This Post Has 5 Comments

 1. Orhan Demir Beden Eğitimi öğretmeni

  Voleybol dersine giriş yapıldı. Voleybol da parmak pas, manşet ve servis öğretildi. Voleybol branşını sevdirecek oyunlar oynandı. Eğitsel oyunlar oynandı.

 2. ÖZCAN mat

  1.dönem sonuna göre ÜSLÜ SAYILAR konusu bitirilmiştir.

 3. Samiye YILDIRIM/ Tarih Öğretmeni

  Ocak ayı içerisinde Tarih dersinde; Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkisi, İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisi, Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile
  başlıca kültür çevreleri konuları işlendi.

 4. Samiye YILDIRIM/ Tarih Öğretmeni

  Ocak ayı içerisinde tarih dersinde; Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirilmesi, Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisi, Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisi konuları işlendi.

 5. Aysun yıldız /kimya öğretmeni

  Ocak ayı içerisinde kimya dersinde kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinden güçlü etkileşim olan iyonik bağın oluşumu, özellikleri, adlandırılması, Lewis yapısı konuları işlenmiştir.

Bir yanıt yazın