9A Sınıfı Aralık Ayı Bülteni

This Post Has 12 Comments

 1. Orhan Demir - Beden Eğitimi Öğretmeni

  Eğitsel oyunlar oynandı. Sağ, sol , sıra düzeni hatırlatıldı. Bocce sporu gösterildi. Badminton dersine giriş yapıldı. Parkur kurulup , eğlenceli atletizm yapıldı.

 2. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Bemol ve Diyez’li notalar anlatıldı. Örnek parçalar ile solfej yapıldı. Sol anahtarı ve Fa anahtarında notaların yerleri çalışıldı. Jingle Bells şarkısı notaları ve sözleri ile seslendirildi. Ritim çalışmaları ile öğrendiklerimiz pekiştirildi.

 3. Ebru Erdoğan / FİZİK ÖĞRETMENİ

  Kuvvet kavramını ve kuvvet çeşitlerini tanımladık. Fiziksel anlamda iş ve güç kavramlarının tanımlarıyla beraber matematiksel işlemlere yer verdik. Enerji kavramına giriş yaptık.

 4. ÖZCAN KARABAĞ.... MAT

  Bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, iki bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, Mutlak değer konuları bitirildi.

 5. Sümeyye Sarıhan / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

  İnsanın doğası ve din, iman ve İslam kavramları arasındaki ilişki, İslam inanç esaslarının özellikleri konuları işlendi

 6. Büşra Uslu- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

  “Şiirde Nazım Birimi ve Biçimi, Şiirde Ahenk Unsurları, Edebi Sanatlar(Söz Sanatları), Konularına Göre Şiir Türleri” üniteleri işlendi.

 7. Aysun yıldız - kimya öğretmeni

  Aralık ayında kimya dersin de kimyasal türler arası etkileşimler konusuna giriş yapıldı . Kimyasal türler , güçlü etkileşimler bölümleri işlendi .

 8. Sibel Erkan

  Salsa
  Müzikalite çalışmalarına devam edildi.
  Öğrendiğimiz adımlar tekrar edildi.
  Yeni adım çalışmaları eklenerek ayak hızlandırma çalışmaları yapıldı.

 9. Samiye YILDIRIM / Tarih Öğretmeni

  Aralık ayı içerisinde Tarih dersinde, İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisi, İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları, siyasi yönetim biçimleri, İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynaklar, Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapılar, Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler, Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiler, İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisi konuları işlendi. Testler çözülerek konular pekiştirildi.

 10. Songül Ceran / Biyoloji

  Aralık ayı biyoloji ders içeriğinde;. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler konusu bitirildi. Hücrenin yapısı konusuna başlanıldı. Günümüz hücre teorisi öğrenildi. Hücre zarı ve Sitoplazmanın yapısı ve görevleri öğrenildi. Öğrencilerden düzenli konu tekrarı yapmaları beklenilmektedir.

 11. Handan TEPE

  Aralık ayı coğrafya dersi içeriğinde harita çizme yöntemleri anlatıldı. Uzunluk ve ölçek hesapları yapıldı. Yerşekillerinin gösterilmesi üzerine sorular çözüldü ve konu tamamlandı.

 12. Zeynep Zengin/ Gökçe Taşkın/ Şevval Çuhadar- İngilizce Öğretmeni

  Focus 1 kitabından dördüncü ünite işlendi. Appearance ve Personality kelimeleri öğrenildi. “Adjective order” konusu ile speaking yapılarak sıfatları doğru kullanma öğrenildi. Son olarak Comparative and superlative adjectives konusu işlenerek örneklerle pekiştirildi.

Yoruma kapalı.