KASIM

İNGİLİZCE

Kasım ayında Focus kitabı 6. ünitede ”Past Simple negatives and questions” konusunu , 7. ünitede ”Present Perfect with ever/ never” ve ”Present Perfect with already,just,yet” konularını işlendi.

SERCAN GÜNDÜ

Kasim ayi boyunca Focus 1 kitabinin 6. ve 7. Uniteleri tamamlandi. Ogrenciler spor, seyahat ve ulasım ile ilgili kelimelerin yani sıra Past Simple ve Present Perfect Tense gramer konularını ogrendiler. Her hafta duzenli olarak verilen on line ödevler ve sinif ici alıstırmaları ile ogrenilen konular pekistirildi.

GÖKÇE TAŞKIN

TÜRKÇE

Kasım ayında İsimler konusunun genel tekrar yapıldı testler çözüldü. Konuların genel tekrarı deftere not alarak sağlandı. 2. fasikülden Yazım Kuralları konusuna giriş yapıldı. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de,ki,mi”nin Yazımı, Eklerin Yazımı ve Birleşik Yapılı Sözcüklerin Yazımı konuları işlendi. Konularla ilgili pekiştirme soruları, testler çözüldü. Ödevlendirmeler genel tekrar amacıyla karışık konulardan verildi.

ZUHAL AYDIN

MATEMATİK

Kasım ayında denklem ve eşitsizlik konusunun içeriğinde sayı kümelerini tanıyıp birbiriyle ilişkilendirilmesini öğrenip soruları çözüldü. Bölme bölünebilme konusu bitirildi. Örnek soru çözümü yapıldı. Test çözülüp eksikler tamamlanıp ebob ekok konusuna geçilecek.

TUBA SABIR

TARİH

Kasım ayında 3.ünitemiz olan ORTA ASYA TÜRK TARİHİ ünitesi işlendi. Üniteyle ilgili pekiştirme soruları çözüldü.

SEMA SAĞLAM

COĞRAFYA

Kasım ayı coğrafya dersi içeriğinde paralellerin özellikleri kısaca tekrar edilerek, Dünya şekli ve haritası üzerinde enlem boylam özellikleri belirtildi. Meridyenlerin özellikleri maddeler şeklinde incelendi. Konuyla bağlantılı olarak yerel saat hesaplamaları işlem öncelikleri belirtilerek, örnek yerel saat soruları çözüldü. Güneşin gökyüzündeki konumunu kullanarak saat ve meridyen bulma çalışmaları yapıldı.

HANDAN TEPE

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Öğrenciler Kasım ayı içerisinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde,

Allahın sıfatlarını ve Esmaül hüsnası anlayıp hayatı içersinde örneklendirerek anlamlandırdı.
Allaha cc imanın İnsan davranışlarına ve İnsanların ruhi psikolojisİne yaptığı olumlu etkilerini fark etti.
Duanın önem ve mahiyetini anlayıp ayet ve hadisler ile önemini fark edip insanın hayatında madden ve manen önemini farketti.
Hz İbrahim as peygamberi tanıdı ve tevhid inancının bu peygamberin as hayatındaki önemini fark etti . Tevhid , Allah’ın varlığı ve birliğine dair önemli kavramları öğrendi.
Kuranı kerimdeki İhlas suresini ve anlamını öğrendi surede Allah’ın tevhidinin önemini fark etti.

AYSUN GENÇÇAKIR

FİZİK

Kasım ayı Fizik dersi içeriğinde  hareket konusuna başlandı. Hareket çeşitleri örneklerle açıklandı. Hız ve sürat arasındaki farklar açıklandı. Ortalama hız, ortalama sürat soruları çözüldü.

SEMRA GÜNAY

KİMYA

Kasım ayında 2.fasikul atom ve periyodik sistem ünitesindeki atom modelleri konusu işlendi. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli ve modern atom teorisinin özelliklerini ve eksiklikleri işlendi. Pekiştirme soruları çözüldü.

AYSUN YILDIZ

BİYOLOJİ

Kasım ayı biyoloji dersi içeriğinde Canlıların Temel Bileşenlerinden Organik Bileşenler konusuna devam edildi. Lipitlerin görevleri ve çeşitleri üzerinde duruldu. Konu ile ilgili sorular çözülerek pekiştirilmeye devam edilecek.

SONGÜL CERAN

EKİM

İNGİLİZCE

Focus 1 kitabımızın 5 ve 6. üniteleri tamamlandı. Öğrenciler zorunluluklar, yasaklar ve tavsiye verme konularında kendilerini ifade edebilmeyi, geçmiş zamanda olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi yapabilmeyi öğrendiler. Konular ile ilgili sınıf içi gramer, konuşma ve okuma alıştırmaları yapıldı. Gökçe Taşkın

Ekim ayında Focus da 4. ve 5. üniteler tamamlandı.Have to/ doesn’t have to,must,mustn’t,should,shouldn’t konuları işlendi.Aynı zamanda past simple konusu tekrar edildi , yazma çalışması yapıldı ve öğrencilere ev ödevleri verildi. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Ekim ayı içerisinde 2. fasikülü bitirdik. İşlemen tüm konuları genel tekrar yaparak defterimize yazdık. Bu ay özellikle hikaye ve iletişim konusu üzerinde durduk, örneklerle konuları pekiştirdik. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Ekim ayında kümeler konusunun devamını işledik bitirdik ve bol soru çözdük. Soru bankası kitabımızdan kümeler testlerini bitirdik. 3. Ünite olan sayı kümeler ünitesine başladık. Konumuz devam ediyor. Tuba Sabır

TARİH

Orta Asya Türk Tarihi Ünitesine geçildi.İlk türk devletleri,ilk türk devletlerinde kültür medeniyet Hakkında bilgi verildi.İşlediğimiz ilk 2 üniteyle ilgili genel tekrar ve soru çözümü yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Ekim ayı Coğrafya dersi içeriğinde Dünya’nın Güneş karşısında izlediği elips yörüngenin sonuçları incelendi. Ardından eksen eğikliğinin sonuçları incelenerek örnek sorular çözüldü. 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yarımkürelerin yaşadığı özelliklere değinildi. Mutlak konum ve göreceli konum özellikleri konusu işlendi. Örnek sorularla konu pekiştirmesi yapıldı. Paralellerin özellikleri bitirildi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Allahın varlığı birliği
Tevhid inancının mahiyetini tanıdı
Evrendeki oluşumun süreci ve nasıl kainat oluştu
Evrende Allahın varlığının delillerini tanıdı Aysun Genççakır

FİZİK

Eylül ayın da fizikten madde ve özellikleri konusu işlendi. Örnekler çözüldü. Genel tekrar yapıldı. Semra Günay

KİMYA

Ekim ayında kimya dersinde atom ve periyodik sistem ünitesine geçildi. Atom altı tanecikler proton nötron elektron kavramları anlatıldı. Kütle numarası,atom numarasının atomda bulunduklari yerler incelendi. Örnekler çözüldü. Aysun Yıldız

BİYOLOJİ

Ekim ayı biyoloji dersi içeriğinde Canlıların Temel Bileşenlerinden Organik Bileşenler konusuna başlandı. Organik Bileşenlerin tamamının ismi verildikten sonra ilk bileşen olan Karbonhidratlara başlandı. Karbonhidratların görevleri ve çeşitleri üzerinde duruldu. Konu ile ilgili sorular çözülerek pekiştirilmeye devam edilecek.

Öğrencilerden konunun içerdiği terimlerin çoğuna yabancı oldukları için derste birlikte üzerinde durulduğu gibi tablo yaparak sık sık tekrar etmeleri beklenmektedir. Songül Ceran

EYLÜL

İNGİLİZCE

Focus 1 kitabımızın 2. ve 3. üniteleri tamamlandıktan sonra 4. ünitesine başlandı. Şimdiki zaman ve Geniş Zaman gramer konuları işlendi. Öğrenciler formal/informal şekilde mail atabilmeyi, bir fotoğrafı ayrıntılı şekilde tanımlayabilmeyi; meslekler, müzik zevkleri ve giyim tarzları konusunda ayrıntılı şekilde konuşabilmeyi öğrendiler. Konuları pekiştirme amaçlı okuma ve konuşma pratiklerinin yanında online ödevlendirme sisteminden ve kitaptan da gramer alıştırmaları çözüldü. Gökçe Taşkın

Eylül ayı içerisinde Seçmeli 1. Yabancı Dil ve İng. Edebiyatı dersinde “Collocations,Prepositions” , “Present Simple” , “Countable,uncountable nouns”,”Articles” , “Present Continuous” konuları işlendi.İlk 3 ünite tamamlandı,4. üniteye başlandı. .”Comparatives ve Superlatives “ konuları işlendi ve kitaptan alıştırmalarla pekiştirildi.Workbooktan opposite adjectives alıştırmaları ve “Comlaratives,Superlatives” konusu tekrar edildi. Sercan Gündü

TÜRKÇE

Eylül ayı içerisinde Hikâye konusuna başlangıç yaptık. Olay hikayesi ve durum hikayesinin farklarını öğrendik. Temsilcilerini öğrendik. Hikaye nasıl yazılır, aşamalarını belirledik. Sunumun nasıl hazırlanacağını, nelere dikkat edileceğini öğrendik. Sınıftan bir grup hikaye yazıp derste okudu, bir grup da olay ve durum hikayeciliği konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Ders içerisinde ayrıca metinler okuyup etkinlik sorularını hep birlikte çözdük. Zuhal Aydın

MATEMATİK

Mantık konusuyla ilgili soru çözümü yapıldı. Kümeler konusuna geçildi. Küme kavramları , kümelerde işlemler konusu işlenildi. Küme problemleri çözüldü. Kümelerle ilgili biraz daha örnek soru çözümü yapılıp konu bitirilecek. Tuba Sabır

TARİH

Tarih öncesi devirler ünitesi işlendi.Mısır ve Mezopotamya coğrafyasının özellikleri anlatıldı.”Coğrafya Kaderdir” sözü üzerinde yorumlar yapıldı. Sema Sağlam

COĞRAFYA

Eylül ayı Coğrafya dersinde sırasıyla İlk Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ coğrafyacıları hakkında bilgiler verildi. Ardından Dünya’nın küremsi şekli ve geoit şekli sonuçlarıyla birlikte incelendi. Handan Tepe

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İslamda bilgi kaynaklarını tanıdı önemli olan bilgiler not edilip tekrarlar ile pekişitirilmesi sağlanır. Aysun Genççakır

FİZİK

Eylul ayında 1.fasikül bitirildi ve devamında 2.fasiküle başlandı. Ders kitabından konu işlenip örnek sorular çözüldü. Pekiştirme soruları ve konu kavrama testleri ödev olarak verildi. Semra Günay

KİMYA

Simyadan Kimyaya, Kimya Disiplinleri, Kimyacıların Çalışma Alanları,Kimyanın Sembolik Dili,Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konuları bitirildi. Pekiştirme soruları ve konu kavrama testleri ödev olarak verildi.

BİYOLOJİ

Yaşam Bilimi ünitesine başlandı.Canlı kavramı üzerinden biyolojinin günümüzdeki anlamı ile nasıl kullanıldığı belirtildi. Canlıların ortak özellikleri konusu işlendi ve bitti.Başlıklar halinde sayılan canlıların ortak özellikleri dışında bulunan bazı ortak özelliklerin daha olduğu üzerinde duruldu ve bu özellikler not alındı. Canlıların yapısındaki temel bileşiklerin İnorganik Bileşikler ve Organik Bileşikler olmak üzere ikiye ayrıldığı üzerinde duruldu .Ve İnorganik bileşikler konusuna başlandı. İnorganik bileşiklerden suyun özellikleri ve görevleri işlendi ve bitti. Songül Ceran