8A Sınıfı Aralık Ayı Bülteni

This Post Has 11 Comments

 1. Orhan Demir - Beden Eğitimi Öğretmeni

  Eğitsel oyunlar oynandı. Sağ, sol , sıra düzeni hatırlatıldı. Bocce sporu gösterildi. Badminton dersine giriş yapıldı. Parkur kurulup , eğlenceli atletizm yapıldı.

 2. Aysun GENÇÇAKIR / DİKAB ÖĞRETMENİ

  Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar
  Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.
  Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
  Maûn suresini okur, anlamını söyler.

 3. Mert Emre Yıldız - Müzik Öğretmeni

  Bemol ve Diyez’li notalar anlatıldı. Örnek parçalar ile solfej yapıldı. Sol anahtarı ve Fa anahtarında notaların yerleri çalışıldı. Jingle Bells şarkısı notaları ve sözleri ile seslendirildi. Ritim çalışmaları ile öğrendiklerimiz pekiştirildi.

 4. Seda KÜLAH/ Türkçe Öğretmeni

  “Paragrafta konu nasıl bulunur? Metne uygun başlık nasıl türetilir? Ana fikir nedir ve nasıl bulunmalıdır?” konuları üzerinde duruldu. Örnek etkinlikler, MEB kazanım soruları, fasikül alıştırmaları ile konunun pekiştirilmesi sağlandı.
  Yardımcı düşüncelerin paragrafı oluşturan en önemli iskelet olduğu öğrencilere aktarıldı.
  Paragraftaki soru köklerinin neyi ifade ettiğini bulma sayesinde sorunun cevabına daha emin adımlarla ilerlenebileceği etkinlikler üzerinden gösterildi.
  Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin yapısı incelendi. Nelerin giriş cümlesinde yer alamayacağı, nelerin mutlaka gelişme ve sonuç paragraflarında yer alması gerektiği hatırlatıldı. Geçiş ve bağlantı ifadeleri -ama, rağmen, bununla birlikte vb.- açıklandı. Anlatım biçimleri açıklandı. Örnekler üzerinden pekiştirilmesi sağlandı.
  Hikaye edici unsurlar açıklandı. Örnek metinlerde bu unsurlar bulundu.
  Öğrenciler yazım ve noktalama konusuna hazırlık olarak noktalama işaretleri sunumlarını gerçekleştirdi.

 5. Sibel Erkan

  Salsa
  Müzikalite çalışmalarına devam edildi.
  Öğrendiğimiz shine adımları tekrar edildi ve yeni adım çalışması yapıldı.
  Partnerli dans edebilme çalışmalarına devam edildi ve yeni kombinasyon öğrenildi.

 6. Özge Patlar / Bilişim Teknolojileri

  3D Pen ile çalışmalar yapıldı.
  Code.org sitesinde kodlama oyunu oynandı.
  KoduGameLab arayüz tanıtımı yapıldı.

 7. Samiye YILDIRIM/ Sosyal Bilgiler Öğretmeni

  Aralık ayı içerisinde İnkılap Tarihi dersinde, Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalar, Misakımilli’nin kabulü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri, Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirler, Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkiler, Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeler, Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeler, Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önem, Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri konuları işlendi ve etkinliklerle konular pekiştirildi.

 8. Songül Ceran Fen Bilimleri

  Aralık ayı fen bilimleri ders içeriğinde; Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklandı.
  Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırıldı. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklandı.
  Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu öğrenildi.
  Asit ve bazların genel özellikleri öğrenildi. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verildi.
  Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunuldu. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemlendi. Öğrencilerden düzenli konu tekrarı yapmaları ve bol soru çözmeleri beklenmektedir.

 9. Sezinur Çalık Matematik

  Aralık ayında öğrencilerim, basit olasılık ünitesinde olasılık değer aralığını, olay-çıktı-deney gibi kavramları, basit olasılık değerini hesaplamayı öğrendiler. Cebirsel ifadeler ünitesinde geçmiş yılın tekrarı yapılıp, bu senenin içeriği olan özdeşliklere giriş yaptılar. Tam kare özdeşliği ve iki kare farkı özdeşliği öğrenilip üstüne bol bol soru çözümü yaptılar. Cebirsel ifadeler ünitesinin LGS için önemi çok büyük olup bu üniteyle alakalı öğrencilerin tüm soru tarzlarını görmesi sağlandı.

 10. Serpil Çetinkaya/ Görsel Sanatlar

  Tarihteki ilk sanat eserleri, Kültürel Mirasımız ve arkeolojik kazılar anlatıldı. Tarihsel süreçte Türkiye’de çıkarılan eserler ve diğer ülkelerdeki eserlerimiz anlatıldı, gösterildi. Mağara sanatı anlatıldı ve diğer ülkelerdeki mağara resimleri, semboller incelendi. Benzer semboller kullanarak birlikte, ortak duvar resmi çalışıldı. Pablo Picasso’nun öncüsü olduğu; Kübizm sanatı örneklerle anlatıldı, sanatçının eserleri ve hayatı incelendi. Guernica eseri detaylı anlatıldı.

 11. Zeynep Zengin/ Gökçe Taşkın - İngilizce Öğretmeni

  Dördüncü ünitemiz olan “On the phone” ünitesi işlendi. Kelimeleri pekiştirilerek konu ile ilgili test çözüldü ve kontrol edildi. Son olarak geçmiş ünitelere dair kazanım testleri çözülerek genel tekrar yapıldı.

Yoruma kapalı.