5. ve 6. Sınıflar Eğitim Sistemimiz

 • Hazırlık sınıfı formatında İngilizce eğitimi (Dilko Teach+)
 • Uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlık​
 • Spor - Müzik - Görsel Sanatlar
 • Sosyal Kulüpler
 • Liselere Giriş Sınavına hazırlık çalışmaları
 • Rehberlik (KIT-APPROACH)
 • Dilko Connect

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda  İngilizce Eğitimi

Özel Dil koleji Ortaokulu uygulanan dil eğitim programı üniversite öğretim üyeleri ile akademik işbirliği yapılarak hazırlanmaktadır. Uygulanan İngilizce eğitimi uluslararası standartlarda olup Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (CEF- Common European Framework)  dayalıdır ve 21. Yüzyıl öğrenme becerilerini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır.

Okulumuzdaki uygulanan dil eğitimi programının genel hedefleri;

 • Öğrencilerimize uluslararası standartta dil eğitimi vererek onların dünya vatandaşı olmalarına katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerimize 21. Yüzyıl öğrenme becerilerini kazandırarak, onları çağın gereksinimlerini karşılayacak bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek ve böylece yaşam boyu öğrenme kavramını küçük yaşlardan kazandırmak,
 • Öğrencilerimizin akademik, mesleki ve sosyal alanlarda kendilerini sözlü ve yazılı olarak yabancı dilde ifade etmelerini sağlamaktır.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (ADÖÇ) (CEF- Common European Framework)

Özel Dil koleji Ortaokulu  İngilizce eğitim sistemi Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na (CEF- Common European Framework)  dayalıdır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı, Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkeleri dil öğretiminde bu çerçeve programını uygulamaktadırlar.

Özel Dil koleji Ortaokulu benimsediği dil öğretimi programında portfolyo kullanımını gerektiren eğitim felsefelerine dayalı öğretim etkinlikleri gerçekleştirmektedir . Okulumuzda öğrenciler eğitimleri süresince portfolyo tutmakta, böylece öğrenen özerkliği kazanmakta, kendi gelişimini farkına varmakta ve kendini değerlendirme kavramlarını içselleştirmektedir. Dönem sonlarında gerçekleştirilen Portfolyo Sunum günlerinde öğrencilerimiz dönem boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri velileri ile paylaşmakta ve dilsel gelişimleri kanıtlamaktadırlar.

21. Yüzyıl Öğrenmesi
Öğrencilerin 21. Yüzyılda nasıl eğitilmeleri gerektiği tüm dünyada eğitimciler tarafından yoğun olarak tartışılmaktadır. Teknolojideki hızlı ve sürekli değişim eğitimi etkilemekte ve okulların bu değişime uymaları ve gelişmeleri beklenmektedir.

Bugünün çocukları “dijital yerli” olarak tanımlanmakta ve öğretmenler için “dijital göçmen” sıfatı kullanılmaktadır. Bu tanımlama bugünün öğrencisi ve öğretmeni arasındaki nesil farkını vurgulamakta ve değişen öğretmen beklentilerini ima etmektedir. 21. Yüzyıl öğrencileri teknoloji çağında doğduklarından, teknoloji hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısı ile bu öğrencilerin okullarından, aldıkları eğitimden ve öğretmenlerinden beklentiler farklıdır. Bugün öğrenciler geleneksel öğrenme yöntem ve metotlarından, ölçme ve değerlendirme tekniklerinden, iletişim yollarından çok daha farklı beklentiler içerisindedirler. Okullar öğrencileri dijital dünyada başarılı olmaları için gerekli düşünce, bilgi ve becerilerle donatmalıdır. Bu da, hem okullar, hem öğretmenler hem de müfredatlar için değişimi gerektirmektedir.

Zaman, sınıfları dönüştürmenin, öğrencileri pasif bilgi edinici rolünden aktif öğrenen, kendi öğrenmesini planlayan ve kontrol eden bireyler yetiştirme zamanıdır.

21. yüzyılda öğrencilerin kazanması beklenen beceriler yaratıcılık ve yenilikçi düşünce; iletişim ve işbirliği; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme; bilgi, medya ve teknoloji becerileri; esneklik, adapte olabilirlik, girişkenlik, sosyal ve kültürlerarası beceriler gibi yaşam ve kariyer becerileri olarak ifade edilmiştir (Prensky, 2001, Trilling & Fadel, 2009).

Özel Dil koleji Ortaokulu'nda  uyguladığımız dil eğitimi müfredatı öğrencilerimize bu hedef becerileri kazandırmaya yönelik dizayn edilmiştir. Okulumuzda İngilizce derslerimizde mobil öğrenme yöntemi kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz tablet kullanarak öğrenmede aktif rol almakta, İngilizce’yi materyal geliştirmek için kullanmakta ve aynı zamanda teknolojik becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilerimizin kullanacakları tablet uygulamaları onların dilsel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak seçilmekte ve buna göre ders planları hazırlanmaktadır.

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda dil öğretimi sadece ders saatleri ile limitli değildir. Öğrenme okul sonrasında da devam etmektedir. Her sınıfımız için bloglarımız mevcuttur. Bloglarımızda hem öğrencilerimize ek öğrenme materyalleri sunar, öğrenmelerini okul dışında da destekleriz, hem de onların derslerde ürettikleri materyalleri paylaşırız. Materyallerinin dijital ortamda paylaşılması öğrencilere gerçek “hedef kitle” yarattığından onları daha kaliteli ve daha yaratıcı ürünler üretmeye teşvik etmektedir.

Ayrıca, ders esnasında da akıllı tahta yoluyla öğrencilerimizin öğrenmesi daha interaktif hale gelmekte, pek çok farklı teknoloji ders içinde de kullanılmaktadır.

CAMBRIDGE İngilizce Sınavları 
Cambridge İngilizce sınavları dünya çapında tanınan yeterlilik belgeleridir. Özel Dil koleji Ortaokulu öğrencilerimiz 5. Sınıftan itibaren seviyelerine uygun, dört dil becerisini ölçmeyi hedefleyen Cambridge sınavlarına katılmakta ve İngilizce yeterliliklerini gösteren uluslar arası geçerliliğini olan sertifikaları almaktadırlar.

Özetle,
Özel Dil kolei Ortaokulu olarak dünya standartlarında hazırlanan dil müfredatımız ile, öğrencilerimize 21. Yüzyıl öğrenme becerileri kazandırarak, onları çağın gereksinimlerini karşılayan, yabancı dilde iletişim becerileri gelişmiş, kültürlerarası farkındalığı olan, eleştirel düşünen, öğrenmeyi öğrenen ve sürekli öğrenme kavramını kavramış bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda 5. ve 6. Sınıf müfredatları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur.
Bu müfredat içinde bulunan İngilizce dersleri haftalık 5 saatlik İngilizce dersleri ile desteklenecektir.

Bu eğitim modeli içinde öğrencinin eğitim yılı içinde 6 seviyelik DİLKO KIDS eğitim modeli uygulanacaktır. Kurslarımızda 6 yılda tamamlanan model, 5. sınıflarda 3 seviye, 6. sınıflarda ise 3 seviye olarak tamamlaması mümkün olacaktır.

7. sınıflarda 6 seviye tamamlandığında uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlık çalışmaları başlayacaktır.

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda 5.-6. sınıf İngilizce eğitim modeli Dilko Teach+ olarak adlandırılmaktadır.

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda  5. sınıfta eğitim-öğretime başlayan öğrenciler,7. Sınıfta 1. dönem ileri düzey ingilizce eğitimini tamamlayarak ikinci döneminden itibaren uluslararası geçerliliği olan  Cambridge İngilizce sınavlarına hazırlık yaparlar.

- İngilizce MUN (Model Ünited Nations) Kulübü

MUN (Model United Nations), lise öğrencilerimiz tarafından düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde küçük ölçekli münazaralar şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir.

Öğrencilerimizin küresel dünya sorunlarını görüştüğü, yeni arkadaşlıklar edindiği, topluluk önünde konuşabilme becerilerinin geliştirdiği, ingilizce bilgi becerisini hem okuma hem konuşma anlamında kullanabildiği, kendine güvenen, liderlik ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kulüp saatleri süresince öğrencilere müzakere sanatı, BM kararlarının yazım teknikleri, protokol kuralları tanıtılarak MUN konferanslara hazırlanmaları sağlanıyor. Öğrenciler ayrıca temsil ettikleri ülke ile ilgili kapsamlı (siyaset, coğrafya, tarih) araştırma yapıyor.

- Dans Kulübü - Gezi Kulübü - Satranç Kulübü - Müzik Kulübü 
-İngilizce Tiyatro Kulübü -Edebiyat Kulübü - Çevirmenlik Kulübü

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda rehberlik hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirmektedir.

Bu yaklaşımı KIT approach* olarak adlandırmaktayız.

Tüm eğitim kurumlarında bulunan, ancak; öğrencinin günlük hayatına giremeyen rehberlik birimini farklı bir şekilde tanımlamaktayız.

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda  rehberlik birimi eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir yapıya sahiptir.

Amaç öğrencileri sadece doldurdukları formlar ile değil, beraber geçirilen zaman içinde gösterdikleri kişisel özellikler ve tutumlar ile de tanımaktır.

Her öğretmen, rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır.

Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler.

*KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen keep in touch ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.

Özel Dil koleji Ortaokulu’nda  öğrenciler Dilko-Connect olarak adlandırılan Eğitim Yönetim Sistemi ile çalışma fırsatı bulurlar.

Dilko-Connect sistemi içinde öğrenciler, öğretmenleri ile mesajlaşabilir, doküman paylaşımında bulunabilir ve video destek derslerini izleyebilir.

Ayrıca sistem içinde deneme sınavı uygulamaları, kurumsal duyurulara ve öğrenciler ile ilgili raporlara ulaşabilme gibi farklı seçenekler de bulunmaktadır.

Okulumuz

Sosyal Medya

Youtube