7A Sınıfı Aralık Ayı Bülteni

This Post Has 11 Comments

 1. Orhan Demir - Beden Eğitimi Öğretmeni

  Eğitsel oyunlar oynandı. Sağ, sol , sıra düzeni hatırlatıldı. Bocce sporu gösterildi. Badminton dersine giriş yapıldı. Parkur kurulup , eğlenceli atletizm yapıldı.

 2. Aysun GENÇÇAKIR \ DKAB ÖĞRETMENİ

  İslamda hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında anlar ,yorumlar
  Haccın önemini anlar ve özetler
  Umre ibadetini tanır ve önemini açıklar
  Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir
  Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.

 3. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Bemol ve Diyez’li notalar anlatıldı. Örnek parçalar ile solfej yapıldı. Sol anahtarı ve Fa anahtarında notaların yerleri çalışıldı. Jingle Bells şarkısı notaları ve sözleri ile seslendirildi. Ritim çalışmaları ile öğrendiklerimiz pekiştirildi.

 4. Seda KÜLAH/Türkçe Öğretmeni

  “Paragraf nedir? Nasıl oluşur? Anahtar kavramlar, giriş gelişme, sonuç bölümleri nasıl olmalıdır?” konuları sınıfta tartışıldı. Paragraf soruları çözülürken nelere dikkat edilmesi gerektiği, paragrafta akışı bozan cümlelerin nasıl bulunması gerektiği ile ilgili detaylı bilgi verildi. Örnek sorular üzerinden konunun pekiştirilmesi sağlandı. Konuyla ilgili ödevlendirmeler yapıldı.
  Zarflar ünitesine geçildi. Zarfların cümledeki görevleri öğrenci tarafından kavrandı. Zarfların yüklemi nitelediği, sıfatlar gibi isimleri etkilemediği örnekler üzerinden gösterildi. Fasikül kitabındaki etkinlikler ve örnek sorularla konunun pekiştirilmesi sağlandı. Kitap okumalarımız gerçekleşti.

 5. Sibel Erkan

  Öğrendiğimiz adımlar tekrar edildi.
  Sirtaki dansı duruş çalışmalarına devam edildi.
  Yeni adım çalışmaları eklendi ve müzik eşliğinde tekrar edildi.

 6. Özge Patlar / Bilişim Teknolojileri

  3D Pen ile çalışmalar yapıldı.
  Code.org sitesinde kodlama oyunu oynandı.
  KoduGameLab arayüz tanıtımı yapıldı.

 7. Samiye YILDIRIM / Sosyal Bilgiler Öğretmeni

  Aralık ayı içersinde Sosyal Bilgiler dersinde, Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçler, Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişimleri, Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekleri, Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler konuları işlendi. Etkinliklerle konular pekiştirildi.

 8. Songül Ceran Fen Bilimleri

  Aralık ayı fen bilimleri der içeriğinde; Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklandı.Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırıldı.
  Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarıldı. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklandı.
  Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklandı.
  Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları öğrenildi. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgulandı. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade edildi.

 9. Şevval Çuhadar, Gökçe Taşkın/ İngilizce Zümresi

  Aralık ayinda öğrencilerimizle “Future Tenses” üzerine yoğunlaştık. Gelecek zaman cümleleri kurarken “Will/Won’t”, “Be Going To”, “ Present Simple Tense”, ve “Present Continuous Tense” kullanmayı ve bunların farklılıklarını öğrendik. Aynı zamanda, Stronger kitabimizdan LGS calismalari yaptik.

 10. Sezinur Çalık Matematik

  Aralık ayında öğrencilerim, rasyonel sayılar ünitesini tamamlayıp cebirsel ifadeler ünitesine geçiş yaptı. Bu ünitede toplama çıkarma, bir doğal sayı ile cebirsel ifadenin çarpılmasını, cebirsel ifadelerin modellemesini gördüler. Sayı örüntülerine değinip örüntünün genel kuralının bulunmasını öğrendiler.

 11. Serpil Çetinkaya/ Görsel Sanatlar

  Dışavurumculuk sanatının temsilcilerinde Edvard Munch’un eserinin reprodüksiyonu çalışıldı. Tarihteki ilk sanat eserleri, Kültürel Mirasımız ve arkeolojik kazılar anlatıldı. Tarihsel süreçte Türkiye’de çıkarılan eserler ve diğer ülkelerdeki eserlerimiz anlatıldı, gösterildi. Mağara sanatı anlatıldı ve diğer ülkelerdeki mağara resimleri, semboller incelendi. Benzer semboller kullanarak birlikte, ortak duvar resmi çalışıldı. Pablo Picasso’nun öncüsü olduğu; Kübizm sanatı örneklerle anlatıldı, sanatçının eserleri ve hayatı incelendi. Guernica eseri detaylı incelendi.

Yoruma kapalı.