Anadolu Lisesi

Dilko’nun yabancı dil eğitimi alanında yarım asıra yaklaşan kurumsal tecrübesi ve modern eğitim yaklaşımlarından gücünü alan Dilko Anadolu Lisesi, Türkiye’nin dilcilere özel ilk ve tek koleji olmanın yanı sıra, yarım asırlık bir geleneğin de bayrak taşıyıcısı olmanın gururunu yaşıyor.

9. sınıf itibariyle öğrencilerimize yabancı dilde sağlam bir temel oluştururken onları en iyi üniversite eğitimine hazırlamakla kalmıyor, yabancı dili günlük hayatlarına entegre edebilen, yaşadığı çağın gereksinimlerini yerine getirebilen 21. Yüzyıl bireyleri olmalarını sağlıyoruz. 11 ve 12. sınıfta uyguladığımız eşsiz akademik program sayesinde tüm dilcilere üniversite kazanma garantisi veriyoruz.

Dilko Koleji Anadolu Liseleri, kariyer ve meslek hedefleri Türkçe-Matematik, Sözel ve Yabancı dil alanları olan öğrencilerimize yönelik eğitim vermektedir. 11. ve 12. sınıfa geldiklerinde bu alanlardaki öğrencilerle hem okul müfredatı içinde hem de ek derslerle dershane formatında çalışmalar yapılmaktadır.

Tüm dersler öğrencilerin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına eksiksiz hazırlanmasını mümkün kılacak şekilde işlenecektir. YKS sınavları içinde yer alan TYT (Temel Yeterlilik Testi- tüm öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu bölüm) ile ADT (Alan Yeterlilik Testi) / YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına hazırlık dershane formatında yapılacaktır.

4 yıl boyunca özenle kurgulanmış eğitim programımızı bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Dilko Koleji Anadolu Lisesi'nde İngilizce Eğitimi

Dilko Koleji Anadolu Lisesi'nde 9. ve 10. Sınıf müfredatları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Lise Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur.
Bu müfredat içinde bulunan İngilizce dersleri haftalık 5 saatlik İngilizce dersleri ile desteklenecektir.

Bu eğitim modeli içinde öğrencinin eğitim yılı içinde 9. sınıflarda 2 seviye (elementary + pre-intermediate), 10. sınıflarda ise 2 seviye (intermediate+upper intermediate), 11. sınıflarda ise 1 seviye (advanced) tamamlaması mümkün olacaktır.

11. sınıflarda advanced seviye tamamlandığında uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlık çalışmaları başlayacaktır.

Dilko Koleji Anadolu Lisesi'nde 11. ve 12. sınıflarda, kariyer ve meslek hedefleri Türkçe-Matematik, Sözel ve Yabancı Dil alanı olan öğrencilerimize yönelik eğitim verecektir.

11. ve 12. sınıf öğrencileri hem okul müfredatı içinde hem de ek derslerle dershane formatında çalışmalar yapmaktadır.

Dilko Koleji Anadolu Lisesi'nde, 11. ve 12. sınıf müfredatları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Lise Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur.

Bu müfredat içinde bulunan seçmeli dersler, öğrencilerin sınava girecekleri alanlardaki ihtiyaçlarına uygun derslerden seçilecektir.

Tüm dersler öğrencilerin YKS sınavlarına eksiksiz hazırlanmasını mümkün kılacak şekilde işlenecektir.

11.ve 12. Sınıflarda YKS hazırlık programı ve etütler ile hazırlık yapılacaktır.

Hazırlık Sınıfı Formatında İngilizce Eğitimi (Dilko Teach+)

Dilko Koleji Anadolu Lisesi’nde uygulanan 9.-10. sınıf İngilizce eğitim modeli Dilko Teach+ olarak adlandırılmaktadır.

Dilko Koleji Anadolu Lisesi’nde 9. sınıfta eğitim-öğretime başlayan öğrenciler,11. Sınıfta 1. dönem ileri düzey ingilizce eğitimini tamamlayarak ikinci döneminden itibaren uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına (IELTS,TOEFL ve PTE gibi) hazırlık yaparlar.

Akademik kurumlar ve uluslararası / ulusal şirketlerin çoğu, beraber çalışacakları adaylardan belirli düzeyde İngilizce bilgisi istemektedir. Bu ihtiyaçlara yönelik, tüm dünyada standart olarak kabul edilmiş sınavlar bulunmaktadır.

Dilko English uzun yıllardır öğrencilerini bu sınavlara hazırlamaktadır ve bu konuda derin bir kurumsal tecrübeye sahiptir. Dilko Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri de gerekli İngilizce seviyesine ulaştıklarında, okul müfredatına ek olarak verilen derslerle uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına yönelik eğitim alırlar.

Üniversite Hazırlık Çalışmaları

Dilko Koleji Anadolu Lisesi, kariyer ve meslek hedefleri Türkçe-Matematik, Sözel ve Yabancı dil alanları olan öğrencilerimize yönelik eğitim vermektedir. 11. ve 12. sınıfa geldiklerinde bu alanlardaki öğrencilerle hem okul müfredatı içinde hem de ek derslerle dershane formatında çalışmalar yapılmaktadır.

Dilko Koleji Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf müfredatları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Lise Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu müfredat içinde bulunan seçmeli dersler, öğrencilerin sınava girecekleri alanlardaki ihtiyaçlarına uygun derslerden seçilecektir. (11. Sınıfta 18 saat, 12. Sınıfta ise 20 saat seçmeli ders bulunmaktadır.)

Tüm dersler öğrencilerin yeni sınav sistemi olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına eksiksiz hazırlanmasını mümkün kılacak şekilde işlenecektir. YKS sınavları içinde yer alan TYT (Temel Yeterlilik Testi- tüm öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu bölüm) ile ADT (Alan Yeterlilik Testi) / YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına hazırlanacaktı. ADT/YDT testlerini Sayısal-Türkçe/Matematik-Sözel-Yabancı Dil alanlarında yer alan Ön Lisans ve Lisans programlarını tercih edecek adaylar diledikleri testlere katılarak girebilecektir.  11.ve 12. Sınıflarda YKS hazırlık programı ve etütler ile hazırlık yapılacaktır.

İngilizce Hazırlık Atlama Sınavlarına Yönelik Çalışmalar

Dilko Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri 12. Sınıf eğitim programı içinde Türk Üniversitelerinin İngilizce Hazırlık atlama (proficiency) sınavlarına yönelik özel çalışmalar yaparlar.

Proficiency sınavını geçmek, öğrencinin üniversitede okuyacağı bölüme bir an önce başlamasını sağlar. Ülkemizde bazı üniversitelerimizde hazırlık atlama derecesi olarak TOEFL sonuçları kabul edilirken, bazı üniversitelerimiz kendi bünyelerinde seviye belirleme sınavı yaparak öğrencileri İngilizce hazırlık sınıflarına alır ya da öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfına ihtiyacı olmadığına, bu kademeyi geçmesine ve İngilizce’den muafiyetine karar verirler.

Bölümlerine başlamak içim zaman kaybetmek istemeyen öğrencilerin, bunu elde edebilmesi için, yeterli bir hazırlık atlama eğitimi alması gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim: Dilko Connect

Dilko Koleji Anadolu Lisesi’nde eğitim 7/24 aksamaksızın sürdürülebilir bir uzaktan eğitim sistemi ile desteklenmektedir. Dilko Connect sistemi sayesinde öğrencilerimiz kendi öğretmenlerinin anlatımıyla ders videoları izleyebilir, test çözebilir, kelime bilgilerini geliştirebilir ve öğretmenlerinin paylaştığı döküman ve ödevlere ulaşabilirler.

Öğrenciler, müfredatın bir parçası olan uzaktan eğitim derslerini Dilko Connect platformunda görürler. Bu derslere ek olarak okul saatleri dışında öğretmenlerin yapacağı canlı etütlere de katılabilirler.

Sosyal Kulüpler

Okulumuzda haftada 1 saat, öğrenci kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Kulüp çalışmaları yaklaşık olarak okul açıldıktan 1 ay sonra başlar ve okul bitiminden bir hafta önce sona erer. Her kulübün bir sorumlu öğretmeni vardır, bazı kulüplerde öğretmenin yanı sıra o alanda özel eğitim almış yetişkinler de (usta öğreticiler) görev almaktadır. Tüm 12. sınıf öğrencileri YKS kulübündedir. 

Öğretim yılı başında, öğrencilere kulüp çalışmaları tanıtılır. Öğrenciler katılmayı arzu ettikleri kulüpleri belirler. Öğrenciler, tercihlerine ve ilgili öğretmenlerin taleplerine göre kulüplere yerleştirilir.

Rehberlik (KIT-APPROACH*)

Dilko Koleji Anadolu Lisesi rehberlik hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirmektedir.

Bu yaklaşımı KIT Approach* olarak adlandırmaktayız.

Tüm eğitim kurumlarında bulunan, ancak; öğrencinin günlük hayatına giremeyen rehberlik birimini farklı bir şekilde tanımlamaktayız.

Dilko Koleji Liseleri’nde rehberlik birimi eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir yapıya sahiptir.

Amaç öğrencileri sadece doldurdukları formlar ile değil, beraber geçirilen zaman içinde gösterdikleri kişisel özellikler ve tutumlar ile de tanımaktır.

Her öğretmen, rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır.

Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler.

*KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen keep in touch ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.

Danışman Öğretmenlik Sistemi

Dilko Koleji Anadolu Lisesi’nde her öğretmen, rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır.

Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler.

*KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen “keep in touch” ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.

Untitled-1