This Post Has 11 Comments

 1. Zeynep ZENGİN/ Gökçe TAŞKIN - İngilizce Öğretmeni

  Öğrencilerimizle bu ay Wider World kitabının giriş ünitesini bitirip 1. Ünitenin yarısına geldik. Giriş ünitesinde aile üyelerini öğrenerek kendi ailelerimiz hakkında speaking yaptık. Bunun yanı sıra mevsimleri, ayları ve günleri şarkılar eşliğinde pekiştirdik. 1. ünitede ise can/can’t konusunu öğrenerek sınıfta bu konu üzerine eğlenceli aktiviteler yaptık. Buna ek olarak ‘clever/noisy/quiet/reliable’ gibi sıfatları öğrenerek sınıf arkadaşlarını tanımlayan cümleler kurduk. Son olarak, derslerimizi eğlenceli ve interaktif bir hale getirmek adına güncel ingilizce şarkılar dinleyerek şarkı söyledik.

 2. Aysun GENÇÇAKIR / DKAP

  Allah cc.herşeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. Allah CC. Yaratandır.

 3. Seda KÜLAH-Türkçe Öğretmeni

  “Sözcükte anlam ünitesinde yer alan gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam sınıfta açıklandı. Örnekler ve ödevlendirmeler “Sözcükte anlam ünitesinde yer alan gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam sınıfta açıklandı. Örnekler ve ödevlendirmeler üzerinden pekiştirme yapıldı. Zıt anlam, eş sesli sözcük ve eş anlamlı sözcüklerin farkı ayırt edildi. Sınıf içi etkinliklerle konunun benimsenmesi sağlandı. Dil bayramı dolayısıyla sınıfta “”Güzel Türkçemiz”” adı altında etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri gündelik hayatlarında kullanmaları için sınıf içinde hazırlıksız konuşma yapıldı. Sorular üzerinden pekiştirme yapıldı. Zıt anlam, eş sesli sözcük ve eş anlamlı sözcüklerin farkı ayırt edildi. Sınıf içi etkinliklerle konunun benimsenmesi sağlandı. Dil bayramı dolayısıyla sınıfta “Güzel Türkçemiz”adı altında etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri gündelik hayatlarında kullanmaları için sınıf içinde hazırlıksız konuşma yapıldı.

 4. Orhan Demir - Beden Eğitimi Öğretmeni

  -Öğrencilermizin fiziksel gelişim süreçlerini takip etmek amacıyla 1. Dönem fiziksel uygunluk ölçümleri yapıldı. Öğrencilerin boy kilo, kuvvet dayanıklılık , esneklik ölçümleri yapıldı.
  – Eğitsel oyunlar
  – Basketbolda stance oturuş,kayma adımı(savunma)
  – Basketbolda driller(top sektirme, iki eli kullanma, engellerden geçme, istasyonları tamamlama) yapıldı
  – Basketbol ile ilgili, basketbolu sevdirmeyi amaçlayan ve basketbolu öğrenmeyi pekiştiren oyunlar oynandı.

 5. Samiye YILDIRIM / Sosyal Bilgiler Öğretmeni

  Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. Öğrencilerimizle bu ay Çalışkan Yayınları kitabımızdan Birey ve Toplum ünitesini işledik. Öğrencilerimiz bu ünitede ev, okul, yol ve hayatı boyunca üstlendiği rolleri öğrendiler. Aynı zamanda evdeki ve okuldaki sorumluluklarını ve devletin sağlamış olduğu haklarını öğrendiler. Hak ve sorumluluk oyunu ile eğlendiler.

 6. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Müzik kulağı duyum testi çalışmaları yapıldı. Piyano’da verilen tek notanın tekrarını verilen vokal harfi ile birlikte tekrar eder. Do Majör gamını seslendirir. Ses ısıtma egzersizleri yapar. İstiklal Marşı’nın 4/4 lük ölçü sayısını sayarak doğru söyler. 2/4 – 3/4- 4/4 ‘lük basit değerlerde nota ve ritim çalışmaları yapar. Müzik türleri ile ilgili duyduğumuz müziklerin tarzlarını doğru söylemek gibi eğlenceli çalışmalar da ayrıca yapıldı. Koro çalışmaları başladı.

 7. Serpil ÇETİNKAYA- Görsel Sanatlar Öğretmeni

  Tasarım nedir? Tasarımın unsurlarını oluşturan çizgi ve rengin gösterge nitelikleri üzerinde durularak, bireyin kendi tasarımını oluşturması sağlandı; sıcak-soğuk renkler gruplandırıldı ve karşıt ilişki açıklandı. Günümüzdeki reklam ve nesneler üzerindeki tasarımların içerikleri tartışıldı. Dünya sanat ölçeğinde değeri bilinen ressam Vincent Van Gogh’un hayatı ve eserleri anlatıldı. Sözel anlatım “Learning Da Vinci” eğitim serisine ait Vincent van Gogh’un tablolarını anlatan video ile pekiştirildi. Sanatçıya ait “Ay Çiçekleri” yağlı boya tablosunun reprodüksiyonu yapıldı. Bu etkinlik ile öğrenicinin kendi tarzında ve hayal gücü doğrultusunda reprodüksiyonunu gerçekleştirdiği esere farklı bir yorum katması amaçlandı.

 8. Songül Ceran Fen Bilimleri

  Eylül ayı Fen Bilimleri ders içeriğinde; Güneşin yapısı ve dönme hareketi öğrenildi. Güneş , Dünya ve Ayın büyüklüklerine uygu,n aynı zamanda hareketlerini gözlemleyebileceği bir model hazırlandı ve bu model ile pekiştirmeler yapıldı. Ayın yapısı ve özellikleri öğrenildi. Ayın hareketleri üzerinde duruldu. Ayda canlıların yaşayabileceğine yöneli fikirler tartışıldı. Ayda neden yaşam olmadığı öğrenildi. Ayrıca ayın Dünya etrafında dolanma hareetinin sonucunda Ayın aydınlık bölgelerinin değiştiği öğrenildi. Ayın evreleri konusuna giriş yapıldı.

 9. Sibel Erkan Dans Eğitmeni

  Ritim çalışmaları yapıldı.
  Temel dans adımları öğrenildi.
  Öğrendiğimiz adımlar müzik eşliğinde tekrar edildi.
  Yaratıcı dans çalışmaları yapıldı.
  Doğaçlama dans çalışmaları yapıldı.

 10. Özge Patlar- Bilişim Teknolojileri

  Compute it uygulamasında kodlama ile bulmaca çözüldü.

 11. Sezinur Çalık Matematik

  Eylül ayında öğrencilerim, en çok dokuz basamaklı sayıların okunuşunu ve yazılışını kavradı. Sayı ve şekil örüntülerinin genel kurallarını bulmaya yönelik çalışmalar yaptı. Matematiksel oyunlar eşliğinde dersi sevmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Yoruma kapalı.