9A Sınıfı Aralık Ayı Bülteni

Sınıfımızda bu ay yapılan eğitsel çalışmaları bu sayfada bulabilirsiniz.

This Post Has 10 Comments

 1. Handan tepe

  Aralık ayı Coğrafya 9. sınıf dersi içeriğinde Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları tamamlamdı. Sorularla konu pekiştirme yapıldıktan sonra yeni ünitemiz Harita Bilgisi (Kartografya) konusuna giriş yapıldı. Haritada bulunması gereken unsurlar ve projeksiyon türleri incelendi. Dünya haritası üzerinde ülkelerin harita üzerinde bozulma oranlarına bakıldı. Ölçek türleri tanımlanarak çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme, uzunluk hesaplama, alan hesaplama ve eğim hesaplama formülleri ile soru örnekleri çözüldü. Haritacılık tarihinde yer alan Türk ve Müslüman bilim adamlarının katkılarından bahsedildi. Harita çizme yöntemlerinden olan Kabartma, Tarama, Renklendirme yöntemleri incelenerek özellikleri verildi.

 2. Zuhal Aydın (Türk Dili ve Edebiyatı)

  Aralık ayında Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 2. fasiküldeki Yazım Kuralları ve Noktalama işaretlerini komple bitirip bolca etkinlik ve test çözdük. 3. Fasiküldeki Şiir konusuna geçiş yaptık. Şiirde nazım birimi ve biçimi, ahenk unsurları konularını işledik. Etkinliklerle pekiştirdik. Genel tekrar yapmak amacıyla geçmiş konulardan da testler çözdük. Bu ay sınıfça iki gruba ayrılıp Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” eserini okuyarak Türk edebiyatına, Stefan Zweig’ın “Satranç” adlı eserini okuyarak da dünya edebiyatına dair bilgi edindik. Kitapları eleştirdik, yorumladık, kitap eleştirisinin nasıl yapılacağını öğrendik.

 3. Anonim

  SEMA SAĞLAM
  ARALIK 26, 2020 AT 1:04 PM
  TARİH ÖĞRETMENİ SEMA SAĞLAM
  Aralık ayında İslam Tarihi ünitesine giriş yapıldı.Hz.Muhammet Dönemi ve savaşları hakkında bilgi verildi.Dört Halife Devrine geçildi.

 4. Semra Günay

  Aralık ayında fizik konularından hareket konusuna devam edildi. Sabit hızlı hareket, ivme kavramları üzerinde duruldu. Grafik çizimleri yapıldı. Newton’un hareket yasaları konusuna başlandı.

 5. Aysun Genççakır (AF Kraliçesi)

  Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
  Aysun Genççakır (AF Kraliçesi)
  Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır
  İnsanın doğası ile din arasındaki ilişki kurar
  İman ve islam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder
  İslamın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder
  Nisa suresi 136.ayette verilen mesajları değerlendirir

 6. Sercan Gündü(İngilizce)

  Sercan Gündü(İngilizce)
  Aralık ayında 9. sınıflarla Focus 1 kitabından ”Present Perfect Simple”,”Future/will”,”Future/be going to” konuları bol örneklerle pekiştirildi.Dersler esnasında speaking,writing alıştırmalarını içeren sınıf aktiviteleri yapıldı.Kitap bitirildi.

 7. Gokce Taskin

  Aralik ayinda Focus 1 kitabimizin son unitesini de tamamlayarak Focus 2 kitabimizin ilk unitesine basladik. “Gelecek Zaman” konusu islendi ve genel tekrar yapildi. Kisilik ozellikleri ile ilgili kelimeler ve karsit anlamlilari ogrenildi. Konuyla ilgili bolca konusma alistirmalari yapildi. Haftalik duzenli olarak yapilan online odevlendirmelerle konular pekistirildi.

 8. İngilizce (İlayda)

  What a World kitabına başlangıç yapıldı. İlk ünitenin çoktan seçmeli soruları ve okuma sonu etkinlikleri yapıldı. Seçilen bir konudan “essay” yazma ödevi verildi.

 9. Aysun YILDIZ

  Aralık ayında 2. Ünitemizde yer alan Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları işlendi. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.  Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. Konu kavrama testleri ödev verildi.

 10. SONGÜL CERAN

  İNGİLİZCE
  Aralık ayında 9. sınıflarla Focus 1 kitabından ”Present Perfect Simple”,”Future/will”,”Future/be going to” konuları bol örneklerle pekiştirildi.Dersler esnasında speaking,writing alıştırmalarını içeren sınıf aktiviteleri yapıldı.Kitap bitirildi.
  SERCAN GÜNDÜ

  Aralik ayinda Focus 1 kitabimizin son unitesini de tamamlayarak Focus 2 kitabimizin ilk unitesine basladik. “Gelecek Zaman” konusu islendi ve genel tekrar yapildi. Kisilik ozellikleri ile ilgili kelimeler ve karsit anlamlilari ogrenildi. Konuyla ilgili bolca konusma alistirmalari yapildi. Haftalik duzenli olarak yapilan online odevlendirmelerle konular pekistirildi.
  GÖKÇE TAŞKIN

  What a World kitabına başlangıç yapıldı. İlk ünitenin çoktan seçmeli soruları ve okuma sonu etkinlikleri yapıldı. Seçilen bir konudan “essay” yazma ödevi verildi.
  İLAYDA İLHAN
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
  Aralık ayında Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 2. fasiküldeki Yazım Kuralları ve Noktalama işaretlerini komple bitirip bolca etkinlik ve test çözdük. 3. Fasiküldeki Şiir konusuna geçiş yaptık. Şiirde nazım birimi ve biçimi, ahenk unsurları konularını işledik. Etkinliklerle pekiştirdik. Genel tekrar yapmak amacıyla geçmiş konulardan da testler çözdük. Bu ay sınıfça iki gruba ayrılıp Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” eserini okuyarak Türk edebiyatına, Stefan Zweig’ın “Satranç” adlı eserini okuyarak da dünya edebiyatına dair bilgi edindik. Kitapları eleştirdik, yorumladık, kitap eleştirisinin nasıl yapılacağını öğrendik.
  ZUHAL AYDIN
  MATEMATİK
  Aralık ayında genel tekrar yapılıp EBOB-EKOK konusu işlendi. Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durum problemleri öğrenildi. Konu ile ilgili sorular çözüldü. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler konusuna giriş yapıldı.
  TUBA SABIR

  TARİH
  Aralık ayında İslam Tarihi ünitesine giriş yapıldı. Hz. Muhammed Dönemi ve savaşları hakkında bilgi verildi. Dört Halife Devri konusuna geçildi.
  SEMA SAĞLAM

  COĞRAFYA

  Aralık ayı Coğrafya 9. sınıf dersi içeriğinde Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları tamamlamdı. Sorularla konu pekiştirme yapıldıktan sonra yeni ünitemiz Harita Bilgisi (Kartografya) konusuna giriş yapıldı. Haritada bulunması gereken unsurlar ve projeksiyon türleri incelendi. Dünya haritası üzerinde ülkelerin harita üzerinde bozulma oranlarına bakıldı. Ölçek türleri tanımlanarak çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme, uzunluk hesaplama, alan hesaplama ve eğim hesaplama formülleri ile soru örnekleri çözüldü. Haritacılık tarihinde yer alan Türk ve Müslüman bilim adamlarının katkılarından bahsedildi. Harita çizme yöntemlerinden olan Kabartma, Tarama, Renklendirme yöntemleri incelenerek özellikleri verildi.
  HANDAN TEPE

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
  Aralık ayı ders içeriği sonucunda öğrenciler,
  Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır.
  İnsanın doğası ile din arasındaki ilişki kurar.
  İman ve islam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
  İslamın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder.
  Nisa suresi 136.ayette verilen mesajları değerlendirir. (AYSUN GENÇÇAKIR)

  FİZİK
  Aralık ayında fizik konularından hareket konusuna devam edildi. Sabit hızlı hareket, ivme kavramları üzerinde duruldu. Grafik çizimleri yapıldı. Newton’un hareket yasaları konusuna başlandı.
  SEMRA GÜNAY

  KİMYA
  Aralık ayında 2. Ünitemizde yer alan Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esasları işlendi. Elementler periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırıldı. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklandı. Konu kavrama testleri ödev olarak verildi.
  AYSUN YILDIZ
  BİYOLOJİ
  Aralık ayı biyoloji ders içeriğinde Canlıların Temel Bileşenlerinden; Proteinlerin yapısı , canlılar için önemi ve görevleri konusu bitirildi. Özellikle proteinlerin canlıların DNA’sında ki genetik şifreye göre sentezlenildiği üzerinde duruldu. İşlenen konular ile ilgili soru tarzlarını anlayabilmeleri için öğrencilerle birlikte sorular çözüldü. Bir diğer bileşen Enzimler konusuna başlandı. Konu işlenmeye devam etmektedir.
  SONGÜL CERAN

Bir cevap yazın