5A Sınıfı Eylül Ayı Bülteni

Sınıfımızda Eylül ayında yapılan eğitsel çalışmaları bu sayfada bulabilirsiniz.

This Post Has 7 Comments

 1. Aysun Genççakır

  Önbilgileri kontrol edildi akabinde bilişsel akademik seviyelerine uygun dini bilgiler anlatılıp defterlerine yazdırıldı

 2. Sema Sağlam

  Kültür ve miras ünitesi işlendi.İlkçağ Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgi verildi.Yöresel kıyafetler,yöresel oyunlar tanıtıldı.Resmi ve dini bayramlar hakkında sohbet edildi.

 3. Tuba Sabır

  Doğal sayılarla dört işlem yapıldı. Çarpma toplama işlemlerinin zihinden tahmin edilmesi işlenildi.Bölme işlemi işlenildi.öğrencilerle beraber bol örnek soru çözümü yapıldı.

 4. SONGÜL CERAN

  Güneş, Dünya ve Ay ilişkisi ünitesi işlendi ve bitti.Güneş’in geometrik şekline değinildi. Güneş’in de Dünya gibi katmanlardan oluştuğuna değinildi.Güne,ş Dünya ve Ay’ın hareketleri ve hareket yönleri öğrenildi. Zaman dilimi olarak gün,ay, ve yıl kavramları açıklandı. Ay’ın evrelerinin Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanma hareketi sonucunda oluştuğu ve Ay’ın ana evrelerinin isimleri sırasıyla öğrenildi. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görülme nedeni açıklandı.

 5. Sercan Gündü

  İngilizce (Y.Dil)dersi
  Wider World kitabında ilk 2 ünite , Upskills kitabında ise 1. ünite tamamlandı.”Nationalities,family adjectives” ,”can,can’t” , “numbers” , “there is,there are” ,”quantifiers” , “Weather conditions and disasters” konuları işlendi.Vocabulary ve Pronounciation çalışmaları yapıldı.

 6. Gökçe Taşkın

  Wider World 1 ve 2. üniteler tamamlandıktan sonra 3. üniteye başlandı. Öğrenciler yiyecekleri tanıyabilmeyi, miktarlarını belirtebilmeyi ve basit yemek tarifleri verebilmeyi öğrendi. Ayrıca yeni ünite ile birlikte günlük rutinlerini anlatabilmeyi de öğrendiler. Pekiştirme amacıyla online ödevlendirme sisteminden konuyla ilgili alıştırmalar ödev olarak verildi ve sınıf içinde de kitabımızın alıştırmaları çözüldü. Bunların yanı sıra ders esnasında sesli okuma çalışmaları yapılarak öğrencilerin kelime telaffuzları üzerinde çalışıldı.

 7. Zuhal Aydın

  Eylül ayı içerisinde Sözcükte Anlam konusunu tekrar ettik. Detimler, Söz Grupları be Söz Sanatları konusunu etkinlikler üzerinden anlattık. Ödevlendirmelerimizi bu konuda konu değerlendirme testleri ve metin sorulaır üzerinden yaptık. Her bir test sorusunu derste tek tek çözerek test çözme teknikleri hakkında da öğrenciler bilgilendirildi. Öznel ve Nesnel Anlam, Cümle Yoruöu, Cümlede Anlam Özellikleri konuları etkinliklerle pekiştirildi. 5N1K konusu oyunlarla öğretildi. Metinde konu ve ana fikir bulma konusu üzerinde deyaylıca duruldu. Metin etkinlikleriyle pekiştirildi. Yine konu değerlendirme testleri tek tek çözülerek konular kavratıldı.

Bir cevap yazın