Eğitim Bülteni Girişi
Başında "Kurs" ibaresi olmayan kademeler kolej gruplarıdır.
Sayı yazınız.
Birden fazla konu işlendiyse aralarında bir satır bırakınız.
Konu işlenmeye devam ediyor/edecekse belirtiniz: ("... konusuna giriş yapıldı." ya da "Geçtiğimiz hafta başladığımız ... konusuna devam edildi." gibi.)
Konuyu üzerinde işlediğiniz bir kitap, sunum vb. materyal varsa belirtiniz.
İngilizce zümresi grammar derslerinde işlenen konuları bu bölüme, skills ve vocabulary derslerindeki içerikleri 2A ve 2B bölümlerine gireceklerdir.
Sadece İngilizce zümresi tarafından doldurulacaktır.*
Sadece İngilizce zümresi tarafından doldurulacaktır.*
Örn: "Konu ile ilgili ... kitabından ... testi çözüldü." ya da "Konunun pekişmesi için ... numaralı yaprak test çözüldü." gibi.
Konuyla ilgili bir aktivite ya da deney yapıldıysa yazınız.
Konunun sürmekte olduğu durumlarda herhangi bir test ya da ek çalışma yapılmadıysa belirtiniz. ("Konu tamamlandığında ilgili testler çözülecektir." gibi.)
Test kitabı, yaprak test, online araştırma, gözlem vb. belirtiniz.
Ödev verilmediyse öğrencinin konunun işlendiği yere kadarını tekrar etmesi istenmelidir.
Öğrenci ve velilere iletilmesini istediğiniz mesajları içerebilir.
Örn: "Önümüzdeki hafta yapılacak olan yazılı sınav için ... ve ... konularına çalışmalarını tavsiye ederiz." ya da,
"Haftasonu yapılacak olan deneme sınavında başarılar dileriz" gibi.