9A Sınıfı Kasım Ayı Bülteni

This Post Has 12 Comments

 1. Aysun YILDIZ

  Kasım ayında 2 ünitemiz olan atom ve periyodik cetvel ünitesinden atom altı tanecikleri bitirdik. Örnek sorular çözüldü. Gerekli odevlendirmeler yapıldı.

 2. Semra Günay

  Kasım ayında fizik dersinde kuvvet ve hareket konusu işlenmeye başlandı. Hareket çeşitleri, hız ve sürat kavramları, yer değiştirme ve alınan yol arasındaki farklar örneklerle açıklandı.

 3. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aysun Genççakır

  Dinin tanımı ve kaynağı
  Konuya dair kavramları tanır
  Ulu Önder Atatür Haftası konusu ve önemini kavrar ve anlar
  İnsanın doğası ve fıtratı ve din konusu hakkında ilişkiyi kavrar
  Bu ilişkiye örneklendirmeler sunar
  Hayatı İle bağdaştığı noktaları kavrar

 4. Deniz Aksakal

  Değerli velilerimiz,
  Matematik dersinden Kasım ayında küme problemleri,bölme-bölünebilme kuralları ve pekiştirme soruları,birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler,Ebob-ekok konuları işlendi ve bir derste mutlak değere değinildi .Öğrencilerimizin dersi takibi güzel fakat sınavlarda bunu gösterememeleri 8. sınıftan eksikleriyle bağıntılı.Bu yüzden defter takibine çok önem veriyorum.Her haftasonu defterlerini tekrar etsinler ki konular pekişsin.Zira eksikler birikir ve girecekleri Tyt Ayt sınavlarına yansır.Sevgiler.
  Deniz Aksakal
  Matematik Öğretmeni

 5. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zuhal Aydın

  Kasım ayında, Dil bilgisinden İsimler konusu pekiştirildi,Yazım Kuralları konusuna geçildi. Büyük Harflerin Yazımı konusu madde madde işlendi. Edebiyattan Türk Edebiyatında Hikaye konusu işlendi. Öğrencilere geçmiş konuları tekrar etmek için yaprak testler dağıtıldı, yapamadıkları sorular çözüldü.

 6. Gökçe Taşkın

  Kasım ayında Geçmiş Zaman dilbilgisi konusu ayrıntılı olarak işlendi. Cümle yapısı,olumlu/olumsuz ve soru cümleleri üzerinde duruldu. Okullar ve eğitim konusunda kelimeler öğrenildi. Sınıf içinde konuları pekiştirmek adına aktiviteler yapıldı.Native öğretmenimiz her cuma konuşma dersleri yaparak öğrencilere öğrendiklerini kullanma fırsatı tanımış oldu.

 7. Salih Şahin

  Kasım ayı içerisinde 3D tasarım uygulamasını kullanarak örnek 3 boyutlu şekiller oluşturduk.Bu şekilleri oluştururken perspektif açılarını ve boyutlandırma özelliklerine değindik. Şekilleri gruplandırma ve çoğaltma özelliklerini kullandık.

 8. SEMA SAĞLAM

  4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

  9.4.2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.

  9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.

  9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.

  9.4.5. Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.

 9. Handan TEPE

  Dünyanın şekli ve hateketleri ünitesi tamamlandı. Mevsimlerin başlangıç tarihleri sorularla pekiştirilerek anlatıldı. Ardından ulusal saat dilimleri anlatılarak yerel saat hesaplamaları yapıldı. Güneşin gökyüzündeki konumunun örnek soruları çözülerek ünite tamamlandı.

 10. Songül Ceran

  Kasım ayı Biyoloji ders içeriğinde; Organik Bileşiklerden Proteinler ve Enzimlerin genel özellikleri öğrenildi. Proteinlerin DNA daki genetik şifreye göre sentezlendiği üzerinde duruldu, Enzimlerin ise hücrelerde meydana gelen her reaksiyonda görev alması ve enerji tasarrufu sağlaması üzerinde duruldu. Öğrencilerden Düzenli konu tekrarı yapmaları beklenmektedir. Konu içerisinde geçen Latince adlandırmalarda ki zorlanmalarnıı ancak konu tekrarı ile giderebilirler.

 11. Geometrik formların çizimi ve gölgelendirilmesi üzerine çalışmalar yapıldı. 1-2 ve 3 kaçış noktalı perspektif konusu işlendi.

 12. Eren Can Temel (İngilizce)

  Past Simple ve Present Perfect ile geçmişte yaşanan olayları anlatmayı, iki tense arasındaki farkları ve kullanım alanlarını öğrendik. Buna ek olarak Present Perfect Tense için hayati olan “ever, never, just, already, yet” kelimelerinin anlamlarını ve kullanımlarını öğrendik.

Bir cevap yazın