Dilko Koleji Ana Sınıfı

Dilko Ana Sınıfı’nda; 21.Yüzyıl düşünme becerilerini hedefleyen, öğrencinin yeteneklerine odaklanan proje tabanlı yaklaşımlar ile High Scope, Regio Emillio, Montessori gibi farklı yapılandırmacı yaklaşımları benimseyen öğrenci merkezli öğretim metodu ile eğitim verilmektedir. Dilko Eğitim Kurumları, anasınıfı eğitiminde, çocukların en temel duygusu olan merak etmeyi, öğrencimizin bireysel özelliklerini yakından tanıyarak ve onları geliştirmeye yönelik yaklaşımlar kullanarak destekler. Eğitim programımız, öğrencilerimizin sadece dinleyerek veya izleyerek değil, yaparak-uygulayarak-yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

Ana Sınıfımızda, öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini destekleyecek, sorumluluklarını yerine getirebilecek, sosyal becerilerini geliştirirken özgüven duygusunu da geliştirecek ve sonrasında tüm bunları içselleştirebilecek fırsatlar yaratılır.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın doğal merakını ve yaratıcılığını desteklerken, bilgiye ulaşmakta ve yeteneklerini geliştirmekte onlara rehberlik ederler. Çocuklarla günlük yaşam içerisinde daha rahat bağlantı kurabilecekleri geziler, atölyeler ve projeler düzenlerler. Etik değerleri geliştirmek için sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri ve kültürler arası etkileşim çalışmaları da eğitim programlarımızın temelinde yer alır.

Yabancı Dil Ağırlıklı Ana Sınıfı

Dilko Eğitim Kurumları, anasınıfı eğitiminde, çocukların sosyal duygusal gelişiminin ön planda tutulduğu ana dilinin tam desteklenmesinin yanı sıra yabancı dilin farkındalığının kazandırıldığı bir anlayış benimser. Okulumuzda uyguladığımız program, anadil ve yabancı dil programlarının birbirini desteklemesi ve paralel şekilde ilerlemesini hedefler. Bu amaçla İngilizce programı ve Türkçe programı yıl boyunca iç içe geçmiş şekilde ve aynı eğitim yaklaşımlarıyla birbirini destekler. Hem Türkçe derslerinde hem de yabancı dil derslerinde, dili eğlenceli şekilde kullanabileceği etkinlikler, uygulamalar ve projelerle öğrenmesi hedeflenmektedir.

"Öğrencilerimizin doğayı ve tüm canlıları seven, empati duygusu yüksek, topluma ve doğaya karşı sorumluluk hissedebilen, fiziksel çevreleri ile aktif etkileşim kuracak şekilde sosyal gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaktadır."

Dilko Eğitim Kurumları olarak, hem yönetim kadromuz hem de öğretmen kadromuz ile çocuklarınıza kendi kararlarını verebilen, özgüvenli, çevreleri ile uyumlu şekilde büyümelerine olanak sağlayacak bir ortam hazırlamaya özen göstermekteyiz.

Hemen Bilgi Alın

Örnek: 0500 123 45 67
Telefon numaranızı doğru yazdığınızdan emin olunuz.

Fotoğraflarla Dilko Ana Sınıfı

Fotoğrafları büyütmek için tıklayın.