Dilko Ortaokulu

Dilko’nun eğitim alanında yarım asıra yaklaşan kurumsal tecrübesi ve modern eğitim yaklaşımlarıyla öğrencilerimize yabancı dilde sağlam bir temel oluştururken onları en iyi lise eğitimine hazırlamakla kalmıyor, bilim ve sanatla yetişen 21. Yüzyıl bireyleri olmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz laboratuvarlarımız ve atölyelerimizde yapacakları çalışmalarla akademik anlamda çağın gereksinimlerini karşılayan, yetkin bireyler olarak yetişirken 1400 m2 kapalı ve 700 m2 açık alana sahip, ağaçlar içindeki kampüsümüzde ekoloji, müzik, dans ve sporla iç içe büyüyor.

Dilko Koleji Ortaokulu’nda eğitim 5.-6. sınıf eğitim modeli ve 7.-8. sınıf eğitim modeli olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

5. Sınıflarda İngilizce ağırlıklı hazırlık sınıfı modeli uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz bu modelde haftada 20 saat İngilizce eğitim görerek tüm yabancı dil becerilerini bütünsel olarak geliştirme şansına sahip olurlar.

Dilko Ortaokulu’nda tüm kademelerde İngilizce dersleri “Main Course”, “Skills” ve “Native” olarak üçe ayrılmaktadır. Main Course dersinde uluslararası çözüm ortağımız olan yayın kuruluşlarının öğrencilerimizin seviyelerine uygun bir ders kitabı ekseninde dilbilgisi ve 4 temel dil becerisi üzerine çalışılır. Skills dersleri ise Main Course dersinde edinilen dil becerilerinin ve kazanımların uygulamaya döküldüğü, kendi içerisinde yazma, okuma, dinleme ve konuşma için dört bölüme ayrılan beceri dersimizdir. Öğrencilerimiz bu iki derste edindikleri hedef dil kazanımlarını “Native” dersinde anadili İngilizce olan bir öğretmenle ağırlıklı olarak konuşma aktiviteleri yaparak gerçek hayatta kullanabilmeyi öğrenirler.

5. Sınıfın sonunda başta konuşma olmak üzere dört dil becerisinde de sağlam bir temele sahip olan öğrencilerimiz 6. sınıfta 10 saat İngilizce dersi görürler.

6. Sınıf aynı zamanda öğrencilerimizi gelecekte yurtdışında eğitim almak istedikleri zaman birer adım öne taşıyacak olan uluslararası sınavlara hazırlanmaya başadıkları kadememizdir.

Mükemmel bir yabancı dil eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz yıl sonunda en az bir enstrüman çalabilecekleri, yeteneklerine uygun bir müzik eğitimi, dans dersleri, robotik kodlama ve yazılım atölyeleri ilediğer sosyal faaliyetler sayesinde akademik başarı ve 21. yüzyıl gereksinimlerini karşılayan yetkin bireyler olarak yetişirler.

Dilko Ortaokulu’nda 7. Sınıf itibariyle öğrencilerimiz Liselere Geçiş Sistemi’ne özel programlarıyla kendileri için en iyi liseye hazırlanmaya başlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kitaplara ek olarak kurumumuzda LGS Hazırlık için Çalışkan Yayınları’nın kaynakları ve öğretmenlerimizin hazırladığı çalışma kağıtları kullanılır.

7. Sınıf itibariyle öğrencilerimiz yabancı dilde kendilerini ifade edebilir hale gelirler. Bu yıl içerisinde Cambridge ve Pearson gibi uluslararası yayın kuruluşlarının sınavlarına da girebilecek seviyeye gelirler.

8. Sınıf öğrencilerimizin LGS hazırlık sürecinin en yoğun olduğu yıldır. Tüm derslerin içeriği öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda girecekleri sınav ekseninde oluşturulmuştur. 35 saatlik haftalık derse kurumumuzun ekleyeceği 10 saatlik etüt ile haftada 45 saat LGS Hazırlık eğitimi verilecektir. 8. Sınıf öğrencilerimiz ayrıca cumartesi günleri ayda en az iki kere LGS deneme sınavına girecektir.

7. ve 8. sınıflarımıza özel hazırladığımız bu yoğun ve efektif program sayasinde hiçbir Dilko öğrencisinin sınav hazırlığı için farklı bir kursa gitmesine gerek kalmadan hedeflerine ulaşması sağlanmaktadır.

Hazırlık Sınıfı Formatında İngilizce Eğitimi (Dilko Teach+)

Özel Dilko Ortaokulu’nda  İngilizce Eğitimi

Özel Dilko Ortaokulu uygulanan dil eğitim programı üniversite öğretim üyeleri ile akademik işbirliği yapılarak hazırlanmaktadır. Uygulanan İngilizce eğitimi uluslararası standartlarda olup Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (CEF- Common European Framework)  dayalıdır ve 21. Yüzyıl öğrenme becerilerini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır.

Okulumuzdaki uygulanan dil eğitimi programının genel hedefleri;

  • Öğrencilerimize uluslararası standartta dil eğitimi vererek onların dünya vatandaşı olmalarına katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerimize 21. Yüzyıl öğrenme becerilerini kazandırarak, onları çağın gereksinimlerini karşılayacak bireyler olarak yetiştirmek,
  • Öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek ve böylece yaşam boyu öğrenme kavramını küçük yaşlardan kazandırmak,
  • Öğrencilerimizin akademik, mesleki ve sosyal alanlarda kendilerini sözlü ve yazılı olarak yabancı dilde ifade etmelerini sağlamaktır.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı
(CEF- Common European Framework)

Özel Dilko Ortaokulu  İngilizce eğitim sistemi Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (CEF- Common European Framework)  dayalıdır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı, Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkeleri dil öğretiminde bu çerçeve programını uygulamaktadırlar.

Özel Dilko Ortaokulu benimsediği dil öğretimi programında portfolyo kullanımını gerektiren eğitim felsefelerine dayalı öğretim etkinlikleri gerçekleştirmektedir . Okulumuzda öğrenciler eğitimleri süresince portfolyo tutmakta, böylece öğrenen özerkliği kazanmakta, kendi gelişimini farkına varmakta ve kendini değerlendirme kavramlarını içselleştirmektedir. Dönem sonlarında gerçekleştirilen Portfolyo Sunum günlerinde öğrencilerimiz dönem boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri velileri ile paylaşmakta ve dilsel gelişimleri kanıtlamaktadırlar.

21. Yüzyıl Öğrenmesi

Öğrencilerin 21. Yüzyılda nasıl eğitilmeleri gerektiği tüm dünyada eğitimciler tarafından yoğun olarak tartışılmaktadır. Teknolojideki hızlı ve sürekli değişim eğitimi etkilemekte ve okulların bu değişime uymaları ve gelişmeleri beklenmektedir.

Bugünün çocukları “dijital yerli” olarak tanımlanmakta ve öğretmenler için “dijital göçmen” sıfatı kullanılmaktadır. Bu tanımlama bugünün öğrencisi ve öğretmeni arasındaki nesil farkını vurgulamakta ve değişen öğretmen beklentilerini ima etmektedir. 21. Yüzyıl öğrencileri teknoloji çağında doğduklarından, teknoloji hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısı ile bu öğrencilerin okullarından, aldıkları eğitimden ve öğretmenlerinden beklentiler farklıdır. Bugün öğrenciler geleneksel öğrenme yöntem ve metotlarından, ölçme ve değerlendirme tekniklerinden, iletişim yollarından çok daha farklı beklentiler içerisindedirler. Okullar öğrencileri dijital dünyada başarılı olmaları için gerekli düşünce, bilgi ve becerilerle donatmalıdır. Bu da, hem okullar, hem öğretmenler hem de müfredatlar için değişimi gerektirmektedir.

Zaman, sınıfları dönüştürmenin, öğrencileri pasif bilgi edinici rolünden aktif öğrenen, kendi öğrenmesini planlayan ve kontrol eden bireyler yetiştirme zamanıdır.

21. yüzyılda öğrencilerin kazanması beklenen beceriler yaratıcılık ve yenilikçi düşünce; iletişim ve işbirliği; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme; bilgi, medya ve teknoloji becerileri; esneklik, adapte olabilirlik, girişkenlik, sosyal ve kültürlerarası beceriler gibi yaşam ve kariyer becerileri olarak ifade edilmiştir (Prensky, 2001, Trilling & Fadel, 2009).

Özel Dilko Ortaokulu’nda  uyguladığımız dil eğitimi müfredatı öğrencilerimize bu hedef becerileri kazandırmaya yönelik dizayn edilmiştir. Okulumuzda İngilizce derslerimizde mobil öğrenme yöntemi kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz tablet kullanarak öğrenmede aktif rol almakta, İngilizce’yi materyal geliştirmek için kullanmakta ve aynı zamanda teknolojik becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilerimizin kullanacakları tablet uygulamaları onların dilsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak seçilmekte ve buna göre ders planları hazırlanmaktadır.

DİLKO KOLEJİ Ortaokulu’nda...

…dil öğretimi sadece ders saatleri ile limitli değildir. Öğrenme okul sonrasında da devam etmektedir. Her sınıfımız için bloglarımız mevcuttur. Bloglarımızda hem öğrencilerimize ek öğrenme materyalleri sunar, öğrenmelerini okul dışında da destekleriz, hem de onların derslerde ürettikleri materyalleri paylaşırız. Materyallerinin dijital ortamda paylaşılması öğrencilere gerçek “hedef kitle” yarattığından onları daha kaliteli ve daha yaratıcı ürünler üretmeye teşvik etmektedir.

CAMBRIDGE İngilizce Sınavları

Cambridge İngilizce sınavları dünya çapında tanınan yeterlilik belgeleridir. Özel Dilko Ortaokulu öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren seviyelerine uygun, dört dil becerisini ölçmeyi hedefleyen Cambridge sınavlarına katılmakta ve İngilizce yeterliliklerini gösteren uluslar arası geçerliliğini olan sertifikaları almaktadırlar. Ayrıca, ders esnasında da akıllı tahta yoluyla öğrencilerimizin öğrenmesi daha interaktif hale gelmekte, pek çok farklı teknoloji ders içinde de kullanılmaktadır.

Özetle,
Özel Dilko Ortaokulu olarak dünya standartlarında hazırlanan dil müfredatımız ile, öğrencilerimize 21. Yüzyıl öğrenme becerileri kazandırarak, onları çağın gereksinimlerini karşılayan, yabancı dilde iletişim becerileri gelişmiş, kültürlerarası farkındalığı olan, eleştirel düşünen, öğrenmeyi öğrenen ve sürekli öğrenme kavramını kavramış bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Özel Dilko Ortaokulu’nda 5. ve 6. Sınıf müfredatları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur.
Bu müfredat içinde bulunan İngilizce dersleri haftalık 5 saatlik İngilizce dersleri ile desteklenecektir.

Bu eğitim modeli içinde öğrencinin eğitim yılı içinde 6 seviyelik DİLKO KIDS eğitim modeli uygulanacaktır. Kurslarımızda 6 yılda tamamlanan model, 5. sınıflarda 3 seviye, 6. sınıflarda ise 3 seviye olarak tamamlaması mümkün olacaktır.

7. sınıflarda 6 seviye tamamlandığında uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlık çalışmaları başlayacaktır.

Özel Dilko Ortaokulu’nda 5.-6. sınıf İngilizce eğitim modeli Dilko Teach+ olarak adlandırılmaktadır.

Rehberlik (KIT-APPROACH*)

Özel Dilko Ortaokulu’nda rehberlik hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirmektedir.

Bu yaklaşımı KIT Approach* olarak adlandırmaktayız.

Tüm eğitim kurumlarında bulunan, ancak; öğrencinin günlük hayatına giremeyen rehberlik birimini farklı bir şekilde tanımlamaktayız.

Özel Dilko Ortaokulu’nda  rehberlik birimi eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir yapıya sahiptir.

Amaç öğrencileri sadece doldurdukları formlar ile değil, beraber geçirilen zaman içinde gösterdikleri kişisel özellikler ve tutumlar ile de tanımaktır.

Danışman Öğretmen Sistemi

Her öğretmen, rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır.

Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler.

*KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen “keep in touch” ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.