüzündeki konumunu kullanarak saat ve meridyen bulma çalışmaları yapıldı.

HANDAN TEPE

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Öğrenciler Kasım ayı içerisinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde,

Allahın sıfatlarını ve Esmaül hüsnası anlayıp hayatı içersinde örneklendirerek anlamlandırdı.
Allaha cc imanın İnsan davranışlarına ve İnsanların ruhi psikolojisİne yaptığı olumlu etkilerini fark etti.
Duanın önem ve mahiyetini anlayıp ayet ve hadisler ile önemini fark edip insanın hayatında madden ve manen önemini farketti.
Hz İbrahim as peygamberi tanıdı ve tevhid inancının bu peygamberin as hayatındaki önemini fark etti . Tevhid , Allah’ın varlığı ve birliğine dair önemli kavramları öğrendi.
Kuranı kerimdeki İhlas suresini ve anlamını öğrendi surede Allah’ın tevhidinin önemini fark etti.

AYSUN GENÇÇAKIR

FİZİK

Kasım ayı Fizik dersi içeriğinde  hareket konusuna başlandı. Hareket çeşitleri örneklerle açıklandı. Hız ve sürat arasındaki farklar açıklandı. Ortalama hız, ortalama sürat soruları çözüldü.

SEMRA GÜNAY

KİMYA

Kasım ayında 2.fasikul atom ve periyodik sistem ünitesindeki atom modelleri konusu işlendi. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli ve modern atom teorisinin özelliklerini ve eksiklikleri işlendi. Pekiştirme soruları çözüldü.

AYSUN YILDIZ

BİYOLOJİ

Kasım ayı biyoloji dersi içeriğinde Canlıların Temel Bileşenlerinden Organik Bileşenler konusuna devam edildi. Lipitlerin görevleri ve çeşitleri üzerinde duruldu. Konu ile ilgili sorular çözülerek pekiştirilmeye devam edilecek.

SONGÜL CERAN

EKİM

İNGİLİZCE

Focus 1 kitabımızın 5 ve 6. üniteleri tamamlandı. Öğrenciler zorunluluklar, yasaklar ve tavsiye verme konularında kendilerini ifade edebilmeyi, geçmiş zamanda olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi yapabilmeyi öğrendiler. Konular ile ilgili sınıf içi gramer, konuşma ve okuma alıştırmaları yapıldı. Gökçe Taşkın

Ekim ayında Focus da 4. ve 5. üniteler tamamlandı.Have to/ doesn’t have to,must,mustn’t,should,shouldn’t konuları işlendi.Aynı zamanda past simple konusu tekrar edildi , yazma çalışması yapıldı ve öğrencilere ev ödevleri verildi. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Ekim ayı içerisinde 2. fasikülü bitirdik. İşlemen tüm konuları genel tekrar yaparak defterimize yazdık. Bu ay özellikle hikaye ve iletişim konusu üzerinde durduk, örneklerle konuları pekiştirdik. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Ekim ayında kümeler konusunun devamını işledik bitirdik ve bol soru çözdük. Soru bankası kitabımızdan kümeler testlerini bitirdik. 3. Ünite olan sayı kümeler ünitesine başladık. Konumuz devam ediyor. Tuba Sabır

TARİH

Orta Asya Türk Tarihi Ünitesine geçildi.İlk türk devletleri,ilk türk devletlerinde kültür medeniyet Hakkında bilgi verildi.İşlediğimiz ilk 2 üniteyle ilgili genel tekrar ve soru çözümü yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde Dünya’nın Güneş karşısında izlediği elips yörüngenin sonuçları incelendi. Ardından eksen eğikliğinin sonuçları incelenerek örnek sorular çözüldü. 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yarımkürelerin yaşadığı özelliklere değinildi. Mutlak konum ve göreceli konum özellikleri konusu işlendi. Örnek sorularla konu pekiştirmesi yapıldı. Paralellerin özellikleri bitirildi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allahın varlığı birliği
Tevhid inancının mahiyetini tanıdı
Evrendeki oluşumun süreci ve nasıl kainat oluştu
Evrende Allahın varlığının delillerini tanıdı Aysun Genççakır

FİZİK

Eylül ayın da fizikten madde ve özellikleri konusu işlendi. Örnekler çözüldü. Genel tekrar yapıldı. Semra Günay

KİMYA

Ekim ayında kimya dersinde atom ve periyodik sistem ünitesine geçildi. Atom altı tanecikler proton nötron elektron kavramları anlatıldı. Kütle numarası,atom numarasının atomda bulunduklari yerler incelendi. Örnekler çözüldü. Aysun Yıldız

BİYOLOJİ

Ekim ayı biyoloji dersi içeriğinde Canlıların Temel Bileşenlerinden Organik Bileşenler konusuna başlandı. Organik Bileşenlerin tamamının ismi verildikten sonra ilk bileşen olan Karbonhidratlara başlandı. Karbonhidratların görevleri ve çeşitleri üzerinde duruldu. Konu ile ilgili sorular çözülerek pekiştirilmeye devam edilecek.

Öğrencilerden konunun içerdiği terimlerin çoğuna yabancı oldukları için derste birlikte üzerinde durulduğu gibi tablo yaparak sık sık tekrar etmeleri beklenmektedir. Songül Ceran

EYLÜL

İNGİLİZCE

Focus 1 kitabımızın 2. ve 3. üniteleri tamamlandıktan sonra 4. ünitesine başlandı. Şimdiki zaman ve Geniş Zaman gramer konuları işlendi. Öğrenciler formal/informal şekilde mail atabilmeyi, bir fotoğrafı ayrıntılı şekilde tanımlayabilmeyi; meslekler, müzik zevkleri ve giyim tarzları konusunda ayrıntılı şekilde konuşabilmeyi öğrendiler. Konuları pekiştirme amaçlı okuma ve konuşma pratiklerinin yanında online ödevlendirme sisteminden ve kitaptan da gramer alıştırmaları çözüldü. Gökçe Taşkın

Eylül ayı içerisinde Seçmeli 1. Yabancı Dil ve İng. Edebiyatı dersinde “Collocations,Prepositions” , “Present Simple” , “Countable,uncountable nouns”,”Articles” , “Present Continuous” konuları işlendi.İlk 3 ünite tamamlandı,4. üniteye başlandı. .”Comparatives ve Superlatives “ konuları işlendi ve kitaptan alıştırmalarla pekiştirildi.Workbooktan opposite adjectives alıştırmaları ve “Comlaratives,Superlatives” konusu tekrar edildi. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Eylül ayı içerisinde Hikâye konusuna başlangıç yaptık. Olay hikayesi ve durum hikayesinin farklarını öğrendik. Temsilcilerini öğrendik. Hikaye nasıl yazılır, aşamalarını belirledik. Sunumun nasıl hazırlanacağını, nelere dikkat edileceğini öğrendik. Sınıftan bir grup hikaye yazıp derste okudu, bir grup da olay ve durum hikayeciliği konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Ders içerisinde ayrıca metinler okuyup etkinlik sorularını hep birlikte çözdük. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Mantık konusuyla ilgili soru çözümü yapıldı. Kümeler konusuna geçildi. Küme kavramları , kümelerde işlemler konusu işlenildi. Küme problemleri çözüldü. Kümelerle ilgili biraz daha örnek soru çözümü yapılıp konu bitirilecek. Tuba Sabır

TARİH

Tarih öncesi devirler ünitesi işlendi.Mısır ve Mezopotamya coğrafyasının özellikleri anlatıldı.”Coğrafya Kaderdir” sözü üzerinde yorumlar yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Eylül ayı Coğrafya dersinde sırasıyla İlk Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ coğrafyacıları hakkında bilgiler verildi. Ardından Dünya’nın küremsi şekli ve geoit şekli sonuçlarıyla birlikte incelendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İslamda bilgi kaynaklarını tanıdı önemli olan bilgiler not edilip tekrarlar ile pekişitirilmesi sağlanır. Aysun Genççakır

FİZİK

Eylul ayında 1.fasikül bitirildi ve devamında 2.fasiküle başlandı. Ders kitabından konu işlenip örnek sorular çözüldü. Pekiştirme soruları ve konu kavrama testleri ödev olarak verildi. Semra Günay

KİMYA

Simyadan Kimyaya, Kimya Disiplinleri, Kimyacıların Çalışma Alanları,Kimyanın Sembolik Dili,Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konuları bitirildi. Pekiştirme soruları ve konu kavrama testleri ödev olarak verildi.

BİYOLOJİ

Yaşam Bilimi ünitesine başlandı.Canlı kavramı üzerinden biyolojinin günümüzdeki anlamı ile nasıl kullanıldığı belirtildi. Canlıların ortak özellikleri konusu işlendi ve bitti.Başlıklar halinde sayılan canlıların ortak özellikleri dışında bulunan bazı ortak özelliklerin daha olduğu üzerinde duruldu ve bu özellikler not alındı. Canlıların yapısındaki temel bileşiklerin İnorganik Bileşikler ve Organik Bileşikler olmak üzere ikiye ayrıldığı üzerinde duruldu .Ve İnorganik bileşikler konusuna başlandı. İnorganik bileşiklerden suyun özellikleri ve görevleri işlendi ve bitti. Songül Ceran