This Post Has 11 Comments

 1. DKAB ÖĞRETMENİ/Aysun

  Hz. Muhammed’in s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir.
  Hz.  Muhammed’in  (s.a.v.)  İstişareye Önem  Vermesi
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur
  Hz. Muhammed’in  Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla açıklar
  LGS deneme ve soru çözümü yapıldı

 2. Türkçe Öğretmeni/Seda KÜLAH

  Cümle türleri açıklandı. ( Sıralı, bağlı, birleşik, basit cümle)
  Yüklemin yerine göre cümleler anlatıldı, örnekleri ve etkinlikleri derste yapıldı. (Kurallı, Devrik, Eksiltili)
  Anlatım Bozuklukları konusu sınıfta işlendi.
  Anlama bağlı ve yapıya bağlı anlatım bozuklukları örneklerle anlatıldı.
  Konularla ilgili ödevlendirmeler yapıldı.
  Denemelerin ardından sınav analizleri sınıfta yapıldı.

 3. Orhan demir - beden eğitimi öğretmeni

  Masa tenisi dersine giriş yapıldı. Eğitsel oyunlar oynandı. Genel egzersizler yapıldı. Parkur kurulup çocukların becerileri gözlemlendi.

 4. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Koro ve müzik kulağı geliştirme çalıştırmaları piyano eşliğiyle yapıldı.

 5. Sibel Erkan Dans Eğitmeni

  Salsa
  Shine adım çalışmalarına devam edildi.
  Ayak hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  Partnerli dans çalışmalarına yeni kombinasyonlar eklenerek müzik eşliğinde tekrarları yapıldı
  Koreografi çalışmalarına başlandı

 6. Özge Patlar/Bilişim Teknolojileri

  Matatalab robot ile kodlama yapıldı.
  Makey Makey kiti ile iletken cisim ile klavye çalışması yapıldı.

 7. Sezinur Çalık Matematik

  Mart ayında öğrencilerim, eşitsizlikler ünitesini tamamlayıp üçgenler ünitesine geçiş yaptı. İlk olarak üçgenin temel elemanları olan açıortay,kenarortay ve yüksekliği öğrendiler. Burdan sonra üçgen eşitsizliğini yorumlayıp ilgili örnekleri çözdüler. (Tüm öğrenciler sınıfta kağıt katlayarak üçgenin temel elemanlarını yorumlamıştır.) Üçgen oluşturmak için hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini öğrenip çiziminde hangi araçların kullanıldığını gördüler. Pisagor bağıntısı yorumladılar ve özel bazı dik üçgenleri öğrendiler.

 8. Songül Ceran

  Mart ayı fen bilimleri dersi içeriğinde; Besin zincirinde üretici, tüketici, ayrıştırıcı canlılar öğrenildi. Fotosentezin önemi ve fotosentez hızını etkileyen faktörler öğrenildi. Canlılarda solunumun önemi belirtildi. Madde döngülerinin yaşam açısından önemi vurgulandı. Küresel iklim değişiklerinin nedenleri ve sonuçları tartışıldı. Kaynakların tasarruflu kullanılması ve geri dönüşümün önemi üzerinde duruldu. Elektrik yükleri konusuna giriş yapıldı.

 9. Zeynep Zengin/ Gökçe Taşkın - İngilizce Öğretmeni

  6-7 ve 8. ünitenin kelimeleri tekrar edildi.
  8. ünitenin kelimeleriyle ilgili etkinlik yapıldı.
  Geçmişe dönük üniteleri pekiştirmek adına geriye dönük ünitelerle ilgili kazanım testi çözüldü.
  7. ünitenin kelime sözlüsü yapıldı.🌸

 10. Serpil Çetinkaya / Görsel Sanatlar Öğretmeni

  Mart ayında sanat tarihinden kolaj, asamblaj konuları işlendi, örnekler gösterildi . Benzer çalışmalar yapıldı . Geri dönüşümün önemini vurgulamak ve kağıt hamurunun yapımını göstermek amacıyla çalışma yapıldı. Çıkan kağıt hamuru ile üç boyutlu nesneler üretildi ve akrilik boya ve vernik ile süslendi. 21 Mart’ ın önemini vurgulamak amacıyla öğretmenlerin boyayacağı büyük ölçekli bir çizim topluca hazırlandı ve panoya asarak sergilendi.

 11. Samiye YILDIRIM/ Sosyal Bilgiler

  Mart ayı içerisinde; . Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, Toplumsal alanda yapılan inkılaplar, Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeler, Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları, Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefler, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar konuları işlendi.

Yoruma kapalı.